joi, 30 mai 2013

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

In Monitorul oficial nr. 301 / 2013 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 21/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

marți, 28 mai 2013

Ordinul Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 1/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011

In Monitorul oficial nr. 297 / 2013 a fost publicat Ordinul Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 1/2013 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 1/2013 pentru modificarea Instrucţiunii nr. 6/2011 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 116/2011.

Hotărârea CCF nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013

In Monitorul oficial nr. 295 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 8/2013 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 27 aprilie 2013.

Textul acestei hotarari poate fi descarcat de aici >>>

Hotărârea CCF nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012

In Monitorul oficial nr. 295 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

Textul acestei hotarari poate fi descarcat de aici >>>

luni, 27 mai 2013

A.N.A.F.: În atenţia contribuabililor care au obligaţia de depunere a formularului 394

Potrivit ANAF, declaraţia 394 "trebuie să conţină toate facturile care au fost emise/primite în perioada de raportare, inclusiv cele care au înscrisă menţiunea "taxare inversă" sau "TVA la încasare", precum şi bonurile fiscale cu valoare sub 100 de euro care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate pentru care beneficiarul a solicitat înscrierea codului de înregistrare în scopuri de TVA."


Mai multe detalii aici >>>

miercuri, 22 mai 2013

Tabloul CECCAR 2013

In Monitorul oficial nr. 283 / 2013 a fost publicata Hotararea CECCAR nr. 293 / 2013 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Tabloul CECCAR se poate consulta aici >>>

Valorea tichetelor de creşă pentru semestrul I al anului 2013

In Monitorul oficial nr. 276 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2013.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/200, este de 420 lei.

Valorea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013

In Monitorul oficial nr. 276 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2013.

Potrivit acestui ordin  pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

Tariful de risc pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN valabil de la 1 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 275 / 2013 a fost publicata HG nr. 225/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 144/2008.

Aceasta hotarare, care va intra in vigoare de la 1 iunie 2013, introduce noul tarif de risc in functie de care se calculeaza contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


TARIFUL DE RISC
pe sectoare de activitate ale economiei naţionale - clase CAEN 

valabil de la 1 iunie 2013
Nr. crt. Activitatea din economia naţională Clasa CAEN Clasa de risc Tarif de risc
(% BC*)

NC CAEN CC CR TR

1 Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase 0111 4,25 0,270

2 Cultivarea orezului 0112 1,00 0,150

3 Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor 0113 4,00 0,260

4 Cultivarea trestiei de zahăr 0114 1,00 0,150

5 Cultivarea tutunului 0115 5,75 0,325

6 Cultivarea plantelor pentru fibre textile 0116 5,50 0,316

7 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente 0119 4,00 0,260

8 Cultivarea strugurilor 0121 2,25 0,196

9 Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale 0122 1,00 0,150

10 Cultivarea fructelor citrice 0123 1,00 0,150

11 Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase 0124 2,50 0,205

12 Cultivarea fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi 0125 4,50 0,279

13 Cultivarea fructelor oleaginoase 0126 1,00 0,150

14 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor 0127 1,00 0,150

15 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale şi a plantelor de uz farmaceutic 0128 1,00 0,150

16 Cultivarea altor plante permanente 0129 5,50 0,316

17 Cultivarea plantelor pentru înmulţire 0130 4,00 0,260

18 Creşterea bovinelor de lapte 0141 4,00 0,260

19 Creşterea altor bovine 0142 2,75 0,214

20 Creşterea cailor şi a altor cabaline 0143 3,50 0,242

21 Creşterea cămilelor şi a camelidelor 0144 4,75 0,288

22 Creşterea ovinelor şi a caprinelor 0145 1,00 0,150

23 Creşterea porcinelor 0146 6,50 0,352

24 Creşterea păsărilor 0147 3,25 0,233

25 Creşterea altor animale 0149 1,00 0,150

26 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor) 0150 5,25 0,306

27 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală 0161 3,00 0,224

28 Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 0162 3,50 0,242

29 Activităţi după recoltare 0163 5,75 0,325

30 Pregătirea seminţelor 0164 1,00 0,150

31 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii 0170 4,25 0,270

32 Silvicultură şi alte activităţi forestiere 0210 4,50 0,279

33 Exploatare forestieră 0220 7,50 0,389

34 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană 0230 1,00 0,150

35 Activităţi de servicii anexe silviculturii 0240 1,00 0,150

36 Pescuitul maritim 0311 1,00 0,150

37 Pescuitul în ape dulci 0312 1,50 0,168

38 Acvacultura maritimă 0321 1,00 0,150

39 Acvacultura în ape dulci 0322 3,75 0,251

40 Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865 kJ/kg) 0510 16,50 0,720

41 Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865> 0520 10,50 0,500

42 Extracţia petrolului brut 0610 6,75 0,362

43 Extracţia gazelor naturale 0620 6,50 0,352

44 Extracţia minereurilor feroase 0710 5,75 0,325

45 Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu 0721 6,50 0,352

46 Extracţia altor minereuri metalifere neferoase 0729 9,25 0,454

47 Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei 0811 6,00 0,334

48 Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului 0812 4,75 0,288

49 Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale 0891 1,00 0,150

50 Extracţia turbei 0892 1,00 0,150

51 Extracţia sării 0893 5,50 0,316

52 Alte activităţi extractive n.c.a. 0899 12,50 0,573

53 Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale 0910 5,75 0,325

54 Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor 0990 11,00 0,518

55 Prelucrarea şi conservarea cărnii 1011 2,75 0,214

56 Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre 1012 2,00 0,187

57 Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) 1013 2,75 0,214

58 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor 1020 3,75 0,251

59 Prelucrarea şi conservarea cartofilor 1031 5,75 0,325

60 Fabricarea sucurilor de fructe şi legume 1032 1,50 0,168

61 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a. 1039 4,50 0,279

62 Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor 1041 3,75 0,251

63 Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare 1042 6,00 0,334

64 Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor 1051 2,75 0,214

65 Fabricarea îngheţatei 1052 3,25 0,233

66 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon 1061 5,00 0,297

67 Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon 1062 3,00 0,224

68 Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie 1071 3,75 0,251

69 Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie 1072 3,50 0,242

70 Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuşcuşului şi a altor produse făinoase similare 1073 4,75 0,288

71 Fabricarea zahărului 1081 6,25 0,343

72 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase 1082 1,50 0,168

73 Prelucrarea ceaiului şi cafelei 1083 2,00 0,187

74 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor 1084 1,25 0,159

75 Fabricarea de mâncăruri preparate 1085 2,50 0,205

76 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1086 1,00 0,150

77 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a. 1089 1,50 0,168

78 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă 1091 2,00 0,187

79 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie 1092 1,00 0,150

80 Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice 1101 3,00 0,224

81 Fabricarea vinurilor din struguri 1102 2,25 0,196

82 Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe 1103 1,00 0,150

83 Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare 1104 1,00 0,150

84 Fabricarea berii 1105 4,00 0,260

85 Fabricarea malţului 1106 1,00 0,150

86 Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1107 4,25 0,270

87 Fabricarea produselor din tutun 1200 2,25 0,196

88 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile 1310 5,50 0,316

89 Producţia de ţesături 1320 8,75 0,435

90 Finisarea materialelor textile 1330 1,75 0,178

91 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare 1391 3,00 0,224

92 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1392 2,50 0,205

93 Fabricarea de covoare şi mochete 1393 1,00 0,150

94 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1394 2,00 0,187

95 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1395 2,25 0,196

96 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1396 2,75 0,214

97 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1399 4,25 0,270

98 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1411 1,25 0,159

99 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1412 2,75 0,214

100 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1413 2,25 0,196

101 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1414 2,50 0,205

102 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1419 3,00 0,224

103 Fabricarea articolelor din blană 1420 1,00 0,150

104 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1431 1,25 0,159

105 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1439 2,00 0,187

106 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1511 1,50 0,168

107 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1512 1,75 0,178

108 Fabricarea încălţămintei 1520 2,75 0,214

109 Tăierea şi rindeluirea lemnului 1610 5,50 0,316

110 Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn 1621 4,00 0,260

111 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 1622 2,75 0,214

112 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii 1623 5,50 0,316

113 Fabricarea ambalajelor din lemn 1624 2,00 0,187

114 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1629 4,25 0,270

115 Fabricarea celulozei 1711 4,50 0,279

116 Fabricarea hârtiei şi cartonului 1712 2,75 0,214

117 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 1721 5,50 0,316

118 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1722 1,75 0,178

119 Fabricarea articolelor de papetărie 1723 1,75 0,178

120 Fabricarea tapetului 1724 1,00 0,150

121 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 1729 1,00 0,150

122 Tipărirea ziarelor 1811 1,50 0,168

123 Alte activităţi de tipărire n.c.a. 1812 3,00 0,224

124 Servicii pregătitoare pentru pretipărire 1813 1,00 0,150

125 Legătorie şi servicii conexe 1814 1,50 0,168

126 Reproducerea înregistrărilor 1820 1,00 0,150

127 Fabricarea produselor de cocserie 1910 1,00 0,150

128 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 1920 7,25 0,380

129 Fabricarea gazelor industriale 2011 3,25 0,233

130 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2012 3,50 0,242

131 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2013 8,50 0,426

132 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază 2014 6,75 0,362

133 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2015 8,00 0,408

134 Fabricarea materialelor plastice în forme primare 2016 6,00 0,334

135 Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare 2017 3,50 0,242

136 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2020 8,00 0,408

137 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2030 8,50 0,426

138 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2041 3,00 0,224

139 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2042 4,00 0,260

140 Fabricarea explozivilor 2051 3,25 0,233

141 Fabricarea cleiurilor 2052 1,00 0,150

142 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2053 1,00 0,150

143 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. 2059 8,25 0,417

144 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale 2060 3,25 0,233

145 Fabricarea produselor farmaceutice de bază 2110 4,50 0,279

146 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2120 1,75 0,178

147 Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2211 4,50 0,279

148 Fabricarea altor produse din cauciuc 2219 2,75 0,214

149 Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2221 3,25 0,233

150 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2222 2,75 0,214

151 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii 2223 2,75 0,214

152 Fabricarea altor produse din material plastic 2229 2,25 0,196

153 Fabricarea sticlei plate 2311 5,50 0,316

154 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2312 1,50 0,168

155 Fabricarea articolelor din sticlă 2313 9,00 0,444

156 Fabricarea fibrelor din sticlă 2314 6,00 0,334

157 Fabricarea de sticlărie tehnică 2319 2,25 0,196

158 Fabricarea de produse refractare 2320 9,25 0,454

159 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică 2331 5,00 0,297

160 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2332 4,25 0,270

161 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2341 4,00 0,260

162 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2342 6,75 0,362

163 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică 2343 4,75 0,288

164 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2344 4,00 0,260

165 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2349 7,75 0,398

166 Fabricarea cimentului 2351 7,25 0,380

167 Fabricarea varului şi ipsosului 2352 6,25 0,343

168 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 2361 4,00 0,260

169 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii 2362 4,25 0,270

170 Fabricarea betonului 2363 4,00 0,260

171 Fabricarea mortarului 2364 2,25 0,196

172 Fabricarea produselor din azbociment 2365 8,25 0,417

173 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2369 1,25 0,159

174 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2370 7,25 0,380

175 Fabricarea produselor abrazive 2391 4,00 0,260

176 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a. 2399 9,75 0,472

177 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje 2410 9,50 0,463

178 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel 2420 10,50 0,500

179 Tragere la rece a barelor 2431 8,25 0,417

180 Laminare la rece a benzilor înguste 2432 6,25 0,343

181 Producţia de profile obţinute la rece 2433 5,00 0,297

182 Trefilarea firelor la rece 2434 4,50 0,279

183 Producţia metalelor preţioase 2441 1,00 0,150

184 Metalurgia aluminiului 2442 10,25 0,490

185 Producţia plumbului, zincului şi cositorului 2443 12,00 0,555

186 Metalurgia cuprului 2444 7,50 0,389

187 Producţia altor metale neferoase 2445 10,75 0,509

188 Prelucrarea combustibililor nucleari 2446 5,75 0,325

189 Turnarea fontei 2451 10,75 0,509

190 Turnarea oţelului 2452 7,25 0,380

191 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2453 6,50 0,352

192 Turnarea altor metale neferoase 2454 3,00 0,224

193 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2511 4,50 0,279

194 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2512 2,75 0,214

195 Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală 2521 5,25 0,306

196 Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2529 5,50 0,316

197 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală) 2530 3,75 0,251

198 Fabricarea armamentului şi muniţiei 2540 7,50 0,389

199 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor 2550 4,50 0,279

200 Tratarea şi acoperirea metalelor 2561 3,50 0,242

201 Operaţiuni de mecanică generală 2562 5,00 0,297

202 Fabricarea produselor de tăiat 2571 3,50 0,242

203 Fabricarea articolelor de feronerie 2572 4,00 0,260

204 Fabricarea uneltelor 2573 5,75 0,325

205 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2591 2,50 0,205

206 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2592 1,75 0,178

207 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2593 2,25 0,196

208 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2594 4,00 0,260

209 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2599 4,50 0,279

210 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2611 2,50 0,205

211 Fabricarea altor componente electronice 2612 1,25 0,159

212 Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 2620 2,00 0,187

213 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 2630 1,25 0,159

214 Fabricarea produselor electronice de larg consum 2640 2,50 0,205

215 Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 2651 2,25 0,196

216 Producţia de ceasuri 2652 5,75 0,325

217 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 2660 1,50 0,168

218 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 2670 1,50 0,168

219 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2680 1,00 0,150

220 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 2711 8,00 0,408

221 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control al electricităţii 2712 3,25 0,233

222 Fabricarea de acumulatori şi baterii 2720 8,00 0,408

223 Fabricarea de cabluri cu fibră optică 2731 1,00 0,150

224 Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 2732 4,25 0,270

225 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 2733 1,00 0,150

226 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 2740 3,00 0,224

227 Fabricarea de aparate electrocasnice 2751 5,25 0,306

228 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2752 7,50 0,389

229 Fabricarea altor echipamente electrice 2790 6,50 0,352

230 Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete) 2811 7,50 0,389

231 Fabricarea de motoare hidraulice 2812 7,25 0,380

232 Fabricarea de pompe şi compresoare 2813 8,75 0,435

233 Fabricarea de articole de robinetărie 2814 11,00 0,518

234 Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie 2815 5,25 0,306

235 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor 2821 5,50 0,316

236 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2822 8,00 0,408

237 Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 2823 1,50 0,168

238 Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2824 2,00 0,187

239 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2825 1,75 0,178

240 Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală 2829 3,00 0,224

241 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2830 9,25 0,454

242 Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2841 4,25 0,270

243 Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2849 6,75 0,362

244 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2891 5,50 0,316

245 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii 2892 8,25 0,417

246 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2893 5,75 0,325

247 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2894 1,75 0,178

248 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2895 1,00 0,150

249 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2896 1,00 0,150

250 Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2899 4,75 0,288

251 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 2910 10,00 0,481

252 Producţia de caroserii pentru autovehicule, fabricarea de remorci şi semiremorci 2920 2,75 0,214

253 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi motoare de autovehicule 2931 2,25 0,196

254 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 2932 5,25 0,306

255 Construcţia de nave şi structuri plutitoare 3011 8,75 0,435

256 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3012 1,00 0,150

257 Fabricarea materialului rulant 3020 8,25 0,417

258 Fabricarea de aeronave şi nave spaţiale 3030 7,25 0,380

259 Fabricarea vehiculelor militare de luptă 3040 1,00 0,150

260 Fabricarea de motociclete 3091 1,00 0,150

261 Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3092 2,25 0,196

262 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3099 1,00 0,150

263 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3101 3,75 0,251

264 Fabricarea de mobilă pentru bucătării 3102 3,25 0,233

265 Fabricarea de saltele şi somiere 3103 1,75 0,178

266 Fabricarea de mobilă n.c.a. 3109 4,75 0,288

267 Baterea monedelor 3211 1,00 0,150

268 Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3212 1,00 0,150

269 Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3213 1,00 0,150

270 Fabricarea instrumentelor muzicale 3220 6,50 0,352

271 Fabricarea articolelor pentru sport 3230 1,50 0,168

272 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor 3240 1,25 0,159

273 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 3250 2,00 0,187

274 Fabricarea măturilor şi periilor 3291 4,50 0,279

275 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 3299 4,00 0,260

276 Repararea articolelor fabricate din metal 3311 2,50 0,205

277 Repararea maşinilor 3312 7,75 0,398

278 Repararea echipamentelor electronice şi optice 3313 2,25 0,196

279 Repararea echipamentelor electrice 3314 3,75 0,251

280 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3315 5,50 0,316

281 Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale 3316 4,50 0,279

282 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a. 3317 6,00 0,334

283 Repararea altor echipamente 3319 7,75 0,398

284 Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale 3320 3,25 0,233

285 Producţia de energie electrică 3511 7,00 0,371

286 Transportul energiei electrice 3512 2,00 0,187

287 Distribuţia energiei electrice 3513 3,00 0,224

288 Comercializarea energiei electrice 3514 2,50 0,205

289 Producţia gazelor 3521 2,00 0,187

290 Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte 3522 3,25 0,233

291 Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte 3523 1,75 0,178

292 Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3530 5,25 0,306

293 Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3600 2,75 0,214

294 Colectarea şi epurarea apelor uzate 3700 2,75 0,214

295 Colectarea deşeurilor nepericuloase 3811 4,50 0,279

296 Colectarea deşeurilor periculoase 3812 4,75 0,288

297 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3821 2,00 0,187

298 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3822 8,00 0,408

299 Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor 3831 3,50 0,242

300 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3832 4,25 0,270

301 Activităţi şi servicii de decontaminare 3900 4,50 0,279

302 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4110 3,25 0,233

303 Lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4120 4,25 0,270

304 Lucrări de construcţii ale drumurilor şi autostrăzilor 4211 3,75 0,251

305 Lucrări de construcţii ale căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4212 5,75 0,325

306 Construcţia de poduri şi tuneluri 4213 9,50 0,463

307 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru fluide 4221 5,75 0,325

308 Lucrări de construcţii ale proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4222 4,00 0,260

309 Construcţii hidrotehnice 4291 6,00 0,334

310 Lucrări de construcţii ale altor proiecte inginereşti n.c.a. 4299 3,00 0,224

311 Lucrări de demolare a construcţiilor 4311 4,25 0,270

312 Lucrări de pregătire a terenului 4312 4,75 0,288

313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4313 4,50 0,279

314 Lucrări de instalaţii electrice 4321 4,00 0,260

315 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4322 4,00 0,260

316 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 4329 2,75 0,214

317 Lucrări de ipsoserie 4331 1,75 0,178

318 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4332 3,00 0,224

319 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4333 4,00 0,260

320 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4334 2,25 0,196

321 Alte lucrări de finisare 4339 4,00 0,260

322 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii 4391 3,25 0,233

323 Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4399 4,25 0,270

324 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) 4511 2,25 0,196

325 Comerţ cu alte autovehicule 4519 1,25 0,159

326 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 4520 3,00 0,224

327 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule 4531 2,00 0,187

328 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule 4532 1,75 0,178

329 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor 4540 1,00 0,150

330 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate 4611 2,75 0,214

331 Intermedieri în comerţul cu combustibili, minereuri, metale şi produse chimice pentru industrie 4612 1,00 0,150

332 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii 4613 4,50 0,279

333 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale nave şi avioane 4614 3,00 0,224

334 Intermedieri în comerţul cu mobilă, articole de menaj şi de fierărie 4615 1,00 0,150

335 Intermedieri în comerţul cu textile, confecţii din blană, încălţăminte şi articole din piele 4616 1,25 0,159

336 Intermedieri în comerţul cu produse alimentare, băuturi şi tutun 4617 1,25 0,159

337 Intermedieri în comerţul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific n.c.a. 4618 1,75 0,178

338 Intermedieri în comerţul cu produse diverse 4619 1,75 0,178

339 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat 4621 2,75 0,214

340 Comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor 4622 1,50 0,168

341 Comerţ cu ridicata al animalelor vii 4623 1,00 0,150

342 Comerţ cu ridicata al blănurilor, pieilor brute şi al pieilor prelucrate 4624 1,75 0,178

343 Comerţ cu ridicata al fructelor şi al legumelor 4631 2,25 0,196

344 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne 4632 3,25 0,233

345 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile 4633 2,50 0,205

346 Comerţ cu ridicata al băuturilor 4634 2,00 0,187

347 Comerţ cu ridicata al produselor din tutun 4635 1,25 0,159

348 Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase 4636 1,25 0,159

349 Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente 4637 1,50 0,168

350 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte 4638 2,75 0,214

351 Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun 4639 3,00 0,224

352 Comerţ cu ridicata al produselor textile 4641 1,50 0,168

353 Comerţ cu ridicata al îmbrăcămintei şi încălţămintei 4642 1,50 0,168

354 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor 4643 1,25 0,159

355 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere 4644 2,50 0,205

356 Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice şi de parfumerie 4645 1,50 0,168

357 Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice 4646 1,75 0,178

358 Comerţ cu ridicata al mobilei, covoarelor şi al articolelor de iluminat 4647 2,75 0,214

359 Comerţ cu ridicata al ceasurilor şi bijuteriilor 4648 1,00 0,150

360 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc 4649 1,25 0,159

361 Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-lui 4651 2,25 0,196

362 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii 4652 1,25 0,159

363 Comerţ cu ridicata al maşinilor agricole, echipamentelor şi furniturilor 4661 2,75 0,214

364 Comerţ cu ridicata al maşinilor-unelte 4662 1,75 0,178

365 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria minieră şi construcţii 4663 1,75 0,178

366 Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textilă şi al maşinilor de cusut şi de tricotat 4664 2,00 0,187

367 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou 4665 1,00 0,150

368 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou 4666 1,00 0,150

369 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 4669 2,00 0,187

370 Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate 4671 3,50 0,242

371 Comerţ cu ridicata al metalelor şi minereurilor metalice 4672 2,75 0,214

372 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare 4673 2,50 0,205

373 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4674 1,50 0,168

374 Comerţ cu ridicata al produselor chimice 4675 2,25 0,196

375 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare 4676 1,00 0,150

376 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor 4677 4,00 0,260

377 Comerţ cu ridicata nespecializat 4690 2,25 0,196

378 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun 4711 2,00 0,187

379 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare 4719 1,00 0,150

380 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate 4721 3,00 0,224

381 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate 4722 2,00 0,187

382 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate 4723 1,50 0,168

383 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate 4724 2,25 0,196

384 Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate 4725 1,00 0,150

385 Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate 4726 1,00 0,150

386 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate 4729 1,50 0,168

387 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule, în magazine specializate 4730 2,25 0,196

388 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-lui, în magazine specializate 4741 2,25 0,196

389 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4742 1,25 0,159

390 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate 4743 1,00 0,150

391 Comerţ cu amănuntul al textilelor, în magazine specializate 4751 3,00 0,224

392 Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticlă şi al celor pentru vopsit, în magazine specializate 4752 2,25 0,196

393 Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi al altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4753 1,00 0,150

394 Comerţ cu amănuntul al articolelor şi aparatelor electrocasnice, în magazine specializate 4754 2,00 0,187

395 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4759 2,25 0,196

396 Comerţ cu amănuntul al cărţilor, în magazine specializate 4761 2,00 0,187

397 Comerţ cu amănuntul al ziarelor şi articolelor de papetărie, în magazine specializate 4762 2,25 0,196

398 Comerţ cu amănuntul al discurilor şi benzilor magnetice cu sau fără înregistrări audio/video, în magazine specializate 4763 1,00 0,150

399 Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4764 1,50 0,168

400 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4765 1,00 0,150

401 Comerţ cu amănuntul al îmbrăcămintei, în magazine specializate 4771 1,25 0,159

402 Comerţ cu amănuntul al încălţămintei şi articolelor din piele, în magazine specializate 4772 1,75 0,178

403 Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate 4773 1,00 0,150

404 Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale şi ortopedice, în magazine specializate 4774 1,00 0,150

405 Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice şi de parfumerie, în magazine specializate 4775 1,00 0,150

406 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate 4776 1,00 0,150

407 Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4777 1,25 0,159

408 Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4778 2,00 0,187

409 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine 4779 2,25 0,196

410 Comerţ cu amănuntul al produselor alimentare, băuturilor şi produselor din tutun, efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4781 1,00 0,150

411 Comerţ cu amănuntul al textilelor, îmbrăcămintei şi încălţămintei efectuat prin standuri, chioşcuri şi pieţe 4782 1,00 0,150

412 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse 4789 1,00 0,150

413 Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet 4791 1,00 0,150

414 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor 4799 2,00 0,187

415 Transporturi interurbane de călători pe calea ferată 4910 6,00 0,334

416 Transporturi de marfă pe calea ferată 4920 3,25 0,233

417 Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4931 10,00 0,481

418 Transporturi cu taxiuri 4932 2,50 0,205

419 Alte transporturi terestre de călători n.c.a. 4939 3,50 0,242

420 Transporturi rutiere de mărfuri 4941 3,50 0,242

421 Servicii de mutare 4942 2,25 0,196

422 Transporturi prin conducte 4950 3,25 0,233

423 Transporturi maritime şi costiere de pasageri 5010 3,75 0,251

424 Transporturi maritime şi costiere de marfă 5020 1,00 0,150

425 Transportul de pasageri pe căi navigabile interioare 5030 4,50 0,279

426 Transportul de marfă pe căi navigabile interioare 5040 4,50 0,279

427 Transporturi aeriene de pasageri 5110 6,25 0,343

428 Transporturi aeriene de marfă 5121 5,00 0,297

429 Depozitări 5210 5,25 0,306

430 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5221 3,25 0,233

431 Activităţi de servicii anexe transporturilor pe apă 5222 4,00 0,260

432 Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene 5223 2,25 0,196

433 Manipulări 5224 7,00 0,371

434 Alte activităţi anexe transporturilor 5229 1,75 0,178

435 Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal 5310 2,50 0,205

436 Alte activităţi poştale şi de curier 5320 2,50 0,205

437 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare 5510 1,75 0,178

438 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată 5520 1,00 0,150

439 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere 5530 3,25 0,233

440 Alte servicii de cazare 5590 1,75 0,178

441 Restaurante 5610 2,00 0,187

442 Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente 5621 2,75 0,214

443 Alte servicii de alimentaţie n.c.a. 5629 2,25 0,196

444 Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor 5630 2,00 0,187

445 Activităţi de editare a cărţilor 5811 1,25 0,159

446 Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 5812 1,00 0,150

447 Activităţi de editare a ziarelor 5813 2,00 0,187

448 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 5814 1,00 0,150

449 Alte activităţi de editare 5819 1,00 0,150

450 Activităţi de editare a jocurilor de calculator 5821 1,00 0,150

451 Activităţi de editare a altor produse software 5829 1,25 0,159

452 Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5911 1,00 0,150

453 Activităţi postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune 5912 1,00 0,150

454 Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune 5913 1,00 0,150

455 Proiecţia de filme cinematografice 5914 1,00 0,150

456 Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 5920 1,50 0,168

457 Activităţi de difuzare a programelor de radio 6010 3,25 0,233

458 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 6020 2,75 0,214

459 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu 6110 2,75 0,214

460 Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit) 6120 2,00 0,187

461 Activităţi de telecomunicaţii prin satelit 6130 1,00 0,150

462 Alte activităţi de telecomunicaţii 6190 2,50 0,205

463 Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client) 6201 1,00 0,150

464 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei 6202 1,00 0,150

465 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 6203 1,50 0,168

466 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 6209 2,50 0,205

467 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 6311 2,75 0,214

468 Activităţi ale portalurilor web 6312 2,00 0,187

469 Activităţi ale agenţiilor de ştiri 6391 1,00 0,150

470 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6399 2,25 0,196

471 Activităţi ale băncii centrale (naţionale) 6411 1,75 0,178

472 Alte activităţi de intermedieri monetare 6419 1,75 0,178

473 Activităţi ale holdingurilor 6420 3,50 0,242

474 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare 6430 1,00 0,150

475 Leasing financiar 6491 1,50 0,168

476 Alte activităţi de creditare 6492 1,25 0,159

477 Alte intermedieri financiare n.c.a. 6499 1,50 0,168

478 Activităţi de asigurări de viaţă 6511 1,25 0,159

479 Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viaţă) 6512 2,50 0,205

480 Activităţi de reasigurare 6520 1,00 0,150

481 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 6530 1,00 0,150

482 Administrarea pieţelor financiare 6611 1,00 0,150

483 Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare 6612 2,25 0,196

484 Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii 6619 1,50 0,168

485 Activităţi de evaluare a riscului de asigurare şi a pagubelor 6621 1,00 0,150

486 Activităţi ale agenţilor şi brokerilor de asigurări 6622 1,00 0,150

487 Alte activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii 6629 1,00 0,150

488 Activităţi de administrare a fondurilor 6630 4,50 0,279

489 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6810 2,50 0,205

490 Închirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6820 2,25 0,196

491 Agenţii imobiliare 6831 1,00 0,150

492 Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 6832 1,25 0,159

493 Activităţi juridice 6910 2,25 0,196

494 Activităţi de contabilitate şi audit financiar, consultanţă în domeniul fiscal 6920 1,00 0,150

495 Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate 7010 2,50 0,205

496 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7021 1,00 0,150

497 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7022 1,50 0,168

498 Activităţi de arhitectură 7111 1,25 0,159

499 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7112 2,50 0,205

500 Activităţi de testări şi analize tehnice 7120 2,50 0,205

501 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7211 4,25 0,270

502 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7219 3,75 0,251

503 Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7220 2,75 0,214

504 Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7311 1,75 0,178

505 Servicii de reprezentare media 7312 1,00 0,150

506 Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice 7320 1,25 0,159

507 Activităţi de design specializat 7410 1,25 0,159

508 Activităţi fotografice 7420 2,00 0,187

509 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7430 1,25 0,159

510 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, n.c.a. 7490 2,00 0,187

511 Activităţi veterinare 7500 2,25 0,196

512 Activităţi de închiriere şi leasing cu autoturisme şi autovehicule rutiere uşoare 7711 3,50 0,242

513 Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule rutiere grele 7712 1,00 0,150

514 Activităţi de închiriere şi leasing cu bunuri recreaţionale şi echipament sportiv 7721 1,00 0,150

515 Închirierea de casete video şi discuri 7722 1,00 0,150

516 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. 7729 1,00 0,150

517 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente agricole 7731 1,00 0,150

518 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente pentru construcţii 7732 3,25 0,233

519 Activităţi de închiriere şi leasing cu maşini şi echipamente de birou (inclusiv calculatoare) 7733 1,00 0,150

520 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport pe apă 7734 1,00 0,150

521 Activităţi de închiriere şi leasing cu echipamente de transport aerian 7735 1,00 0,150

522 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte maşini, echipamente şi bunuri tangibile n.c.a. 7739 3,75 0,251

523 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7740 1,00 0,150

524 Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă 7810 1,00 0,150

525 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7820 2,50 0,205

526 Servicii de furnizare şi management al forţei de muncă 7830 1,00 0,150

527 Activităţi ale agenţiilor turistice 7911 1,25 0,159

528 Activităţi ale tur-operatorilor 7912 1,00 0,150

529 Alte activităţi de rezervare şi asistenţă turistică 7990 2,25 0,196

530 Activităţi de protecţie şi gardă 8010 2,50 0,205

531 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8020 2,00 0,187

532 Activităţi de investigaţii 8030 1,50 0,168

533 Activităţi de servicii suport combinate 8110 1,75 0,178

534 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8121 1,75 0,178

535 Activităţi specializate de curăţenie 8122 3,75 0,251

536 Alte activităţi de curăţenie 8129 3,50 0,242

537 Activităţi de întreţinere peisagistică 8130 3,25 0,233

538 Activităţi combinate de secretariat 8211 1,00 0,150

539 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 8219 3,25 0,233

540 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8220 1,25 0,159

541 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 8230 1,00 0,150

542 Activităţi ale agenţiilor de colectare şi ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8291 1,00 0,150

543 Activităţi de ambalare 8292 1,50 0,168

544 Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8299 1,75 0,178

545 Servicii de administrare publică generală 8411 1,00 0,150

546 Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii în domeniul îngrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii şi al altor activităţi sociale, exclusiv protecţia socială 8412 1,75 0,178

547 Reglementarea şi eficientizarea activităţilor economice 8413 2,75 0,214

548 Activităţi de afaceri externe 8421 1,00 0,150

549 Activităţi de justiţie 8423 1,25 0,159

550 Activităţi de ordine publică şi de protecţie civilă 8424 4,00 0,260

551 Activităţi de luptă împotriva incendiilor şi de prevenire a acestora 8425 5,75 0,325

552 Activităţi de protecţie socială obligatorie 8430 1,00 0,150

553 Învăţământ preşcolar 8510 1,50 0,168

554 Învăţământ primar 8520 2,25 0,196

555 Învăţământ secundar general 8531 1,25 0,159

556 Învăţământ secundar, tehnic sau profesional 8532 2,00 0,187

557 Învăţământ superior nonuniversitar 8541 1,00 0,150

558 Învăţământ superior universitar 8542 2,00 0,187

559 Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional 8551 1,25 0,159

560 Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.) 8552 1,25 0,159

561 Şcoli de conducere (pilotaj) 8553 1,25 0,159

562 Alte forme de învăţământ n.c.a. 8559 1,25 0,159

563 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ 8560 1,00 0,150

564 Activităţi de asistenţă spitalicească 8610 4,50 0,279

565 Activităţi de asistenţă medicală generală 8621 1,50 0,168

566 Activităţi de asistenţă medicală specializată 8622 2,25 0,196

567 Activităţi de asistenţă stomatologică 8623 1,25 0,159

568 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană 8690 2,75 0,214

569 Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală 8710 5,25 0,306

570 Activităţi ale centrelor de recuperare psihică şi de dezintoxicare, exclusiv spitale 8720 3,50 0,242

571 Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8730 3,50 0,242

572 Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a. 8790 1,25 0,159

573 Activităţi de asistenţă socială, fără cazare, pentru bătrâni şi pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure 8810 1,25 0,159

574 Activităţi de îngrijire zilnică pentru copii 8891 2,25 0,196

575 Alte activităţi de asistenţă socială, fără cazare n.c.a. 8899 1,25 0,159

576 Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9001 7,50 0,389

577 Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9002 4,50 0,279

578 Activităţi de creaţie artistică 9003 3,75 0,251

579 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol 9004 1,50 0,168

580 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor 9101 1,25 0,159

581 Activităţi ale muzeelor 9102 1,50 0,168

582 Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic 9103 2,00 0,187

583 Activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale 9104 1,75 0,178

584 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri 9200 1,50 0,168

585 Activităţi ale bazelor sportive 9311 2,25 0,196

586 Activităţi ale cluburilor sportive 9312 1,25 0,159

587 Activităţi ale centrelor de fitness 9313 1,00 0,150

588 Alte activităţi sportive 9319 2,00 0,187

589 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9321 4,75 0,288

590 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9329 2,50 0,205

591 Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale 9411 1,50 0,168

592 Activităţi ale organizaţiilor profesionale 9412 1,00 0,150

593 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor 9420 1,75 0,178

594 Activităţi ale organizaţiilor religioase 9491 1,50 0,168

595 Activităţi ale organizaţiilor politice 9492 1,00 0,150

596 Activităţi ale altor organizaţii n.c.a. 9499 1,50 0,168

597 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 9511 1,00 0,150

598 Repararea echipamentelor de comunicaţii 9512 1,50 0,168

599 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 9521 3,00 0,224

600 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 9522 1,00 0,150

601 Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 9523 1,00 0,150

602 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 9524 1,00 0,150

603 Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 9525 1,00 0,150

604 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 9529 3,50 0,242

605 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9601 3,25 0,233

606 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9602 1,25 0,159

607 Activităţi de pompe funebre şi similare 9603 1,00 0,150

608 Activităţi de întreţinere corporală 9604 1,25 0,159

609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 9609 3,25 0,233

   * BC - baza de calcul.


   NOTĂ:
   1. Dacă în perioada următoare va începe activitatea de transport spaţial (cod CAEN 5122), tariful aferent acestei activităţi se va asimila cu tariful pentru clasa CAEN 5110.
   2. Tariful aferent clasei CAEN 9700 se asimilează cu tariful clasei 9609.
   3. Tariful aferent clasei CAEN 9900 se asimilează cu tariful clasei