joi, 27 noiembrie 2014

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul oficial nr. 854 / 2014 a fost publicat Ordinul Ordinul INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale

In Monitorul oficial nr. 843 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 841 / 2014 a fost publicat Ordinul INS nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015.

Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

In Monitorul oficial nr. 837 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

miercuri, 19 noiembrie 2014

Ordinul MMSC nr. 927/2014 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

In Monitorul oficial nr. 829 / 2014 a fost publicat Ordinul MMSC nr. 927/2014 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

joi, 13 noiembrie 2014

Ordinul BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

In Monitorul oficial nr. 825 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

luni, 10 noiembrie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 811 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.

vineri, 7 noiembrie 2014

joi, 6 noiembrie 2014

Circulara nr. 36/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 805 / 2014 a fost publicata Circulara nr. 36/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare, incepând cu data de 5 noiembrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,75% pe an.

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 803 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate si Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

In Monitorul oficial nr. 802 / 2014 a fost publicata Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

marți, 4 noiembrie 2014

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 777 / 2014 a fost publicata Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.