joi, 18 decembrie 2014

Modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative

In Monitorul oficial nr. 906 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative.

marți, 16 decembrie 2014

Pentru luna noiembrie 2014 creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie

Potrivit Ordonanţei de urgenţă nr. 80/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi a altor acte normative, prin excepţie de la prevederile art. 111^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2014, creanţele fiscale sunt scadente şi se declară până la data de 22 decembrie 2014.

duminică, 14 decembrie 2014

vineri, 12 decembrie 2014

Decizia CC nr. 681/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 889 / 2014 a fost publicata Decizia CC nr. 681/2014 referitoare la admiterea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acesta Decizie precizeaza:

Admite excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Dan Jitaru în Dosarul nr. 7.348/117/2013 al Tribunalului Cluj - Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale şi constată că prevederile art. 55 alin. (4) lit. k1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt constituţionale în măsura în care se interpretează că nu sunt venituri impozabile, în înţelesul impozitului pe venit, veniturile realizate în mod individual din exercitarea unei profesii libere de către persoanele cu handicap grav sau accentuat.

joi, 11 decembrie 2014

Modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005

In Monitorul oficial nr. 890 / 2014 a fost publicat Ordinul MS nr. 1449/798/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.

Normele de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor

In Monitorul oficial nr. 883 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 6/2014 pentru aprobarea Normelor de certificare a declaraţiilor fiscale ale contribuabililor.

Ordinul MDRAP nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

In Monitorul oficial nr. 881 / 2014 a fost publicat Ordinul MDRAP nr. 1846/2408/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol.

Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal şi Procedura privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali

In Monitorul oficial nr. 881 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1620/2014 pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali.

marți, 9 decembrie 2014

Ordinul MMFPSPV nr. 2073/1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor

In Monitorul oficial nr. 878 / 2014 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2073/1623/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii, precum şi a Procedurii de efectuare a restituirilor.

Ordinul ANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul oficial nr. 863 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3565/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili.

Ordinul ANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 863 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3564/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

joi, 27 noiembrie 2014

Normele de completare a Declaraţiei statistice Intrastat

In Monitorul oficial nr. 854 / 2014 a fost publicat Ordinul Ordinul INS nr. 569/2014 privind aprobarea Normelor de completare a Declaraţiei statistice Intrastat.

Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale

In Monitorul oficial nr. 843 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1536/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.107/2012 privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative şi procedurale.

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 841 / 2014 a fost publicat Ordinul INS nr. 567/2014 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informaţiilor statistice de comerţ intracomunitar cu bunuri în anul 2015.

Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

In Monitorul oficial nr. 837 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 72/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

miercuri, 19 noiembrie 2014

Ordinul MMSC nr. 927/2014 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014

In Monitorul oficial nr. 829 / 2014 a fost publicat Ordinul MMSC nr. 927/2014 pentru completarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate, aprobată prin Ordinul ministrului delegat pentru ape, păduri şi piscicultură nr. 837/2014.

joi, 13 noiembrie 2014

Ordinul BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

In Monitorul oficial nr. 825 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 7/2014 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010.

luni, 10 noiembrie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015

In Monitorul oficial nr. 811 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2014 privind salarizarea personalului din cadrul sistemului public sanitar şi sistemului public de asistenţă socială în anul 2015.

vineri, 7 noiembrie 2014

joi, 6 noiembrie 2014

Circulara nr. 36/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 805 / 2014 a fost publicata Circulara nr. 36/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare, incepând cu data de 5 noiembrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 2,75% pe an.

Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 803 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 68/2014 privind modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate si Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

In Monitorul oficial nr. 802 / 2014 a fost publicata Norma nr. 21/2014 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

marți, 4 noiembrie 2014

Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 777 / 2014 a fost publicata Legea nr. 144/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

vineri, 31 octombrie 2014

Ordinul MFP nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 768 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1407/1917/2014 privind aprobarea Procedurii de predare-primire a informaţiilor transmise de către unitatea administrativ-teritorială beneficiară a sumelor încasate în contul 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocaţilor şi notarilor publici" către organul fiscal competent în administrarea contribuabililor din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi

In Monitorul oficial nr. 768 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi.

Ordinul MFP nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

In Monitorul oficial nr. 767 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1400/2014 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014, aprobate prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 556/2014 şi pentru modificarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

miercuri, 29 octombrie 2014

Ordinul DAPP nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate

In Monitorul oficial nr. 761 / 2014 a fost publicat Ordinul DAPP nr. 837/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea SUMAL, obligaţiile utilizatorilor SUMAL, precum şi structura şi modalitatea de transmitere a informaţiilor standardizate.

Ordinul ANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri

In Monitorul oficial nr. 761 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3093/2014 pentru aprobarea Procedurii privind certificarea modului de îndeplinire de către contribuabili, persoane fizice, obligate să se asigure în sistemul public de pensii, potrivit prevederilor cap. II din titlul IX2 al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, a obligaţiei fiscale reprezentând contribuţie de asigurări sociale de stat şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în cadrul acestei proceduri.

Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială

In Monitorul oficial nr. 699bis / 2014 au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea situaţiilor financiare FINREP la nivel individual, conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile instituţiilor de credit în scopuri de supraveghere prudenţială.

Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre

In Monitorul oficial nr. 693bis / 2014 au fost publicate Normele metodologice privind întocmirea raportărilor periodice cuprinzând informaţii statistice de natură financiar-contabilă, aplicabile sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din alte state membre.

Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014

In Monitorul oficial nr. 737 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 8/2014 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2014.

marți, 28 octombrie 2014

Ordinul ANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 736 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2906/2014 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea titlului IX din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

joi, 9 octombrie 2014

Ordinul ANAF nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3001/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii.

Hotărârea CAR nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAR nr. 1/2014 cu privire la aprobarea materialelor prezentate în cadrul Conferinţei ordinare a Camerei Auditorilor Financiari din România.

Hotărârea CAR nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină

In Monitorul oficial nr. 733 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAR nr. 2/2014 cu privire la alegerea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, a Comisiei de auditori statutari şi a Comisiei de disciplină.

Ordinul ME nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 728 / 2014 a fost publicat Ordinul ME nr. 942/2014 privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului UNCTAD/EMPRETEC România pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

vineri, 3 octombrie 2014

Ordinul MFP nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 724 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1338/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor.

Circulara BNR nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 714 / 2014 a fost publicata Circulara BNR nr. 32/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care precizeaza ca incepând cu data de 1 octombrie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,00% pe an.

joi, 25 septembrie 2014

Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului

In Monitorul oficial nr. 700 / 2014 a fost publicata Legea nr. 126/2014 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în vederea recuperării debitelor înregistrate cu titlu de indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii

In Monitorul oficial nr. 700 / 2014 a fost publicata Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii.

Ordinul ANAF nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 693 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2869/2014 privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 127/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind aplicarea procedurii de angajare a răspunderii solidare reglementate de dispoziţiile art. 27 şi 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Reducerea CAS angajator: Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 687 / 2014 a fost publicata Legea nr. 123/2014 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare in 22 septembrie 2014.

Potrivit acestei legi:


La articolul 296^18 alineatul (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal literele a1)-a3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:  

    " a1) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de angajator;  
    a2) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de angajator;  
    a3) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii de muncă, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% pentru contribuţia datorată de angajator."  


Prevederile de mai sus se aplică începând cu veniturile aferente lunii următoare intrării în vigoare a prezentei legi.

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul oficial nr. 685 / 2014 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 581/2014 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014

In Monitorul oficial nr. 682 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1210/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 5/2014.

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014

In Monitorul oficial nr. 682 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1234/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2014.

Hotărârea nr. 787/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

In Monitorul oficial nr. 680 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 787/2014 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

joi, 18 septembrie 2014

Ordinul ANAF nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO

In Monitorul oficial nr. 673 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2783/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la aplicaţia de tranzit NCTS-RO.

Ordinul ANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV)

In Monitorul oficial nr. 672 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2782/2014 pentru aprobarea Normelor privind accesul la componentele Sistemului informatic integrat vamal (SIIV).

Ordinul MFP nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005

In Monitorul oficial nr. 670 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1191/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005.

marți, 9 septembrie 2014

Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 646 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1154/2014 privind Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi persoanele fizice.

Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România

In Monitorul oficial nr. 640 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

luni, 8 septembrie 2014

Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

In Monitorul oficial nr. 635 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 21/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.

Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

In Monitorul oficial nr. 629 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 17/2014 pentru modificarea art. 9 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.

Hotărârea CCF nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent

In Monitorul oficial nr. 628 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 7/2014 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

luni, 25 august 2014

Ordinul MFP nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1015/2014 privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 585/2005 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2447/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2446/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 13/2014 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Ordinul ANAF nr. 2498/2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014

In Monitorul oficial nr. 616 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2498/2014 privind aprobarea numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, componenţei nominale a acestora, tematicii pentru concurs, calendarului de desfăşurare a concursului şi a modalităţilor pentru plata taxei de participare la concursul naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici pentru anul 2014.

sâmbătă, 23 august 2014

Ordinul ANAF nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit

In Monitorul oficial nr. 615 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2365/2014 pentru aprobarea Procedurii privind recalcularea plăţilor anticipate cu titlu de impozit.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

joi, 21 august 2014

Decizia Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional

In Monitorul oficial nr. 613 / 2014 a fost publicata Decizia Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional nr. 1/2014 pentru aprobarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional.

vineri, 15 august 2014

Ordinul BNR nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 604 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 4/2014 privind modificarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României

In Monitorul oficial nr. 602 / 2014 a fost publicat Regulamentul BNR nr. 4/2014 privind raportarea de date şi informaţii statistice la Banca Naţională a României.

marți, 12 august 2014

Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006

In Monitorul oficial nr. 593 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 3/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabilă semestrială a entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 70/2006.

Instrucţiunea nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

In Monitorul oficial nr. 593 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 2/2014 privind aplicarea Standardelor internaţionale de raportare financiară de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

luni, 11 august 2014

Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 570 / 2014 a fost publicata Norma nr. 18/2014 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

In Monitorul oficial nr. 570 bis / 2014 a fost publicat Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a societăţilor din domeniul asigurărilor, din 24.07.2014.

Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei

In Monitorul oficial nr. 586 / 2014 a fost publicata Ordonanţa nr. 12/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurenţei neloiale şi a altor acte în domeniul protecţiei concurenţei.

OG nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

In Monitorul oficial nr. 585 / 2014 a fost publicata OG nr. 8/2014 pentru modificarea unor termene prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

miercuri, 6 august 2014

Ordinul ANAF nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul oficial nr. 560 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2280/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar.

Ordinul ANAF nr. 2281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 560 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2281/2014 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

miercuri, 30 iulie 2014

Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu

In Monitorul oficial nr. 555 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

In Monitorul oficial nr. 549 / 2014 a fost publicata Legea nr. 118/2014 pentru completarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor.

Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 541 / 2014 a fost publicata Legea nr. 120/2014 pentru scutirea de la plată a unor debite ale persoanelor provenite din sistemul de asigurări sociale al agricultorilor către bugetul de stat.

marți, 22 iulie 2014

Ordinul MFP nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici

In Monitorul oficial nr. 540 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 936/2014 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2014 a operatorilor economici.

Raportarea contabila la 30 iunie 2014 se poate descarca de aici >>>

Ordinul nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 535 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 1847/2014 pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 78^1 din Codul de procedură fiscală, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.

joi, 17 iulie 2014

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013

In Monitorul oficial nr. 529 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 48/2014 pentru adoptarea Normelor obligatorii din cadrul internaţional de practici profesionale (IPPF), emise de Institutul Global al Auditorilor Interni (IIA Global), ediţia 2013.

Ordinul MFP nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006

In Monitorul oficial nr. 528 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 917/2014 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.222/2006.

marți, 15 iulie 2014

Hotărârea nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor

In Monitorul oficial nr. 512 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 537/2014 privind condiţiile, procedura şi termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat pentru motorina utilizată drept combustibil pentru motor.

Aceasta hotarare pune in aplicare art. 176 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal:


(6) Este supusă unui nivel al accizelor diferenţiat, stabilit prin diminuarea cu 40 euro/1.000 litri, respectiv cu 47,34 euro/tonă, a nivelului standard prevăzut pentru motorină în anexa nr. 1, motorina utilizată drept carburant pentru motor în următoarele scopuri:

a) transport rutier de mărfuri în cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de mărfuri şi cu o greutate brută maximă autorizată de cel puţin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit în Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor şi remorcilor acestora, precum şi a sistemelor, componentelor şi unităţilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(7) Reducerea nivelului accizelor prevăzută la alin. (6) se realizează prin restituirea sumelor reprezentând diferenţa dintre nivelul standard al accizelor şi nivelul accizelor diferenţiat prevăzut la alin. (6) către operatorii economici licenţiaţi în Uniunea Europeană. Condiţiile, procedura şi termenele de restituire se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

In Monitorul oficial nr. 510 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 42/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori", aprobată prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

Ordinul ANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 510 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1703/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR

In Monitorul oficial nr. 508 / 2014 a fost publicat  Ordinul ANAF nr. 1420/2014 pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

vineri, 11 iulie 2014

Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

In Monitorul oficial nr. 506 / 2014 a fost publicat Legea nr. 97/2014 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.


Ordinul MFP nr. 872/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 503 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 872/2014 privind aprobarea unor formulare tipizate în scopul obţinerii informaţiilor necesare realizării schimbului automat de informaţii potrivit art. 10912 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Acest ordin pune in aplicare prevederile art. 53^1 alin. (4) si (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală:

(4) În scopul realizării schimbului automat obligatoriu de informaţii prevăzut la art. 109^12, compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor au obligaţia de a transmite organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală informaţii cu privire la bunurile imobile deţinute în proprietate de rezidenţi ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul respectivei unităţi administrativ-teritoriale. Transmiterea şi conţinutul informaţiilor, precum şi termenele şi procedura de realizare a acestora se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor transmit organelor fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, la cererea acestora, şi alte informaţii cu relevanţă fiscală disponibile, în format electronic.
(5) În scopul transmiterii de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale a informaţiilor prevăzute la alin. (4), rezidenţii din alte state membre ale Uniunii Europene care dobândesc proprietatea unui bun imobil în România au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale în condiţiile şi la termenele prevăzute de Codul fiscal. Modelul şi conţinutul declaraţiei se aprobă prin ordin comun al ministrului finanţelor publice şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

marți, 8 iulie 2014

Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă

In Monitorul oficial nr. 496 / 2014 a fost publicata Legea nr. 94/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea tichetelor de vacanţă.

Liberul - ziua lucrătoare libera pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

In Monitorul oficial nr. 496 / 2014 a fost publicata Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului.

Ordinul MMSC nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase

In Monitorul oficial nr. 491 / 2014 a fost publicat Ordinul MMSC nr. 596/2014 privind aprobarea Metodologiei de testare a implementării Sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase.

Acest ordin pune in aplicare prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, precum şi ale art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 428/2013 privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru ape, păduri şi piscicultură, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice şi pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului şi schimbărilor climatice, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul ANAF nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 489 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1731/2014 pentru aprobarea modelelor unor formulare emise în aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2014 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare şi reglementarea altor măsuri fiscal-bugetare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 489 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 1742/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Aest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 486 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica si articolul 1 din Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior.

Potrivit art. 31 alin. (5) din Codul muncii: Pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepţie acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale. La sfârşitul perioadei de stagiu, angajatorul eliberează obligatoriu o adeverinţă, care este vizată de inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială de competenţă acesta îşi are sediul.

luni, 7 iulie 2014

Ordinul nr. 1694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 479 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 1694/2014 privind legitimaţiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii şi efectuează procedura de executare silită a creanţelor fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

In Monitorul oficial nr. 475 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014: Deducerea specială pentru credite restructurate

In Monitorul oficial nr. 475 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta ordonanta introduce deducerea specială pentru credite restructurate, care se aplică pentru drepturile reprezentând venituri din salarii sau pensii aferente lunilor cuprinse în perioada ianuarie 2016-decembrie 2017.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

luni, 30 iunie 2014

Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 470 / 2014 a fost publicata Legea nr. 77/2014 pentru modificarea alin. (4) al art. 251 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care a intrat in vigoare in data de 29 iunie 2014.

Aceasta lege modifica art. 251 alin. (4) din Codul muncii, care va avea urmatorul cuprins:

În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare, precum şi dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un avocat sau de către un reprezentant al sindicatului al cărui membru este.

Astfel ca se introduce posibilitatea ca angajatul sa poata fi reprezentat si de un avocat pe perioada cercetarii disciplinare.

Reglementarea activităţii de voluntariat în România

In Monitorul oficial nr. 469 / 2014 a fost publicata Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România.

Aceasta lege va intra in vigoare in data de 26 iulie 2014, data de la care se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007.

Voluntariatul reprezintă participarea voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.

Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

In Monitorul oficial nr. 469 / 2014 a fost publicata Legea nr. 82/2014 pentru modificarea art. 31 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

Aceasta lege modifica Legea nr. 50/1991, in sensul ca dreptul de a constata contravenţiile şi de a aplica amenzile se va prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei, si nu in termen de 2 ani ca pana acum.

Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

In Monitorul oficial nr. 466 / 2014 a fost publicata Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Aceasta lege a intrat in vigoare in data de 28 iunie 2014, data de la care se abroga Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

joi, 26 iunie 2014

ANAF a modificat unele formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale

In Monitorul oficial nr. 462 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1672/2014 pentru modificarea unor formulare privind administrarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale.

Acest ordin modifica urmatoarele formulare:

- formularul 250 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din România de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/a;
- formularul 251 "Decizie de impunere anuală pentru veniturile realizate din străinătate de persoanele fizice", cod 14.13.02.13/5a;
- formularul 260 "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de contribuţii de asigurări sociale", cod 14.13.02.13/3a.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

miercuri, 25 iunie 2014

Modificarea regimului de acordare eşalonărilor la plată

In Monitorul oficial nr. 455 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Modificare Cod de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 455 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 40/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Procedura de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule

In Monitorul oficial nr. 454 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţilor sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi a modelului şi conţinutului unor formulare şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi irevocabile.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

joi, 19 iunie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In Monitorul oficial nr. 431 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 36/2014 privind modificarea şi completarea Legii nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.

marți, 17 iunie 2014

Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

In Monitorul oficial nr. 426 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor

In Monitorul oficial nr. 421 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 223/2014 privind abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 163/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 72/2010 privind unele măsuri de informare a consumatorilor.

vineri, 6 iunie 2014

Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

In Monitorul oficial nr. 412 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1296/2014 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

In Monitorul oficial nr. 407 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.


luni, 2 iunie 2014

Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile

In Monitorul oficial nr. 395 / 2014 a fost publicata  Decizia nr. 18/2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile.

Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii

In Monitorul oficial nr. 391 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii.

Ordinul ANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

In Monitorul oficial nr. 390 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1136/2014 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicata Decizia nr. 14/2014 privind adoptarea modificărilor Regulamentului intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 53/2014

Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicata Decizia nr. 19/2014 pentru aprobarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de asigurare a calităţii activităţii de audit statutar.

Declaraţia 106 informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor

In Monitorul oficial nr. 389 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 106 "Declaraţie informativă privind dividendele cuvenite acţionarilor".

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale

In Monitorul oficial nr. 388 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele şi tarifele nefiscale.

Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 07.04.2014

In Monitorul oficial nr. 326 bis / 2014 a fost publicat Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România din 07.04.2014.

luni, 26 mai 2014

Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 384 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 421/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Valorea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014

In Monitorul oficial nr. 362 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnic nr. 698/2014 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2014.

Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, valabila începând cu luna mai 2014

In Monitorul oficial nr. 362 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 699/2014 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2014.

Pentru semestrul I al anului 2014, începând cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 430 lei.

joi, 22 mai 2014

Ordinul MFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995

In Monitorul oficial nr. 361 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 671/2014 privind modificarea formularului "Chitanţă pentru încasarea de impozite, taxe şi contribuţii", cod 14.20.09/TS, prevăzut în anexa nr. 1a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995.

Ordinul MFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii

In Monitorul oficial nr. 360 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 665/2014 privind suspendarea prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014

In Monitorul oficial nr. 360 / 2014 au fost publicate Normele privind aplicarea unitară a prevederilor art. 18 "Pensii" al Convenţiei dintre România şi Canada pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, în ceea ce priveşte tratamentul fiscal al veniturilor din pensii şi/sau al sumelor plătite din asigurări sociale obţinute din România de un rezident al Canadei din 09.05.2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 358 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 35/2014 privind aprobarea cotizaţiilor şi taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din România, persoane fizice şi juridice, şi pentru membrii stagiari în activitatea de audit financiar.

Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 355 / 2014 a fost publicata Legea nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceasta lege modifica Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

marți, 13 mai 2014

Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 328 / 2014 a fost publicata Legea nr. 62/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Hotărârea CECCAR nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 326 / 2014 a fost publicata Hotărârea CECCAR nr. 14/314/2014 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Tabloul CECCAR se poate consulta aici >>>

miercuri, 7 mai 2014

Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014

In Monitorul oficial nr. 324 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 5/2014 privind aprobarea documentelor prezentate spre dezbatere în Conferinţa anuală ordinară a Camerei Consultanţilor Fiscali din 26 aprilie 2014.

Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole

In Monitorul oficial nr. 320 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activităţi agricole.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Republicare: Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

In Monitorul oficial nr. 316 / 2014 a fost republicata Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

miercuri, 30 aprilie 2014

Scutirea de impozit a profitului reinvestit: Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 308 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 19/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta ordonanta de urgenta intoduce posibilitatea scutirii de impozit a profitului reinvestit, care se aplică începând cu data de 1 iulie 2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 308 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 795/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Republicare: Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08

In Monitorul oficial nr. 300 / 2014 a fost republicata Hotărârea nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România - nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor - ISCO 08.

marți, 29 aprilie 2014

Comunicatul nr. 1/2014 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

In Monitorul oficial nr. 286 / 2014 a fost publicat Comunicatul nr. 1/2014 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Mai multe detalii aici >>>

Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 284 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 5/2014 pentru aprobarea Regulamentului Comisiei de etică şi disciplină a Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 276 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014.

Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare

In Monitorul oficial nr. 275 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 3/2014 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfăşurarea activităţii de evaluare.

Standardele de evaluare - ANEVAR se pun la dispoziţia celor interesaţi de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 275 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 4/2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului director al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România.

Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014

In Monitorul oficial nr. 274 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 20/2014 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice şi juridice, care îndeplinesc cerinţele Protocolului de colaborare încheiat între Camera Auditorilor Financiari din România şi Ministerul Fondurilor Europene privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de audit financiar pentru fonduri europene şi alte fonduri nerambursabile de la alţi donatori" la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 5/2014.

miercuri, 16 aprilie 2014

Carta drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale

In Monitorul oficial nr. 270 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor şi obligaţiilor persoanei fizice supuse verificării fiscale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014

In Monitorul oficial nr. 264 / 2014 a fost publicat  Ordinul MFP nr. 550/2014 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul BNR nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013

In Monitorul oficial nr. 256 / 2014 a fost publicat Ordinul BNR nr. 1/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 1/2013.

marți, 8 aprilie 2014

Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 247 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 530/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe bază de norme de venit», cod 14.13.01.13/9".

HG nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 245 / 2014 a fost publicata HG nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi liberă.

Potrivit acestei hotarari pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 2 mai 2014 se stabileşte ca zi liberă.

Dispoziţiile acestei hotărâri pot fi aplicate şi angajaţilor din sectorul privat, în măsura în care partenerii sociali stabilesc astfel.

Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

In Monitorul oficial nr. 245 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.

OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 241 / 2014 a fost publicata OUG nr. 14/2014 pentru completarea art. 176 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Legea concurenţei nr. 21/1996 - republicare

 In Monitorul oficial nr. 240 / 2014 a fost republicata Legea concurenţei nr. 21/1996.

sâmbătă, 29 martie 2014

Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor - republicare

In Monitorul oficial nr. 220 / 2014 a fost republicata Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

Ordinul ANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 216 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 443/2014 pentru aprobarea Procedurii de control intern al activităţii desfăşurate de structurile centrale şi teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România

In Monitorul oficial nr. 214 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 309/234/2014 privind stabilirea listei codurilor tarifare la care se clasifică în nomenclatura Tarifului vamal comun plantele, produsele vegetale şi alte obiecte care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România.

Hotărârea CAFR nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari

In Monitorul oficial nr. 214 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 6/2014 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari.

joi, 27 martie 2014

Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 208 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 196/2014 pentru aprobarea accizei specifice exprimate în echivalent euro pe 1.000 de ţigarete şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

marți, 25 martie 2014

Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002

In Monitorul oficial nr. 197 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 119/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, şi pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.149/2002.

Instrucţiunea nr. 1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

In Monitorul oficial nr. 195 / 2014 a fost publicata Instrucţiunea nr. 1/2014 pentru modificarea Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, aprobată prin Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007.

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern

In Monitorul oficial nr. 193 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 15/2014 pentru aprobarea Procedurilor privind testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, pentru persoanele din cadrul Curţii de Conturi care au calificarea de auditor public extern.

luni, 24 martie 2014

Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In Monitorul oficial nr. 192 / 2014 a fost publicata Legea nr. 18/2014 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, precum şi pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care va intra in vigoare de la 17 iunie 2014

miercuri, 19 martie 2014

Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

In Monitorul oficial nr. 188 / 2014 a fost publicata Legea nr. 22/2014 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii.

Hotărârea nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi

In Monitorul oficial nr. 184 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 7/2014 privind aprobarea Procedurilor de înscriere la examenul de competenţă profesională a persoanelor care au finalizat stagiul la Camera Auditorilor Financiari din România şi sunt membri cu drepturi depline ai Asociaţiei Contabililor Autorizaţi.

Ordinul ANAF nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită

In Monitorul oficial nr. 184 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 380/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.289/2010 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea şi comunicarea unor acte administrative pentru debitorii care înregistrează obligaţii fiscale restante sub o anumită limită.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Hotărârea nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România

In Monitorul oficial nr. 182 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali  nr. 4/2014 privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali din România.

sâmbătă, 15 martie 2014

Norma nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 181 / 2014 a fost publicata Norma Autoritatii de Supraveghere Financiară nr. 1/2014 privind încheierea exerciţiului financiar 2013 pentru societăţile din domeniul asigurărilor.

CCF: Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014

In Monitorul oficial nr. 179 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2014 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014.

Mai multe detalii pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali www.ccfiscali.ro.

joi, 13 martie 2014

Ordinul ANAF nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 172 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 353/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.156/2009 privind legitimaţiile de inspecţie fiscală, care a intrat in vigoare in 11 martie 2013.

Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007

In Monitorul oficial nr. 167 / 2014 a fost publicat Ordinul nr. 301/2014 privind modificarea Normelor metodologice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială în cadrul acordurilor ce reglementează comerţul preferenţial dintre Comunitate şi ţările partenere şi a certificatelor A.TR. care atestă statutul de marfă în liberă circulaţie în cadrul Uniunii vamale UE-Turcia şi a emiterii dovezilor de origine preferenţială în cadrul Acordului de liber schimb dintre UE şi Republica Coreea, aprobate prin Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 4.822/2007.

Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 164 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 49/2013 pentru aprobarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, care a intrat in vigoare in 6 martie 2013.

In acelasi monitor au fost publicate si:

- Hotărârea nr. 50/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 29 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013;
- Hotărârea nr. 51/2013 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 49/2013.

Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari

In Monitorul oficial nr. 163 / 2014 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 39/2013 pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, care a intrat in vigoare in 6 martie 2013.

Anexele nr. 1-15 care fac parte integrantă din aceasta hotarare au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 bis.

luni, 10 martie 2014

Ordinul Institutul Naţional de Statistică nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011

In Monitorul oficial nr. 160 / 2014 a fost publicat Ordinul Institutul Naţional de Statistică nr. 76/2014 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011, care a intrat in vigoare in 5 martie 2014.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 159 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 319/2014 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor, care a intrat in vigoare in 1 martie 2014.

Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012

In Monitorul oficial nr. 155 / 2014 a fost publicata Legea nr. 13/2014 pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988, şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012, care a intrat in vigoare in 7 martie 2014.


marți, 4 martie 2014

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 151 / 2014 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 149 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

In Monitorul oficial nr. 149 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

luni, 3 martie 2014

Indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual in anul 2014

In Monitorul oficial nr. 135 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 256/2014 privind indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual.

Potrivit acestui ordin pentru anul fiscal 2014, indicele preţurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăţilor anticipate în contul impozitului pe profit anual este 102,4%.

Potrivit art. 34 alin. (8) din Codul fiscal:

Contribuabilii care aplică sistemul de declarare şi plată a impozitului pe profit anual, cu plăţi anticipate efectuate trimestrial, determină plăţile anticipate trimestriale în sumă de o pătrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele preţurilor de consum, estimat cu ocazia elaborării bugetului iniţial al anului pentru care se efectuează plăţile anticipate, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se efectuează plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza căruia se determină plăţile anticipate trimestriale, este impozitul pe profit datorat conform declaraţiei privind impozitul pe profit, fără a lua în calcul plăţile anticipate efectuate în acel an. 

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 133 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 26 februarie 2014

Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 129 / 2014 a fost publicat Ordinul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice nr. 192/2014 privind modificarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu.

Ordinul MFP nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

In Monitorul oficial nr. 128 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor.

Ordinul MFP nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului

In Monitorul oficial nr. 125 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 247/2014 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului.

Ordinul ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 114 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 223/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 25 februarie 2014

MFP: Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrază la registratura organului fiscal

Potrivit unui comunicat al M.F.P.: Declaraţiile fiscale depuse de contribuabili, chiar necertificate, se înregistrază la registratura organului fiscal, se procesează şi se utilizează pentru toate scopurile fiscale prevăzute de lege.

Detalii aici >>>

luni, 17 februarie 2014

Modificare Norme Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 77/2014 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Aceasta HG se poate consulta aici >>>

Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 73/2014 privind modificarea art. 74 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003.

Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice

In Monitorul oficial nr. 108 / 2014 a fost publicata Hotărârea nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice.

Începând cu data de 12 februarie 2014, valoarea minimă de intrare a activelor fixe stabilită în condiţiile art. 7 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, este de 2.500 lei.

miercuri, 12 februarie 2014

Regulamentul intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din 30.01.2014

In Monitorul oficial nr. 106 / 2014 a fost publicat Regulamentul intern al Comisiei de disciplină a Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile din 30.01.2014.

Hotărârea CAFR nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

In Monitorul oficial nr. 106 / 2014 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

Decizia de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor

In Monitorul oficial nr. 103 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 117/2014 pentru aprobarea formularului "Decizie de impunere privind plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinţei bunurilor".

Formularul se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 102 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice

In Monitorul oficial nr. 101 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 94/2014 pentru modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 9.710/2006 privind abilitarea unor birouri vamale de a efectua formalităţi vamale cu produse strategice.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

luni, 10 februarie 2014

Ordinul MFP nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM)

In Monitorul oficial nr. 91 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 136/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată salarii multiplu (OPTM).

Formularul "Ordin de plată salarii multiplu (OPTM)" este un instrument de plată care poate fi utilizat ca variantă alternativă la ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) de către unităţile de învăţământ prevăzute la art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în învăţământul preuniversitar de stat, în relaţia cu unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru efectuarea de plăţi din conturile de cheltuieli bugetare aferente titlului "Cheltuieli de personal".

Circulara BNR nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 90 / 2014 a fost publicata Circulara BNR nr. 7/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Începând cu data de 5 februarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,50% pe an.

Ordinul MFP nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013

In Monitorul oficial nr. 88 / 2014 a fost publicat Ordinul MFP nr. 116/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2013.

Hotărârea CCF nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 88 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 2/2014 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014.

Ordinul ANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 87 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 123/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin modifica Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012, astfel:

- anexa nr. 4 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
- anexa nr. 6 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs";
- anexa nr. 11 "Nomenclatorul obligaţiilor de plată la bugetul de stat".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

vineri, 7 februarie 2014

Hotărârea CCF nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 76 / 2014 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014.

Potrivit acestei hotarari  in anul 2014, cuantumul taxei pentru examen, respectiv cuantumul taxei pentru interviu - în vederea atribuirii calităţii de consultant fiscal - este în valoare de 500 lei.

Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 2, ap. 9, sectorul 2.

marți, 4 februarie 2014

Declaratiile 392A, 392B si 393 aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014

In Monitorul oficial nr. 76 / 2014 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, care se aplica începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen legal de depunere până la data de 25 februarie 2014, inclusiv.

Atentie! Incepand cu anul 2013, D392A si D392B nu se mai raporteaza pentru cifra de afaceri zero.

Formatul electronic se poate descarca de aici >>> 

Noile formulare se pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici <