miercuri, 30 aprilie 2014

Scutirea de impozit a profitului reinvestit: Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 308 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta ordonanta de urgenta intoduce posibilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit, care se aplică începând cu data de 1 iulie 2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 308 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Republicare: Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

In Monitorul oficial nr. 300 / 2014 a fost republicata Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08.

marți, 29 aprilie 2014

Comunicatul nr. 1/2014 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

In Monitorul oficial nr. 286 / 2014 a fost publicat Comunicatul nr. 1/2014 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Mai multe detalii aici >>>

Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 284 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 276 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014.

Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

In Monitorul oficial nr. 275 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Standardele de evaluare - ANEVAR se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 275 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

In Monitorul oficial nr. 274 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

miercuri, 16 aprilie 2014

Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

In Monitorul oficial nr. 270 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

In Monitorul oficial nr. 264 / 2014 a fost publicat  Ordinul MFP nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul BNR nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

In Monitorul oficial nr. 256 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013.

marți, 8 aprilie 2014

Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 247 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit», cod 14.13.01.13/9".

HG nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 245 / 2014 a fost publicata HG nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă.

Potrivit acestei hotarari pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileşte ca zi liberă.

Dispoziţiile acestei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

In Monitorul oficial nr. 245 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 241 / 2014 a fost publicata OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Legea concurenţei nr. 21/1996 - republicare

 In Monitorul oficial nr. 240 / 2014 a fost republicata Legea concurenţei nr. 21/1996.