luni, 30 aprilie 2012

Modificare importanta a criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale

In Monitorul oficial nr. 264 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 518/2012 pentru modificarea unor ordine ale ministrului finantelor publice.

Acest ordin aduce modificari la ordinele:

- ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006
- ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011
- ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.795/2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

Modificarea adusa ordinului MFP. nr. 2795 / 2011 priveste faptul ca incepand cu data de 23.04.2012 se modifica criteriile pe baza carora se conditioneaza inregistrarea in scopuri de TVA a societatilor comerciale care sunt infiintate in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Incepand cu aceasta data conditia referitoare la faptul ca nu au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, se aplica la oricare dintre asociati si nu numai celor care detin minimum 15% din capitalul social al societatii comerciale, cum era pana acum.

vineri, 27 aprilie 2012

Ziua de 30 aprilie 2012 zi libera pt. sectorul public

Potrivit HG nr. 370 / 2012 pentru salariatii din sectorul public, ziua de 30 aprilie 2012 se stabileste ca zi libera. Aceasta zi libera se va recupera in ziua de 5 mai 2012.

Prestarea muncii in ziua 5 mai 2012 nu confera acordarea de timp liber corespunzator.

Aceste prevederi nu se aplica la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.

Aceste dispozitii nu se aplica magistratilor si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea implicate in solutionarea proceselor cu termen in data de 30 aprilie 2012 si nici participantilor in aceste procese.
  
Dispozitiile HG nr. 370 / 2012 pot fi aplicate si angajatilor din sectorul privat, in masura in care partenerii sociali stabilesc astfel.

marți, 24 aprilie 2012

Ordinul MFP nr. 479/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012

In Monitorul oficial nr. 254 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 479/2012 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012.


Textul integral al acestui ordin se poate consulta aici >>>

joi, 12 aprilie 2012

Ordin MFP nr. 418/2012 - pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum

In Monitorul oficial nr. 234 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 418/2012 - pentru aprobarea conditiilor privind distrugerea in antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum.

Arhivarea si pastrarea registrelor si a documentelor financiar-contabile

Potrivit Ordinului MEF nr. 3512 / 2008 persoanele prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, au obligatia pastrarii in arhiva lor a registrelor de contabilitate, a celorlalte documente contabile, precum si a documentelor justificative care stau la baza inregistrarii in contabilitate.

Unde se pastreaza documentele?

Pastrarea registrelor si a documentelor justificative si contabile se face la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupa caz.

Registrele si documentele justificative si contabile se pot arhiva, in baza unor contracte de prestari de servicii, cu titlu oneros, de catre alte persoane juridice romane care dispun de conditii corespunzatoare. Si in acest caz, raspunderea privind arhivarea documentelor financiar-contabile revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii unitatii beneficiare.

Unitatea care a incredintat documentele spre arhivare, respectiv unitatea beneficiara, va instiinta organul fiscal teritorial de care apartine despre aceasta situatie.

Cu ocazia controalelor efectuate de organele abilitate, persoanele juridice sunt obligate, la cerere, sa prezinte la domiciliul fiscal documentele solicitate.

Organele de control ale Ministerului Economiei si Finantelor pot interzice arhivarea registrelor, a documentelor justificative si contabile si in alte locatii decat la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, daca considera ca acestea nu sunt pastrate corespunzator.

Termenul de pastrare

Termenul de pastrare a statelor de salarii este de 50 de ani, iar termenul de pastrare a registrelor si a documentelor justificative si contabile este de 10 ani cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptiile de mai jos.

Facturile aferente bunurilor de capital, respectiv bunurilor imobile, care stau la baza determinarii taxei pe valoarea adaugata deductibile pentru persoanele impozabile cu regim mixt si persoanele partial impozabile in conformitate cu prevederile Codului fiscal, se vor pastra conform termenului prevazut la art. 149 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.  Persoana impozabila trebuie sa pastreze o situatie a bunurilor de capital care fac obiectul ajustarii TVA deductibile, care sa permita controlul TVA deductibile si al ajustarilor efectuate. Aceasta situatie trebuie pastrata pe o perioada care incepe in momentul la care TVA aferenta achizitiei bunului de capital devine exigibila si se incheie la 5 ani dupa expirarea perioadei in care se poate solicita ajustarea deducerii. Orice alte inregistrari, documente si jurnale privind bunurile de capital trebuie pastrate pentru aceeasi perioada.

Documentele prevazute in anexa nr. 4 la Ordinul MEF nr. 3512 / 2008 se pot pastra pe o perioada de numai 5 ani daca necesitatile proprii ale unitatii nu impun pastrarea acestora pe o perioada de timp mai mare.

Documentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de 10 ani se pastreaza, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.

Incetarea activitatii

In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute la art. 1 din Legea nr. 82/1991, republicata, documentele contabile se arhiveaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale sau se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie, dupa caz.

Arhivarea documentelor

Arhivarea documentelor justificative si contabile se face in conformitate cu prevederile legale si cu urmatoarele reguli generale:
   - documentele se grupeaza in dosare, numerotate, snuruite si parafate;
   - gruparea documentelor in dosare se face cronologic si sistematic, in cadrul fiecarui exercitiu financiar la care se refera acestea. in cazul fuziunii sau al lichidarii societatii, documentele aferente acestei perioade se arhiveaza separat;
   - dosarele continand documente justificative si contabile se pastreaza in spatii amenajate in acest scop, asigurate impotriva degradarii, distrugerii sau sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;
   - evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul Registrului de evidenta, potrivit legii, in care sunt consemnate dosarele si documentele intrate in arhiva, precum si miscarea acestora in decursul timpului.

Eliminarea din arhiva a documentelor al caror termen legal de pastrare a expirat se face de catre o comisie, sub conducerea administratorului sau a ordonatorului de credite, dupa caz. in aceasta situatie se intocmeste un proces-verbal si se consemneaza scaderea documentelor eliminate din Registrul de evidenta al arhivei.

marți, 10 aprilie 2012

1 iulie 2012: Modificare acciza specifica tigarete

In Monitorul oficial nr. 233 / 2012 a fost publicata HG nr. 256/2012 - pentru aprobarea accizei specifice, exprimata in echivalent euro pe 1.000 de tigarete.

Astfel, incepand cu data de 1 iulie 2012, nivelul accizei specifice, exprimata in echivalent euro/1.000 de tigarete, prevazut in coloana 4 din anexa nr. 6 la titlul VII "Accize si alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este de 53,18 euro/1.000 de tigarete.

Comunicat de presa ANAF referitor la situatiile financiare si raportarile anuale

Comunicatul de presa al ANAF referitor la situatiile financiare si raportarile anuale se poate citi aici >>>

Ordinul ANAF nr. 479/2012 - pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de ANAF

In Monitorul oficial nr. 227 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 479/2012 - pentru modificarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.009/2007 privind procedurile de selectie a practicienilor in insolventa agreati de ANAF.

Ordinul ANAF nr. 649/2012 - privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

In Monitorul oficial nr. 224 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 649/2012 - privind modificarea anexei nr. 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic.

luni, 9 aprilie 2012

CCF: Hotararea nr. 9 / 2012 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel

In Monitorul oficial nr. 223 / 2012  a fost publicata Hotararea nr. 9 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Consiliul superior al Camerei Consultantilor Fiscali, Comisia de auditori statutari si Comisia de apel.

Aceasta hotarare se poate consulta aici >>>

miercuri, 4 aprilie 2012

Normele privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala

In Monitorul nr. 216 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 7 / 2012 pentru aprobarea Normelor privind instituirea masurilor de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul activitatii de consultanta fiscala.

Aceste norme stabilesc masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism prin intermediul consultantilor fiscali si societatilor comerciale de consultanta fiscala, în conformitate cu prevederile art. 8 lit. e) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism si reglementeaza standardele minime pentru elaborarea de catre acestea a normelor de cunoastere a clientelei, ca parte esentiala a administrarii riscului de spalare a banilor si de finantare a terorismului, si aspecte legate de implementarea acestora.

Potrivit art. 8 lit. e). din Legea nr. 656 / 2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, intra sub incidenta acestei legi: auditorii si persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila.

Potrivit normelor aprobate de  Hotararea CCF nr. 7 / 2012 consultantii fiscali si societatile comerciale de consultanta fiscala au obligatia:

- pastrarii înregistrarilor si obligatiile de raportare
- de a adopta o politica de acceptare a clientilor care sa stabileasca categoriile de clienti care urmeaza sa fie expusi la riscurile de spalare a banilor, precum si ale finantarii actelor de terorism
- de a adopta masuri standard sau simplificate de cunoastere a clientelei
- de a adopta masuri suplimentare de cunoastere a clientelei

Nivelul ratei dobanzii de referinta BNR incepand din 30 martie 2012

Potrivit circularei BNR nr. 12 / 2012, incepand cu data de 30 martie 2012, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 5,25% pe an.

Prevederi referitoare la calculul impozitului pe profit

La calculul impozitului pe profit, potrivit art. 23 alin. (5) din Codul fiscal in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati dobanzile deductibile sunt limitate la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei.

Astfel, valoarea cheltuielilor cu dobanzile in cazul imprumuturilor in lei obtinute de la alte entitati care excede nivelului de deductibilitate de 5,5% pe an este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.

In cadrul imprumuturilor obtinute de la alte entitati nu intra imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Conferinta ordinara a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania din anul 2012

Potrivit Hotararii CCF nr. 8 / 2012 in data de 29 aprilie 2012 se convoaca Conferinta ordinara anuala a Camerei Consultantilor Fiscali din Romania.

La lucrarile conferintei pot participa consultantii fiscali inscrisi in evidenta Camerei Consultantilor Fiscali, care si-au indeplinit toate obligatiile fata de aceasta, la termenele stabilite prin hotarari ale acesteia, respectiv: depunerea declaratiilor cu veniturile realizate din activitatea de consultanta fiscala, achitarea cotizatiilor fixe si variabile, participarea la cursurile de pregatire profesionala continua si achitarea taxei aferente.

Membrii Camerei Consultantilor Fiscali cu drept de vot pot sa confirme participarea pana la data de 18 aprilie 2012, pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali www.ccfiscali.ro sau prin e-mail (conf2012@ccfiscali.ro).

Declaratia 311 privind TVA datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 199 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 418/2012 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului (311) "Declaratie privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal".

Aceasta declaratie se depune de catre de catre persoanele impozabile al caror cod de inregistrare in scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal si care efectueaza in perioada in care nu au cod valid de TVA livrari de bunuri/prestari de servicii si/sau achizitii de bunuri si/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adaugata.

Potrivit art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal, organele fiscale competente anuleaza inregistrarea unei persoane in scopuri de TVA:

a) daca persoana este declarata inactiva conform prevederilor art. 78^1 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, de la data declararii ca inactiva;  

b) daca persoana a intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii, de la data inscrierii mentiunii privind inactivitatea temporara in registrul comertului;

c) daca asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente;

d) daca persoana nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic nici un decont 300 de TVA, dar nu este in situatia prevazuta la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplica numai in cazul persoanelor pentru care perioada fiscala este luna sau trimestrul;

e) daca in deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor care au perioada fiscala luna calendaristica, si pentru doua perioade fiscale consecutive in cursul unui semestru calendaristic, in cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscala trimestrul calendaristic, nu au fost evidentiate achizitii de bunuri/servicii si nici livrari de bunuri/prestari de servicii, realizate in cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni urmatoare respectivului semestru calendaristic.

Modelul declaratiei 311 si normele de completare se pot consulta aici >>>

Anularea inregistrarii in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal

Potrivit art. 152 alin. (7) din Codul fiscal persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 153 (Cod fiscal) care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire de 35.000 euro (al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie = 119.000 lei) sau, dupa caz, plafonul determinat proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului, poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs, calculat proportional cu perioada scursa de la inceputul anului, fractiunea de luna considerandu-se o luna calendaristica intreaga.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila in conformitate cu prevederile art. 156^1.

Pentru a solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, contribuabilul trebuie sa depuna Declaraţia 096 de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in conditiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, in cazul persoanelor impozabile, inregistrate in scopuri de TVA conform art.153. >>>


Declaraţie de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, în condiţiile art.152 alin.(7) din Codul fiscal, în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art.153

Anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA. Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA a persoanelor impozabile cel tarziu pana la finele lunii in care afost depusa solicitarea.

Pana la comunicarea deciziei de anularea inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal.

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont 300 de TVA prevazut la art. 156^2 din Codul fiscal, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art. 156^1 din Codul fiscal, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

In ultimul decont 300 de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu.

Prin exceptie, persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform prezentului alineat nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.