joi, 18 decembrie 2014

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

In Monitorul oficial nr. 906 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative.

marți, 16 decembrie 2014

Pentru luna noiembrie 2014 creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, prin excepţie de la prevederile art. 111^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie 2014.

duminică, 14 decembrie 2014

vineri, 12 decembrie 2014

Decizia CC nr. 681/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 889 / 2014 a fost publicata Decizia CC nr. 681/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acesta Decizie precizeaza:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Jitaru în Dosarul nr. 7.348/117/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat.

joi, 11 decembrie 2014

Modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

In Monitorul oficial nr. 890 / 2014 a fost publicat Ordinul MS nr. 1449/798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor

In Monitorul oficial nr. 883 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor.

Ordinul MDRAP nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

In Monitorul oficial nr. 881 / 2014 a fost publicat Ordinul MDRAP nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal şi Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 881 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali.

marți, 9 decembrie 2014

Ordinul MMFPSPV nr. 2073/1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor

In Monitorul oficial nr. 878 / 2014 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2073/1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor.

Ordinul ANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul oficial nr. 863 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

Ordinul ANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 863 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.