sâmbătă, 22 aprilie 2017

Ordinul nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi

In Monitorul oficial nr. 266 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi. 

Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 266 / 2017 a fost publicata Legea nr. 61/2017 pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

Ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 263 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 1232/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.699/2015 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. 

joi, 20 aprilie 2017

Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private

In Monitorul oficial nr. 248 / 2017 a fost publicata Norma nr. 7/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale individuale ale entităţilor din sistemul de pensii private. 

Ordinul nr. 543/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial

In Monitorul oficial nr. 243 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 543/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial. 

miercuri, 19 aprilie 2017

Instrucţiunea nr. 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor

In Monitorul oficial nr. 234 / 2017 a fost publicata Instrucţiunea nr. 1/2017 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către Fondul de garantare a asiguraţilor.

marți, 11 aprilie 2017

Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

In Monitorul oficial nr. 214 / 2017 a fost publicata Legea nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi. 

Legea nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 210 / 2017 a fost publicata Legea nr. 26/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 

luni, 10 aprilie 2017

Ordinul nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă

In Monitorul oficial nr. 208 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 967/2017 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale, emise şi tipărite prin intermediul Unităţii de imprimare rapidă.

Anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 207 bis / 2017 a fost publicata Anexa la Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 3/2017 privind încheierea exerciţiului financiar 2016 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.