luni, 30 decembrie 2013

Ordinul MFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 807 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate pentru anul 2014: Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014

In Monitorul oficial nr. 805 / 2013 a fost publicata Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Aceasta lege precizeaza  ca pentru anul 2014, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

Ordinul ANAF nr. 3763/2013 - Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

In Monitorul oficial nr. 799 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3763/2013 - Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Noile formulare 208 si 209 se pot consulta aici >>>


Ordinul ANAF nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 798 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Hotărâre nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 791 / 2013 a fost publicata HG nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014.

Aceasta hotarare stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate în anul 2014 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă.

Potrivit OUG nr. 56 / 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, prin strain se intelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Ordinul MFP nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

In Monitorul oficial nr. 789 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

In Monitorul oficial nr. 789 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, care va intra in vigoare de la 01.01.2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Programul de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice se pate descarca de aici >>>

miercuri, 18 decembrie 2013

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

In Monitorul oficial nr. 775 / 2013 a fost publicata Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Potrivit acestei legi:

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei;
- cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Totodata in anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată.

Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003

HG nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

In Monitorul oficial nr. 775 / 2013 a fost publicata HG nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere.

Potrivit acestei hotarari pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 se stabilesc ca zile libere.

vineri, 13 decembrie 2013

Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

In Monitorul oficial nr. 762 / 2013 a fost publicata Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, care a intrat in vigoare la 13 decembrie 2013.

Ordinul ANAF nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

In Monitorul oficial nr. 765 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, care a intrat in vigoare in 9 decembrie 2013.

Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale

In Monitorul oficial nr. 762 / 2013 a fost publicata Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.

marți, 10 decembrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3713/2013 nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

In Monitorul oficial nr. 753 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3713/2013 nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", care a intrat in vigoare in 4 decembrie 2013.

Formularul (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"  se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>> 

Ordinul ANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 752 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care a intrat in vigoare in 4 decembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 748 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare in 3 decembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 4 decembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

In Monitorul oficial nr. 731 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, care a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 728 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul oficial nr. 728 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul BNR nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011

In Monitorul oficial nr. 729 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011, care a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2013.