marți, 25 iunie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

In Monitorul oficial nr. 507/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

Aceasta ordonanta de urgenta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, si deci implicit si Codul fiscal.

Astfel ca de la 21 iulie 2019,  persoanele fizice vor beneficia de scutirea de impozit pe venit pt. veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul Fiscal, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:  

 
  (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii; 
  (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 
    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 
    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică; 
    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 
    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 
    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 
    2363 - Fabricarea betonului; 
    2364 - Fabricarea mortarului; 
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 
    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 
    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 
    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 
    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
    2351 - Fabricarea cimentului; 
    2352 - Fabricarea varului şi ipsosului; 
    2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.; 
  

  (iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 
   

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru societăţile comerciale nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată; 
   

 c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale; 
   

 d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii; 
   

 e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
 

  
 

joi, 13 iunie 2019

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică

In Monitorul oficial nr. 479/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

In Monitorul oficial nr. 478/2019 a fost publicat Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. 

marți, 11 iunie 2019

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 457/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

In Monitorul oficial nr. 452/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

In Monitorul oficial nr. 429/2019 a fost publicat Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

luni, 10 iunie 2019

Noul model al Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

In Monitorul oficial nr. 404/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".