luni, 31 octombrie 2011

Hotarare CCF nr. 14 / 2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali

In Monitorul oficial nr. 753 / 2011 a fost publicata Hotararea CCF nr. 14 / 2011 - pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea si controlul activitatii consultantilor fiscali.

Potrivit acestei hotarari controlul activitatii consultantilor fiscali consta in:

- controlul calitatii profesionale a consultantilor fiscali;
- controlul respectarii normelor financiar-contabile in vederea stabilirii realitatii veniturilor declarate;
- verificarea respectarii normelor de conduita etica si profesionala in domeniul consultantei fiscale;
- verificarea aplicarii normelor si procedurilor privind activitatea de consultanta fiscala;
- indeplinirea obligatiilor prevazute in OG nr. 71/2001 privind organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala si in Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali, privind folosirea termenului "fiscal";
- identificarea persoanelor fizice autorizate sau a angajaţilor persoanelor juridice care nu au obtinut calitatea de consultant fiscal si care exercita aceasta profesie;
- verificarea respectarii hotararilor si a altor reglementari emise de Camera Consultantilor Fiscali, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

joi, 27 octombrie 2011

Ordin ANAF nr. 3294/2011 - privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

In Monitorul oficial nr. 747 / 2011 a fost publicat Ordin ANAF nr. 3294/2011 - privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale.

Potrivit acestui ordin structura competenta din cadrul ANAF pentru efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al Romaniei, este Directia verificari fiscale.

Potrivit cap. 3 "Dispozitii speciale privind verificarea persoanelor fizice supuse impozitului pe venit", al titlului VII "Inspectia fiscala" din Codul de procedură fiscala, organul fiscal are dreptul de a efectua o verificare fiscala prealabila documentara a ansamblului situatiei fiscale personale a persoanelor fizice cu privire la impozitul pe venit reglementat de Titlul III din Codul fiscal.

Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Verificarea consta in compararea intre, pe de o parte, veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venituri si, pe de alta parte, situatia fiscala personala a contribuabilului.

Astfel ca daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si, pe de altă parte, situatia fiscala personala, acesta continua verificarea prealabila prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte.

Se poate vorbi de diferenta semnificativa daca intre veniturile estimate calculate in baza situatiei fiscale personale si veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit este o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei.

Daca organul fiscal constata diferentele ca fiind semnificative va solicita contribuabilului prezentarea, in termen de cel mult 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, de documente justificative sau alte clarificari relevante. Acest termen se poate prelungi cu 30 de zile, o singura data, la solicitarea justificata a contribuabilului, cu acordul organului fiscal.

Rezultatul verificarii va fi consemnat intr-un raport scris in care se vor prezenta constatarile din punct de vedere faptic si legal. Raportul va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a unei decizii de incetare a procedurii de verificare.

miercuri, 26 octombrie 2011

Revisal - norme de completare

Pe site-ul www.inspectiamuncii.ro Inspectia Muncii a publicat informatii ajutatoare privind intocmirea si transmiterea registrului general de evidenta al salariatilor.

Aceste informatii sunt structurate astfel:

- generarea registrului utilizand aplicatia Revisal
- transmiterea on-line a registrului
- obtinerea parolei, modelul de solicitare
- raspunsuri la intrebari frecvente privind registrul 


Registrul se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii:
 

a) elementele de identificare ale salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - 
b) data angajarii; 
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; 

e) tipul contractului individual de munca (CIM); 
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; 
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora; 
h) perioada si cauzele de suspendare a CIM, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; 
i) data incetarii CIM.


Transmiterea registrului se efectueaza on-line la adresa: http://reges.inspectiamuncii.ro .

Sursa: Inspectia Muncii

marți, 25 octombrie 2011

Cuantumul amenzilor in cazul Declaratiei 390 recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare

Potrivit art. 219^1 din Codul de procedura fiscala, urmatoarele fapte sunt contraventii:

- nedepunerea la termen a declaratiei
- depunerea declaratiei cu date incorecte sau incomplete

Aceste abateri se sanctioneaza cu amenda, astfel:

- de la 1.000 la 5.000 lei pentru cea reprezentand nedepunerea la termen a declaratiei
- de la 500 la 1.500 lei pentru cea reprezentand depunerea declaratiei cu date incorecte sau incomplete

In cazul aplicarii acestor amenzi, contravenientul poate achita in termen de 48 de ore jumatate din minimul amenzii adica 500 lei respectiv 250 lei, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal de constatare si sanctionare contraventionala.

Totusi potrivit Codului de procedura fiscala, nu se aplica sanctiunea amenzii daca:

- persoanele corecteaza declaratia pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii, daca fapta nu a fost constatata de organul fiscal anterior corectarii;
- persoanele, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei.

Modelul si normele de completare a Declaratiei 390 sunt prevazute de Ordinul ANAF nr. 76 / 2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare".

Potrivit Codul fiscal art. 156^4, Declaratia 390 se depune lunar pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice.


Modelul Declaratiei 390 recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se poate descarca de aici >>>

luni, 24 octombrie 2011

Circulara emisa de Ministerul Finantelor Publice referitoare la depunerea trimetriala a Declaratiei 112

Pe pagina de internet a ANAF a fost publicata Circulara nr. 406870 / 22.09.2011 care cuprinde instructiuni referitoarea la aplicarea unitara a art. 296^19 din Codul fiscal.

Potrivit art. 296^19 din Codul fiscal Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenta fiecarei luni a trimestrului, se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului de catre urmatoarele categorii de persoane:

- asociatile, fundatile sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice, exceptand institutiile publice, care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de pana la 100.000 euro si au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- microintreprinderile care in anul anterior au avut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv;
- persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale, precum si persoanele fizice care exercita profesii libere si asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au angajati.

Potrivit circularei trecerea la depunerea trimestriala a declaratiei 112 se va efectua automat, cu notificarea contribuabilului. Totusi circulara nu mentioneaza ce se intampla daca un contribuabil nu primeste notificarea.

Mai multe detalii aici >>>
In Monitorul oficial nr. 736 / 2011 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 243/2011 - pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 164/2010 pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari si a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene si din terte tari.

vineri, 21 octombrie 2011

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2011

In data de 15 noiembrie 2011 Camera Consultantilor Fiscali va organiza examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal pentru absolventii cursurilor de perfectionare in fiscalitate organizate de CCF, in perioada mai-iunie 2011.

Mai multe detalii aici >>>

Sursa: CCF

joi, 20 octombrie 2011

Rezultatele examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea octombrie 2011

CCF a publicat pe site-ul propriu rezultatele examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal sesiunea octombrie 2011.

Tot pe site-ul www.ccfiscali.ro se pot consulta chestionarele si variantele corecte de raspuns de la acest examen.

miercuri, 19 octombrie 2011

Declaratia 011 de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

In Monitorul oficial nr. 727 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3261 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului Declaratiei 011 de inregistrare ca platitor al contributiei trimestriale pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.

Declaratia 011 se depune la unitatea fiscala, direct la registratura, sau se trimite prin posta, cu scrisoare recomandata, de catre:

- detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane;
- reprezentantii legali, desemnati potrivit prevederilor OUG nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, ai detinatorilor autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, care nu sunt persoane juridice romane.

Potrivit art. 4 alin (3) din OUG nr. 77 / 2011, declaratia 011 se va depune in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a ordonantei, adica in termen de 30 de zile de la data de 1 octombrie 2011.

Modelul formularului se poate consulta aici >>>

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

In Monitorul oficial nr. 725 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2635 / 2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011.

marți, 18 octombrie 2011

Ordin MFP nr. 2618 / 2011 - modificarea certificatului de atestare fiscala

In Monitorul oficial nr. 712 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2618/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului MFP nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscala pentru persoane juridice si fizice, a certificatului de obligatii bugetare, precum si a modelului si continutului acestora.

Certificatul de atestare fiscala atesta indeplinirea obligatiilor bugetare de plata ale persoanelor juridice sau fizice si este valabil 30 de zile. Noul model poate fi consultat aici >>>

Certificatul de atestare fiscala are 4 sectiuni:

- sectiunea A: Obligatii de plata;
- sectiunea B: Sume de rambursat/restituit;
- sectiunea C: Informatii pentru verificarea eligibilitatii contribuabililor pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
- sectiunea D: Alte mentiuni

Acest ordin modifica si modelul cererii, care se poate descarca de aici >>>

Incepand cu data de 10 octombrie 2011 se vor utiliza doar formularele specificate de Ordinul nr. 2618 / 2011.

sâmbătă, 15 octombrie 2011

Ordinul ANAF nr. 3253/2011 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 713 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3253/2011 - privind aprobarea modelelor unor formulare emise in aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin aproba urmatoarele formulare:

- decizie de anulare a penalitatilor de intarziere
- decizie de reducere a penalitatilor de intarziere

vineri, 14 octombrie 2011

Cursul valutar vamal

Potrivit art. 139^1 alin. (1) din Codul fiscal daca elementele folosite la stabilirea bazei de impozitare a unui import de bunuri se exprima in valuta, cursul de schimb valutar se stabileste conform prevederilor comunitare care reglementeaza calculul valorii in vama.

In acest sens potrivit art. 168-172 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2454/93 cursul de schimb folosit la determinarea valorii in vama este cursul de schimb stabilit si comunicat de BNR in penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii in care se utilizeaza.

Exemplu:

Pentru declaratiile vamale intocmite in luna septembrie 2011 se va utiliza cursul euro publicat de BNR in penultima miercuri din luna august 2011 adica cel publicat in 24 august 2011: 4.2488 lei/euro.

Vezi aici toate cursurile vamale >>>

joi, 13 octombrie 2011

Ordin ANAF nr. 3138 / 2011

In Monitorul oficial nr. 707 / 2011 a fost publicat Ordinul nr. 3138/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun" si ale formularului "Atestat pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de inregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.

Toate formularele ANAF se pot consulta aici >>>

Facilitati fiscale: Ordin MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011

In Monitorul oficial nr. 707 / 2011 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel potrivit acestui ordin pentru datoriile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, se platesc sau se compenseaza pana la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente, se platesc sau se compenseaza pana la data de 30 iunie 2012.

ANAF va identifica pana la data de 15 octombrie 2011 contribuabilii care au obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si ii va notifica privind posibilitatea acordarii facilitatii. Totusi daca un contribuabil nu este notificat acesta se poate adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale.

Pentru aplicarea acestor facilitati contribuabilii vor depune o cerere la organul fiscal competent prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de mai sus. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent va comunica contribuabilului situatia fiscala si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale ce pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de catre organul fiscal, se platesc sau se compenseaza obligatiile principale si dobanzile aferente, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere.

Contribuabilul poate depune astfel de cereri ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a plati/compensa obligatiile fiscale.

Chiar daca contribuabilul nu a depus cererea dar a efectuat plata sau compensarea obligatiilor, poate solicita acordarea facilitatii.

miercuri, 12 octombrie 2011

Comunicat presa privind obligatiile angajatorilor cf. Legii nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date

Potrivit Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal angajatorii sunt scutiti de obligatia de notificare numai pentru prelucrarea datelor angajatilor in vederea indeplinirii unor obligatii legale.

Totusi angajatorii au calitatea de operatori de date cu caracter personal si in consecinta au si anumite obligatii prevazute de Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Mai multe detalii aici >>> 

Sursa: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

marți, 11 octombrie 2011

Ordin MFP nr. 2556/2011

In Monitorul oficial nr. 705 / 2011  a fost publicat Ordinul MFP nr. 2556/2011 care abroga Ordinul MFP nr. 334/2005 pentru aprobarea modelului si conţinutului Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun si Atestatului pentru distributie si comercializare angro de produse supuse accizelor, in conditiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a Cererii de înregistrare si atestare a activitatii de distributie si comercializare angro de bauturi alcoolice si/sau produse din tutun.

luni, 10 octombrie 2011

Ordin nr. 3139/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", a modelului si continutului formularului "Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun parţial prelucrat

In Monitorul oficial nr. 699 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3139/2011 - pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Cerere de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", a modelului si continutului formularului "Autorizatie de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat", precum si a Instructiunilor privind procedura de solutionare a cererii de autorizare a operatorilor economici care doresc sa comercializeze tutun brut si/sau tutun parţial prelucrat.

Comercianti pot desfasura activitati de comercializare a tutunului brut si/sau a tutunului partial prelucrat numai dupa depunerea cererii de autorizare ca operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat, si eliberarea autorizatiei de operator economic comerciant de tutun brut si/sau tutun partial prelucrat de catre Autoritatea nationala a vamilor.

 Cererea se depune insotita de:

- certificatul de atestare fiscala sau, dupa caz, extrasul de rol privind obligatiile fiscale la bugetul de stat, precum si cazierul fiscal al solicitantului;
- cazierele judiciare ale administratorilor;
- bilantul pe ultimii 2 ani;
- certificatul constatator, eliberat de ORC, din care sa rezulte: capitalul social, asociatii, obiectul de activitate, administratorii, punctele de lucru in care urmeaza a se realiza receptia si comercializarea produselor, precum si copie de pe certificatul de inmatriculare sau certificatul de inregistrare, dupa caz;
- declaratia solicitantului privind sediul social si orice alte locuri in care urmeaza sa îsi desfasoare activitatea de
comercializare, precum si adresele acestora;
- copii ale licentelor, autorizatiilor sau avizelor cu privire la desfasurarea activitatii.

sâmbătă, 8 octombrie 2011

Certificatul privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport

In Monitorul oficial nr. 698 / 2011 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3193 / 2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora.

Modelul certificatului privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport se poate consulta aici >>> 

Certificatul privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport se emite la cererea contribuabilului de catre organul fiscal pentru:

- persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 153^1 din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport noi, taxabile in Romania;
- persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1din Codul fiscal, care au efectuat achizitii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt noi, in sensul art. 125^1alin. (3) din Codul fiscal, taxabile in Romania.

Certificatul emis conform Ordinului nr. 3193 / 2011, se elibereaza la cerere, pentru situatiile in care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania pentru mijloacele de transport. Modelul acestui formular se poate consulta aici >>>

La data intrarii in vigoare a acestui ordin se abrogă Ordinul PANAF nr. 1.128/2009 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Certificat privind atestarea platii TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport noi" si "Certificat", precum si a procedurii de eliberare a acestora.

vineri, 7 octombrie 2011

Valorea nominale a tichetelor de masa pentru semestrul II al anului 2011

Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr.2205 / 2011 valorea nominale indexata a tichetelor de masa pentru semestrul II al anului 2011, incepand cu octombrie 2011, ramane tot de 9 lei.

Aceasta valoare a ramas aceiasi incepand cu cu luna martie 2011, cand a crescut de la valoarea de 8,72 lei.

Tichetele de masa sunt reglementate de Legea nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masa si HG nr. 5 / 1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142 / 1998 privind acordarea tichetelor de masa.

Potrivit acestor reglementari salariatii din cadrul societatilor comerciale, regiilor autonome si din sectorul bugetar, precum si din cadrul unitatilor cooperatiste si al celorlalte persoane juridice sau fizice care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca, denumite in continuare angajator, pot primi o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, suportata integral pe costuri de angajator.

Tichetele de masa se acorda de angajator salariatilor, lunar, in ultima decada a fiecarei luni, pentru luna urmatoare, iar salariatii le pot utiliza doar pentru achitarea mesei sau pentru achizitionarea de produse alimentare.

Angajatorii pot acorda maxim un tichet de masa pentru fiecare zi lucratoare din luna pentru care se efectueaza distribuirea si nu pot considera utilizat mai mult de un tichet de masa pentru fiecare zi lucrata din luna pentru care s-a efectuat distribuirea. Conform legii nu se considera zi lucrata perioada in care salariatul:

- isi efectueaza concediul de odihna sau alte concedii;
- beneficiaza de zile libere platite, in cazul unor evenimente familiale deosebite, precum si de zile festive si de sarbatoare legale, sau de alte zile libere acordate conform contractelor colective de munca;
- potrivit dispozitiilor legale, sunt delegati sau detasati in afara localitatii in care isi au locul permanent de munca si primesc indemnizatie zilnica sau lunara de delegare sau de detasare;
- se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, sunt absenti de la locul de munca ori se afla in alte situatii stabilite de angajator impreuna cu organizatiile sindicale sau cu reprezentantii salariatilor.

Potrivit Codului fiscal valoarea tichetelor de masa primite de salariati sunt considerate venituri din salarii si se impoziteaza cu cota de 16%, reprezentand impozit pe veniturile din salarii sau asimilate.

Totodata potrivit art. 296^15 din Codul fiscal, nu se cuprind in baza lunara a contributiilor sociale obligatorii, tichetele de masa, tichetele de vacanta, tichetele cadou si tichetele de cresa, acordate potrivit legii.

Valoarea tichetului de cresa pentru semestrul II al anului 2011

Potrivit Ordinului Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2204 / 2011 valoarea tichetului de cresa pentru semestrul II al anului 2011, incepand cu octombrie 2011, ramane tot de 370 lei.

La aceasta valoare a ramas inca din luna februarie 2010 cand a fost majorata de la valoarea de 360 lei.

Tichetele de cresa se acorda potrivit prevederilor Legii nr. 193 / 2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa.

joi, 6 octombrie 2011

Registrul de evidenta fiscala

Potrivit nomelor metodologice de aplicare a Codului fiscal persoanele care au obligatia platii impozitului pe profit reglementat de titlul II, trebuie sa completeze un registru de evidenta fiscala. Acesta se achizitioneaza de la administratia financiara de la sediul fiscal al contribuabililor.

Registrul de evidenta fiscala este compus din cel putin 100 de file si este tinut in forma scrisa sau electronica.

Completarea informatiilor in registru se face in ordine cronologica, si trebuie sa corespunda cu operatiunile fiscale si cu datele prezentate in declaratiile fiscale cod 100 si 101.

Registrul de evidenta fiscala se completeaza in toate situatiile in care informatiile cuprinse in declaratia fiscala sunt obtinute in urma unor prelucrari ale datelor furnizate din contabilitate.

Codul fiscal nu precizeaza un anumit mod de completare a registrului de evidenta fiscala care este lasat la latitudinea contribuabilului. Acesta se completeaza in functie de specificul activitatii si de necesitatile proprii ale acestuia. Totusi in Codul fiscal se face precizarea ca in registru se fac mentiuni referitoare la:

- calculul dobanzilor si al diferentelor de curs valutar deductibile fiscal
- amortizarea fiscala, reduceri si scutiri de impozit pe profit
- evidenta fiscala a vanzarilor cu plata in rate
- valoarea fiscala in cazul efectuarii operatiunilor de reorganizare, lichidare si alte transferuri de active si titluri de participare

Totusi, pe langa acestea, este indicat sa se mentioneze si informatii referitoare la urmatoarele operatiuni:

- deduceri efectuate pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare
- venituri neimpozabile si cheltuielile aferente acestora
- modul de calcul al deductibilitatii anumitor cheltuieli (protocol, sponsorizare, sociale, perisabilitati, altele)
- cheltuieli nedeductibile
- provizioane si rezerve
- modul de recuperare a pierderilor fiscale
- credit fiscal
- pierderi fiscale externe
- impozit aferent activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive

miercuri, 5 octombrie 2011

Rata dobanzii de referinta BNR octombrie 2011

Potrivit Circularei BNR nr. 32 / 2011 incepand cu data de 30 septembrie 2011, nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR este de 6,25% pe an. Rata dobanzii de referinta s-a mentinut la aceasta valoare incepand din iunie 2010. In luna mai 2010 aceasta rata a avut valoarea de 6,50% pe an.

Prevederi referitoare la calculul impozitului pe profit

La calculul impozitului pe profit, potrivit art. 23 alin. (5) din Codul fiscal in cazul imprumuturilor obtinute de la alte entitati dobanzile deductibile sunt limitate la nivelul ratei dobanzii de referinta a BNR, corespunzatoare ultimei luni din trimestru, pentru imprumuturile in lei.

Astfel, valoarea cheltuielilor cu dobanzile in cazul imprumuturilor in lei obtinute de la alte entitati care excede nivelului de deductibilitate de 6,25% pe an este nedeductibila, fara a mai fi luata in calcul in perioadele urmatoare.

In cadrul imprumuturilor obtinute de la alte entitati nu intra imprumuturile obtinute direct sau indirect de la banci internationale de dezvoltare si organizatii similare, si cele care sunt garantate de stat, cele aferente imprumuturilor obtinute de la institutiile de credit romane sau straine, institutiile financiare nebancare, de la persoanele juridice care acorda credite potrivit legii, precum si cele obtinute in baza obligatiunilor admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

marți, 4 octombrie 2011

Locuri de munca vacante in perioada 30 septembrie - 6 octombrie 2011

Potrivit ANOFM in perioada 30 septembrie - 6 octombrie 2011 vor fi disponibile 13.418 locuri de munca la nivelul tarii.

Cele mai multe locuri de munca sunt vacante in judetele Cluj (1.240), Iasi (1.088) si Bucuresti (1.006), iar cele mai putine in Mehedinti (13), Caras-Severin (41) si Covasna (46). 

Pe nivele de studii, locurile de munca oferite pentru studii superioare sunt in numar de 978 iar pentru studii medii, profesionale si pentru muncitorii necalificati sunt in numar 12.440.

Angajatorii cauta cel mai mult persoane pentru a le angaja ca si confectioneri-asamblori de articole din textile (962), muncitori necalificati in industria confectiilor (710) si operatori confectioneri in industria de imbracaminte-tesaturi, tricotaje, materiale sintetice (692).

Detalii aici >>>

Sursa: ANOFM

luni, 3 octombrie 2011

Impozitul minim

Potrivit art. 18 din Codul fiscal, operatorii economici care obtin venituri din activitati de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive, inclusiv persoanele juridice care realizeaza aceste venituri in baza unui contract de asociere, datoreaza un impozit minim stabilit la 5% din aceste venituri.

Acest impozit minim se datoreaza daca impozitul pe profit pentru activitatile mentionate mai sus este mai mic decat 5% din veniturile respectiv. Daca impozitul pe profit pentru aceste activitati este mai mare decat impozitul minim se datoreaza impozitul pe profit. Acesta se adauga la valoarea impozitului pe profit aferent celorlalte activitat desfasurate de contribuabil.

Pentru a se putea calcula impozitul minim sau impzoitul pe profit contribuabilii trebuie sa isi conduca evidenta contabila astfel incat sa evidentieze separat veniturile si cheltuielile aferente activitatilor de natura barurilor de noapte, cluburilor de noapte, discotecilor, cazinourilor sau pariurilor sportive

La determinarea profitului aferent acestor activitati se vor lua in calcul si cheltuielile de conducere si administrare precum si orice alte cheltuieli comune (curent, apa, paza, etc), proportional cu veniturile obtinute din aceste activitati. 


Cursul valutar din perioada de final a lunii septembrie si inceputul lunii octombrie

Cursul valutar din perioada de final a lunii septembrie si inceputul lunii octombrie are o tendinta de crestere, ca in fiecare an, datorita faptului ca potrivit art. 218 din Codul fiscal, valoarea in lei a accizelor si a impozitului la titeiul din productia interna care sunt stabilite in echivalent euro pe unitatea de masura, se calculeaza prin transformarea sumelor folosind cursul de schimb valutar stabilit in prima zi lucratoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Acest curs se va publica pe site-ul Ministerului Finantelor Publice in termen de 15 zile de la data publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, curs care se va utiliza pe toata durata anului urmator.

Pentru anul 2011 cursul valutar este de 4,2655 lei/euro.

Din acest motiv in ultima saptamana a lunii septembrie cursul leu - euro a cunoscut o evolutie crescatoare, acesta fiind de 4,2984 lei/euro in 26 septembrie 2011 si de 4,3533 lei/euro in 30 septembrie 2011. In data de 1septembrie 2011 cursul era de 4,2306 lei/euro.

Vezi aici alte cursuri de calcul a accizelor >>>