vineri, 29 mai 2015

Hotărârea nr. 15/341/2015 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

In Monitorul oficial nr. 347 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 15/341/2015 privind aprobarea Tabloului Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.

Ordinul MFP nr. 564/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 342 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 564/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României.

miercuri, 27 mai 2015

Ordinul MFP nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare

In Monitorul oficial nr. 328 / 2015 a fost publicat Ordinul MFP nr. 528/2015 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor reprezentând taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, plătite în plus sau necuvenit şi pentru care nu există obligaţia de declarare.

Ordinul ANAF nr. 1065/2015 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015

In Monitorul oficial nr. 321 / 2015 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1065/2015 pentru modificarea Normelor privind procedurile simplificate de vămuire, aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 163/2015.

sâmbătă, 16 mai 2015

Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

In Monitorul oficial nr. 316 / 2015 a fost publicata Legea nr. 97/2015 pentru modificarea art. 137 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Circulara nr. 17/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 316 / 2015 a fost publicata Circulara nr. 17/2015 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Comunicatul privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 04.05.2015

In Monitorul oficial nr. 312 / 2015 a fost publicat Comunicatul privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar din 04.05.2015.

marți, 5 mai 2015

Ordinul nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal

In Monitorul oficial nr. 300 / 2015 a fost publicat Ordinul nr. 513/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului registrului de bani personali, precum şi a procedurii de înregistrare a acestuia la organul fiscal.

Hotărârea nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor

In Monitorul oficial nr. 299 / 2015 a fost publicata Hotărârea nr. 22/2015 privind aprobarea Procedurilor Camerei Auditorilor Financiari din România de traducere a standardelor publicate de către Federaţia Internaţională a Contabililor.

Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 285 / 2015 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.