joi, 25 septembrie 2014

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

In Monitorul oficial nr. 700 / 2014 a fost publicata Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

In Monitorul oficial nr. 700 / 2014 a fost publicata Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Ordinul ANAF nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 693 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Reducerea CAS angajator: Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 687 / 2014 a fost publicata Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare in 22 septembrie 2014.

Potrivit acestei legi:


La articolul 296^18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal literele a1)-a3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

    " a1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;  
    a2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;  
    a3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator."  


Prevederile de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul oficial nr. 685 / 2014 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

In Monitorul oficial nr. 682 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1210/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

In Monitorul oficial nr. 682 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014.

Hotărârea nr. 787/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

In Monitorul oficial nr. 680 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 787/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

joi, 18 septembrie 2014

Ordinul ANAF nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO

In Monitorul oficial nr. 673 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO.

Ordinul ANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

In Monitorul oficial nr. 672 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV).

Ordinul MFP nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

In Monitorul oficial nr. 670 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

marți, 9 septembrie 2014

Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 646 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice.

Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

In Monitorul oficial nr. 640 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

luni, 8 septembrie 2014

Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

In Monitorul oficial nr. 635 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

In Monitorul oficial nr. 629 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Hotărârea CCF nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

In Monitorul oficial nr. 628 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.