marți, 27 august 2013

HG nr. 613 / 2013: Modificare norme Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 528 / 2013 a fost publicata HG nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Aceasta hotarare a intrat în vigoare la data de 22 august 2013, cu excepţia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 şi 11 care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Codul fiscal actualizat se poate consulta aici >>>

marți, 20 august 2013

Codul de procedură penală intră în vigoare la data de 1 februarie 2014

Potrivit art. 103 din Legea nr. 255 / 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

In Monitorul oficial nr. 515 / 2013 a fost publicata Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, care va intra in vigoare in 1 februarie 2014.

Ordinul MFP nr. 1352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 514 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă.


luni, 19 august 2013

Ordinul BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 513 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Acest ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2013, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2013.

Ordinul ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

In Monitorul oficial nr. 505 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere.

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 9 august 2013, si se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 504 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice.

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 9 august 2013, si se poate consulta aici >>>

vineri, 16 august 2013

Ordinul ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice"

In Monitorul oficial nr. 501 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1024/2013 - Ordinul nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale"

In Monitorul oficial nr. 501 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit

In Monitorul oficial nr. 500 / 2013 a fost publicata Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit.

Lege nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - republicare

In Monitorul oficial nr. 498 / 2013 a fost republicata Lege nr. 279/2005(r2) privind ucenicia la locul de muncă.

joi, 15 august 2013

Ziua de 16 august 2013 e zi liberă pentru salariaţii din sectorul public

In Monitorul oficial nr. 513 / 2013 a fost publicata HG nr. 590 / 2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă.

Potrivit acestei hotarari, pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 este zi liberă.

Această zi se va recupera fie în ziua de 24 august 2013, fie se va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 30 septembrie 2013.

luni, 12 august 2013

Ordinul MFP nr. 1081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 1081 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul MMFPSPV nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

In Monitorul oficial nr. 491 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.

Din 5 august 2013 timbrul de mediu se plateste si atunci când autovehiculele sunt dobândite prin partaj

Incepand cu data de 5 august 2013, OG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a abrogat art. 8 litera f) din OUG nr. 9 / 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Astfel ca timbrul de mediu se plateste si atunci cand autovehiculele sunt dobândite prin partaj.

Codul fiscal modificat din nou de OG nr. 16/2013

In Monitorul oficial nr. 490 / 2013 a fost publicata OG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Vezi aici OG nr. 16/2013 >>>

joi, 8 august 2013

Formularul 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

In Monitorul oficial nr. 485 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", care a intrat in vigoare in 2 august 2013.

Formularul 630 se poate descarca de aici >>>

Ordinul ANAF nr. 938/2013 se poate consulta aici >>>

HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 473 / 2013 a fost publicata HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care intra in vigoare la 1 august 2013.

La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă HG nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi HG nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Aceasta hotarare se poate consulta aici >>>


joi, 1 august 2013

Ordinul MFP nr. 1023/2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

In Monitorul oficial nr. 471 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1023/2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 463 / 2013 a fost publicata Norma ASF nr. 3/2013 - Norma nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Formularul raportarii contabile se poate descarca de aici >>>