vineri, 23 martie 2018

Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 238 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 627/2018 privind aprobarea procedurii de transmitere a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a), b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003, către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Acest ordin prevede obligatia depunerii unei declaratii PDF cu XML ataşat, semnat cu certificat digital calificat, care se comunică organului fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Aceasta declaratie se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale au fost utilizate pentru generarea oricăreia dintre datele prevăzute de acest ordin.
   
De asemenea, in situaţia în care există aparate de marcat electronice fiscale neutilizate, utilizatorii caselor de marcat au obligaţia de a informa organul fiscal prin completarea şi transmiterea "Declaraţiei privind aparatele de marcat electronice fiscale neutilizate". Declaraţia se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, până cel mai târziu în data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare în care aparatele de marcat electronice fiscale nu au fost utilizate. 

Hotărârea nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

In Monitorul oficial nr. 235 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 92/2018 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08.

miercuri, 21 martie 2018

Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui - zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează

In Monitorul oficial nr. 226 / 2018 a fost publicata Legea nr. 64/2018 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.
  
Potrivit acestei legi, incepand din anul 2018, Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui, este zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează.

Hotărârea nr. 439/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018

In Monitorul oficial nr. 224 / 2018 a fost publicata Hotărârea nr. 439/2018 privind prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018.

Potrivit acestei hotarari se aprobă prelungirea perioadei de valabilitate a vizei aferente anului 2017 până la data de 31 martie 2018. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 225 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 15/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica:
   
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
- Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

marți, 20 martie 2018

Hotărârea nr. 80/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă

In Monitorul oficial nr. 224 / 2018 a fost publicat Hotărârea nr. 80/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul forţei de muncă.
 
Aceasta hotarare modifica:
 
- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002;
- Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002;
-
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 473/2014;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 726/2007;
- Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006.

sâmbătă, 17 martie 2018

Ordinul nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 218 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 620/2018 privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Acest ordin aprobă lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal:

- 20A100101 - TVA încasată pentru operaţiuni interne
- 20A100102 - TVA încasată pentru importurile de bunuri

miercuri, 14 martie 2018

Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară

In Monitorul oficial nr. 205 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1489/2018 privind Procedura de stabilire a schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

joi, 8 martie 2018

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 190 / 2018 a fost publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii.

Potrivit acestei ordonante si prin derogare de la prevederile art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical pentru urmatoarele concedii:

- concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii; 
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale; 
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate; 
- concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav.
   
Totodata incepând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 227/2015 privind Codul fiscal, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018- 30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018. 
 

In plus, incepând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rezultă un cuantum al contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv se află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c) -e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv, precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 octombrie 2018. 
  
Aceasta ordonanta stabileste si ca pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut mai sus, angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018.
 

Ordinul nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA

In Monitorul oficial nr. 187 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 565/2018 pentru aprobarea Procedurii de organizare şi funcţionare a Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA.
 
Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA cuprinde, pentru fiecare persoană impozabilă, următoarele informaţii: 
- codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal; 
- denumirea/numele şi prenumele persoanei impozabile/instituţiei publice; 
- adresa domiciliului fiscal; 
- data înscrierii în Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA; 
- data aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (ziua următoare înscrierii în registru); 
- modul de aplicare a mecanismului plăţii defalcate a TVA: obligatoriu sau opţional, cu specificarea datei de la care aplicarea mecanismului devine obligatorie sau opţională, după caz, pentru fiecare situaţie în parte; 
- data încetării aplicării mecanismului de plată defalcată a TVA (data radierii persoanei impozabile din registru) şi motivul radierii persoanei impozabile din registru: opţional sau ca urmare a anulării înregistrării în scopuri de TVA; 
- informaţii privind istoricul actualizărilor în registru (date privind înscrierile şi radierile persoanelor impozabile din registru, precum şi modul de aplicare a mecanismului, pentru fiecare înregistrare în parte). 

Ordinul nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare

In Monitorul oficial nr. 187 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 566/2018 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA şi a procedurii de emitere a acestor formulare.
  
Acest ordin aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare utilizate pentru gestionarea Registrului persoanelor care aplică plata defalcată a TVA: 
 

- Decizia privind modul de soluţionare a cererii de îndreptare a erorii din Registrul persoanelor care aplică plata defalcată a TVA; 
- Decizia de respingere a cererii de renunţare la aplicarea mecanismului plăţii defalcate a TVA.