vineri, 28 decembrie 2012

Ordin nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare

In Monitorul oficial nr. 798 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1714/2012 pentru aprobarea procedurii de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, precum si a unor formulare.

Acest ordin aproba  modelul si continutul formularelor:

a) 601 "Cerere de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale", cod 14.13.04.03;
b) Notificare, cod 14.13.07.04.

si procedura de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale.

In conformitate cu prevederile art. 296^21 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, urmatoarele persoane au calitatea de contribuabili la sistemul public de pensii, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte, dupa caz, respectiv:

a) intreprinzatorii titulari ai unei intreprinderi individuale;
b) membrii intreprinderii familiale;
c) persoanele cu statut de persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice;
d) persoanele care realizeaza venituri din profesii libere;
e) persoanele care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, la care impozitul pe venit se determina pe baza datelor din evidenta contabila in partida simpla.

Persoanele care sunt asigurate ale sistemului public de pensii, conform art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, persoanele asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii, precum si cele care au calitatea de pensionari nu datoreaza contributia de asigurari sociale pentru veniturile obtinute ca urmare a incadrarii in una sau mai multe dintre situatiile prevazute mai sus.

In situatia in care contribuabilii nu se mai incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute mai sus sau se afla in situatiile prevazute la art. 6 alin. (1) pct. I lit. a)-c), pct. II, III si V din Legea nr. 263/2010, sunt asigurati in sisteme proprii de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii sau au calitatea de pensionari, vor depune la organul fiscal competent Cererea 601 de incetare a obligatiei de plata a contributiei de asigurari sociale, in vederea scoaterii din evidenta fiscala.

Mai multe detalii aici >>>

luni, 24 decembrie 2012

Ordinul MFP nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 1543 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, specifice unitatilor teritoriale ale Trezoreriei Statului.

Potrivit acestui ordin contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, asigura inregistrarea drepturilor constatate, veniturilor incasate, angajamentelor bugetare, angajamentelor legale, platilor de casa si a cheltuielilor efective.

luni, 10 decembrie 2012

Act normativ: Ordinul MFP nr. 1525/2012

In Monitorul oficial nr. 796 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1525/2012 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, si a formularului "Chitanta pentru incasarea de impozite, taxe si contributii", cod 14.20.09/TS, prevazut in anexa nr. 1 a) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995.

miercuri, 5 decembrie 2012

Ordin ANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 795 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1768/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare utilizate pentru anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal.

Acest ordin aproba:

- modelul si continutul formularului (096) "Declaratie de mentiuni privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.01.10.12;
- modelul si continutul "Deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA, in vederea aplicarii regimului de scutire prevazut la art. 152 din Codul fiscal", cod 14.13.02.60/096

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ghidul MFP privind sistemul de TVA la incasare

Pe site-ul MFP a fost publicat Ghidul privind aplicarea sistemului TVA la incasare >>> . Acest ghid contine informatii complete privind sistemul de TVA la incasare instituit de OG nr. 15 / 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ghid a fost aprobat de Ordin MFP nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

Decontul de TVA 300 valabil incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013

In Monitorul oficial nr. 791 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1790/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata".

Acest decontul de taxa pe valoarea adaugata se va utiliza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente primei perioade fiscale din anul 2013.

Modelul si instructiunile pentru completarea formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata" se pot consulta aici >>>

marți, 27 noiembrie 2012

Republicare: Legea nr. 277 / 2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei.In Monitorul oficial nr. 785 / 2012 a fost republicata Legea nr. 277/2010(r1) privind alocatia pentru sustinerea familiei.

Legitimatia de verificare fiscala

In Monitorul oficial nr. 782 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1751/2012 privind legitimatiile de verificare fiscala.

Potrivit acestui ordin pentru desfasurarea verificarii fiscale si a inspectiei fiscale partiale privind obligatia de stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al tarii, potrivit titlului VII "Inspectia fiscala" al Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor elibera legitimatii de verificare fiscala personalului cu atributii de verificare fiscala.

Act normativ: Decizia Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012

In Monitorul oficial nr. 778 / 2012 a fost publicata Decizia Consiliului pt. Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile nr. 41/2012 pentru adoptarea Procedurii privind monitorizarea actualizarii si publicarii Registrului public al auditorilor financiari din Romania de catre Camera Auditorilor Financiari din Romania.

OUG nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 778 / 2012 a fost publicata OUG nr. 68/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Aceasta ordonanta aduce urmatoarea modificare la Codul Fiscal:

- Alineatul (2) al articolului III din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1), Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate poate revoca autorizatia de antrepozit fiscal, luand in considerare si consecintele bugetare produse."

Act normativ: Hotararea CAFR nr. 39/2012

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 39/2012 privind aprobarea Procedurilor pentru aplicarea art. 24 din Normele privind revizuirea calitatii activitatii de audit financiar si a altor activitati desfasurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 168/2010.

Act normativ: Ordin MFP nr. 1485/2012

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004.


Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Actualizare aplicatia OPFV 2012

In data de 26.11.2012 a fost actualizata la versiunea 1.0.6 aplicatia OPFV 2012 pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu: Ordin MFP nr. 246 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin MEF nr. 1294 / 2007.

Click aici pentru download >>>

joi, 22 noiembrie 2012

Codul fiscal: Legea nr. 209/2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 772 / 2012 a fost publicata Legea nr. 209/2012 privind aprobarea OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Codul fiscal: Legea nr. 208/2012 privind aprobarea OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 772 / 2012 a fost publicata Legea nr. 208/2012 privind aprobarea OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Textul integral al acestei legi se poate consulta aici >>>

Codul fiscal: HG nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004

In Monitorul oficial nr. 753 / 2012 a fost publicata HG nr. 1071/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004.

Textul integral al acestei hotarari se poate consulta aici >>>

marți, 20 noiembrie 2012

Aplicatia CliF

ANAF a anuntat ca incepand cu 15.11.2012 se lanseaza aplicatia CliF. Cu ajutorul acestei aplicatii se vor putea receptiona automat recipisele emise dupa 1.11.2012, pentru toate CUI-urile pentru care exista drept de reprezentare.

Totodata primariile vor putea primi si extrasele de cont emise de Trezorerie.

ANAF precizeaza ca ramane in continuare disponibila si modalitatea de vizualizare a recipiselor pe portalul ANAF www.anaf.ro/StareD112/inapoi.do.

CliF este disponibila pentru descarcare pe portalul ANAF, sectiunea "Aplicatii in curs de dezvoltare pentru interesul contribuabililor" de la adresa: http://chat.mfinante.ro/d394.nsf.

luni, 19 noiembrie 2012

Act normativ: Legea nr. 202/2012

In Monitorul oficial nr. 743 / 2012 a fost publicata Legea nr. 202/2012 privind aprobarea OUG nr. 24/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Act normativ: Legea nr. 193/2012

In Monitorul oficial nr. 736 / 2012 a fost publicata Legea nr. 193/2012 privind aprobarea OUG nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale.

Valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa pentru semestrul II al anului 2012

Potrivit Ordin MMFPS nr. 2723 / 2012 pentru semestrul II al anului 2012, incepand cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, este de 400 lei.

Valoarea nominala a unui tichet de masa pentru semestrul II al anului 2012

Potrivit Ordin MMFPS nr. 2722/2012 pentru semestrul II al anului 2012, incepand cu luna noiembrie, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa este de 9 lei.

marți, 30 octombrie 2012

Examenul pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 715 / 2012 a fost publicata Hotararea CCF nr. 12 / 2012 privind sustinerea examenului pentru atribuirea calitatii de consultant fiscal - sesiunea noiembrie 2012.

Potrivit acestei hotarari examenul de atribuire a calitatii de consultant fiscal va avea loc in municipiul Bucuresti la data de 24 noiembrie 2012.

Locul de desfasurare a examenului se va publica pe site-ul Camerei Consultantilor Fiscali pana la data de 19 noiembrie 2012.

Examenul prevazut va fi sustinut din tematica si bibliografia pentru examen si va consta intr-o proba scrisa sub forma de test-grila.

Inscrierile la examen se fac in perioada 24 octombrie-12 noiembrie 2012 pe site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro si dosarele se transmit, in aceeasi perioada, prin servicii postale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, Bucuresti.

Dosarul de inscriere va contine cererea de inscriere la examen si documentele corespunzatoare prevazute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calitatii de consultant fiscal, aprobat prin Hotararea Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 4/2007, cu completarile ulterioare.

Mai multe detalii aici >>>

Modificare art. 34 alineatul (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la obligatia de declarare si plata a impozitului pe profit

In Monitorul oficial nr. 712 / 2012 a fost publicata Legea nr. 177 / 2012 pentru modificarea art. 34 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Aceasta lege modifica art. 34 alin. (5) lit. b) astfel:

"b) contribuabilii care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor, a plantelor tehnice si a cartofului, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si de a plati impozitul pe profit anual, pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul;"

Modificarea se refera la introducerea si a veniturilor din cultura cartofului in cadrul veniturilor din agricultura pentru care declararea si plata impozitului pe profit se efectueaza pana la data de 25 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

joi, 25 octombrie 2012

Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare"

In Monitorul oficial nr. 707 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1529/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (097) "Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare".

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, conform art.153 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care au obligatia sa notifice organele fiscale cu privire la aplicarea sistemului TVA la incasare sau cu privire la incetarea aplicarii acestui sistem, in conditiile prevazute de art.156^3 alin.(11) si alin.(12) din Codul fiscal.

Formularul (097) se utilizeaza si in situatia prevazuta de art.II alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, respectiv pentru solicitarile de aplicare a sistemului TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea / incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie 2013, inclusiv – persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA in perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 si care nu depasesc plafonul de 2.250.000 lei in perioada in care au fost inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei si nu au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul.

Formularul se completeaza inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute de acesta. Formularul se intocmeste in doua exemplare, din care:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Formularul 097 se poate descarca de aici >>>

Republicari: Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

In Monitorul oficial nr. 702 / 2012 a fost republicata Legea nr. 656/2002(r1) pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Continutul integral al acestui act se poate consulta aici >>>

miercuri, 17 octombrie 2012

ANAF: Formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" se poate depune la organele fiscale

Pe site-ul ANAF la sectiunea "Formulare" a fost postat formularul 097 “Notificare privind aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare" .

Potrivit Ordin PANAF nr. 1529 / 2012, in vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonil de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul,

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

luni, 15 octombrie 2012

Certificarea declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice de catre un consultant fiscal se suspenda pana la 1 ianuarie 2014 (Legea nr. 162/2012)

In Monitorul oficial nr. 691 / 2012 a fost publicata Legea nr. 162/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2012 pentru modificarea si completarea OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit acestei legi aplicarea prevederilor art. 83 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pâna la 1 ianuarie 2014.

Art. 83 alin. (5) din OG nr. 92/2003 prevede ca: "Declaratiile fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice vor fi certificate de catre un consultant fiscal, in conditiile legii, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea."

Ordinul ANAF nr. 1436/2012 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 688 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1436/2012 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin aproba modelul si continutul formularelor:

a) "Cerere de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (099)", cod 14.13.01.10.11/9.1;

b) "Decizie privind inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare", cod 14.13.02.60/i.c.a.;

c) "Decizie privind respingerea Cererii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare", cod 14.13.02.60/i.c.r..

Acest ordin mai aproba si procedura de inregistrare, la cerere, in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care se aplica pentru inregistrarea in scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, de catre organele fiscale competente, la solicitarea persoanelor impozabile carora le-a fost anulata inregistrarea in scopuri de TVA intrucât:

a) asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au avut inscrise in cazierul fiscal fapte, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal;

b) nu au depus niciun decont de taxa, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal;

c) nu au evidentiat, in deconturile de TVA depuse, nicio operatiune realizata, in conditiile prevazute de art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal.

Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

In Monitorul oficial nr. 687 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata.

Aceste reglementari se aplica impreuna cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, cu Standardele internationale de raportare financiara, precum şi cu alte prevederi legale aplicabile, in scopul asigurarii unui grad ridicat de transparenta şi comparabilitate a situatiilor financiare anuale.

In intelesul Ordinului MFP nr. 1286 / 2012, Standardele internationale de raportare financiara ( IFRS) reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Prevederile Ordinului MFP nr. 1286 / 2012 nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatile prevazute de acest ordin tin contabilitatea in baza prevederilor IFRS.

Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar 2012. Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatilor care fac obiectul acestui ordin nu le mai sunt aplicabile Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Anexele nr. 1 si 2 la Ordinul MFP nr. 1286 / 2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

In Monitorul oficial nr. 687 bis / 2012 au fost publicate:

- anexa nr. 1 cuprinzand reglementarea contabila conforma cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata;
- anexa nr. 2 cuprinzand Situatia cuprinzând rezultatele retratarii, in baza IFRS, a informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

In intelesul Ordinului MFP nr. 1286 / 2012, Standardele internationale de raportare financiara ( IFRS) reprezinta standardele adoptate potrivit procedurii prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.606/2002 al Parlamentului European si al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internationale de contabilitate.

Prevederile Ordinului MFP nr. 1286 / 2012 nu se aplica: institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare.

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.


marți, 9 octombrie 2012

Hotararea CAFR nr. 38/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 684 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 38/2012 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 262/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

Hotararea CAFR nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011

In Monitorul oficial nr. 684 / 2012 a fost publicata Hotararea CAFR nr. 35/2012 pentru modificarea Procedurilor privind acordarea de exceptii de la vechimea in activitatea financiar-contabila si de la testul de cunostinte in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 265/2011.

Mai multe detalii aici >>>

CAFR: Regulamentul de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala

In Monitorul oficial nr. 681 / 2012 a fost publicata Hotarârea CAFR nr. 19/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a examenului de competenta profesionala.

Potrivit acestei hotarari pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, Camera va organiza examenul de competenta profesionala pentru stagiarii in activitatea de audit financiar care au finalizat cei 3 ani de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile care le revin in calitate de stagiari.

La examen se pot inscrie urmatoarele categorii de persoane:

- stagiarii care au finalizat perioada de stagiu si si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera;
- stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen, si-au indeplinit toate obligatiile fata de Camera si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului.

In vederea inscrierii la examen, candidatii vor depune, personal sau prin delegat, la sediul Camerei din municipiul Bucuresti, Str. Sirenelor nr. 67-69, urmatoarele acte:

   a) pentru stagiarii care se inscriu prima data la examenul de competenta profesionala:
   - cererea-model - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
   - declaratia indrumatorului de stagiu prin care se atesta capacitatea stagiarului de a se prezenta la examen    - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro. in cazul in care stagiarul a avut mai mult de un indrumator pe perioada stagiului, trebuie depuse declaratii ale tuturor indrumatorilor de stagiu;
   - dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
   - copie de pe cartea de identitate;
   - 4 fotografii tip 2/3;

   b) pentru stagiarii care au fost respinsi la alte sesiuni de examen si se afla in termenul legal pentru sustinerea examenului:
   - cererea-model - afisata pe site-ul Camerei: www.cafr.ro;
   - dovada achitarii taxei pentru examenul de competenta profesionala;
   - copie de pe cartea de identitate;
   - 4 fotografii tip 2/3.

Departamentul admitere, pregatire continua si stagiari va elibera in momentul inscrierii legitimatia de acces la examen.

Pentru mai multe detalii click aici >>>

vineri, 5 octombrie 2012

Proiect act normativ: Formularul 097 Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare

Pe site-ul anaf.ro a fost publicat la sectiunea Transparenta decizionala proiectul ordinulului de aprobare a formularului 097 Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

In vederea aplicarii sistemului TVA la incasare, formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” nu se depune de:

a) persoanele impozabile care se inregistreaza in scopuri de TVA, aceste persoane fiind inregistrate, din oficiu de organele fiscale, in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare cu data inregistrarii acestora in scopuri de TVA;

b) persoanele impozabile a caror cifra de afaceri, calculata potrivit dispozitiilor art.134^2 alin.(3) lit.a) din Codul fiscal, din perioada 01 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, depaseste plafonul de 2.250.000 lei;

c) persoanele impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare in anul precedent si care continua aplicarea sistemului ca urmare a faptului ca cifra de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

Formularul (097) “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la incasare” se depune la organul fiscal competent, la termenele prevazut de lege:

a) pentru intrarea in sistem;

- pana pe 25 octombrie 2012, inclusiv – persoanele impozabile care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, inclusiv, au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonil de 2.250.000 lei,

- pana pe 25 ianuarie, inclusiv – persoanele impozabile care in anul precedent au realizat o cifra de afaceri care nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei,

b) pentru iesirea din sistem – pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care persoana impozabila a depasit plafonul,

Formularul se completeaza in doua exemplare, inscriindu-se cu majuscule, citet, corect si complet, toate datele prevazute:

- un exemplar, semnat si stampilat conform legii, se depune la registratura organului fiscal competent sau se comunica prin posta, cu confirmare de primire;

- un exemplar se pastreaza de catre persoana impozabila.

Instructiunile de completare a acestui formular se pot consulta aici >>>

Modelul acestui formular se poate consulta aici >>>

Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA

La adresa www.anaf.ro/public/wps/portal/ANAF/Informatii/Infoagec/TVA se poate consulta Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA organizat de catre ANAF.

miercuri, 26 septembrie 2012

HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale

In Monitorul oficial nr. 667 / 2012 a fost publicata HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale.

Aceasta hotarare aproba, incepand cu data de 24 noiembrie 2012:

- noile taxe pentru operatiunile efectuate de Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale
- noile tarife pentru eliberarea de catre Oficiul National al Registrului Comertului si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat.

Noile taxe si tarife valabile de la 24 noiembrie 2012 se pot consulta aici >>>

Hotarare nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012

In Monitorul oficial nr. 662 / 2012 a fost publicata HG nr. 925/2012 pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. a) si b) din Hotararea Guvernului nr. 1.261/2011 privind stabilirea numarului autorizatiilor de munca ce pot fi eliberate strainilor in anul 2012.

Aceasta hotarare modifica numarul de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2012 astfel:

- autorizatii de munca pentru lucratori permanenti - 2.300;
- autorizatii de munca pentru lucratori detasati - 1.400.

Celelalte tipuri de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2012 mentionate de HG nr. 1.261/2011 raman neschimbate, astfel:

- autorizatii de munca pentru lucratori inalt calificati 1.000;
- autorizatii de munca pentru lucratori sezonieri - 100;
- autorizatii de munca nominale - 100;
- autorizatii de munca pentru lucratori stagiari - 200;
- autorizatii de munca pentru sportivi - 300;
- autorizatii de munca pentru lucratori transfrontalieri - 100.

Ordinul ANAF nr. 1352 / 2012 privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale

In Monitorul oficial nr. 654 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1352 / 2012 privind stabilirea unor competente de exercitare a inspectiei fiscale pentru Directia verificari fiscale.

Potrivit acestui ordin Directia verificari fiscale este una dintre structurile din cadrul aparatului propriu al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala competente în exercitarea inspectiei fiscale partiale privind obligatia de stabilire, retinere si plata a impozitului pe venit, asa cum este acesta prevazut de lege, asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, pe întregul teritoriu al tarii, conform prevederilor titlului VII din OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

marți, 25 septembrie 2012

Sistemul de TVA la incasare de la 1 ianuarie 2013

Potrivit OG nr. 15 / 2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal exigibilitatea TVA intervine la data la care are loc faptul generator. Prin exceptie exigibilitatea TVA intervine:

a) la data emiterii unei facturi, inainte de data la care intervine faptul generator;
b) la data la care se incaseaza avansul, pentru platile in avans efectuate inainte de data la care intervine faptul generator. Avansurile reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor, efectuata inainte de data livrarii ori prestarii acestora;
c) la data extragerii numerarului, pentru livrarile de bunuri sau prestarile de servicii realizate prin masini automate de vanzare, de jocuri sau alte masini similare.

Prin exceptie se va aplica sistemul TVA la incasare, respectiv exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, astfel:

a) in cazul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 153, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, a caror cifra de afaceri in anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Persoana impozabila care in anul precedent nu a aplicat sistemul TVA la incasare, dar a carei cifra de afaceri pentru anul respectiv este inferioara plafonului de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul urmator celui in care nu a depasit plafonul, cu exceptia situatiei in care persoana impozabila este inregistrata din oficiu in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare prevazut la art. 156^3 alin. (13) din Codul fiscal si care aplica sistemul de la data inscrisa in decizia de inregistrare in registru. Cifra de afaceri pentru calculul plafonului de 2.250.000 lei este constituita din valoarea totala a livrarilor de bunuri si a prestarilor de servicii taxabile si/sau scutite cu drept de deducere, precum si a operatiunilor rezultate din activitati economice pentru care locul livrarii/prestarii se considera ca fiind in strainatate, conform art. 132 si 133 din Codul fiscal, realizate in cursul unui an calendaristic;
   
b) in cazul persoanelor impozabile, care au sediul activitatii economice in Romania conform art. 125^1 alin. (2) lit. a) din Codul fiscal, care se inregistreaza in scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal in cursul anului calendaristic curent, incepand cu data inregistrarii in scopuri de TVA.

Daca in cursul anului calendaristic curent cifra de afaceri a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, depaseste plafonul de 2.250.000 lei, sistemul TVA la incasare se aplica pana la sfarsitul perioadei fiscale urmatoare celei in care plafonul a fost depasit.

In cazul in care persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare nu au incasat contravaloarea integrala sau partiala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii in termen de 90 de zile calendaristice de la data emiterii facturii, calculate conform dispozitiilor Codului de procedura civila, exigibilitatea TVA aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica, de la data emiterii facturii. In situatia in care factura nu a fost emisa in termenul prevazut de lege, exigibilitatea TVA aferente contravalorii neincasate intervine in cea de-a 90-a zi calendaristica de la termenul-limita prevazut de lege pentru emiterea facturii, calculata conform dispozitiilor Codului de procedura civila.

Aplicarea prevederilor sistemului de TVA la incasare este obligatorie pentru persoanele impozabile, dar nu se aplica de persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) din Codul fiscal.

Sistemul TVA la incasare se aplica numai pentru operatiuni pentru care locul livrarii, conform prevederilor art. 132, sau locul prestarii, conform prevederilor art. 133, se considera a fi in Romania. Persoanele impozabile care au obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare nu aplica sistemul pentru urmatoarele operatiuni care intra sub incidenta regulilor generale privind exigibilitatea TVA:

a) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este persoana obligata la plata TVA conform art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal;
b) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii care sunt scutite de TVA;
c) in cazul operatiunilor supuse regimurilor speciale prevazute la art. 1521-1523 din Codul fiscal;
d) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii a caror contravaloare este incasata, partial sau total, cu numerar de catre persoana impozabila eligibila pentru aplicarea sistemului TVA la incasare de la beneficiari persoane juridice, persoane fizice inregistrate in scopuri de TVA, persoane fizice autorizate, liber profesionisti si asocieri fara personalitate juridica;
e) in cazul livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru care beneficiarul este o persoana afiliata furnizorului/prestatorului potrivit art. 7 alin. (1) pct. 21 din Codul fiscal.


In cazul facturilor emise de persoanele impozabile inainte de intrarea sau iesirea in/din sistemul de TVA la incasare se aplica urmatoarele reguli:
   
a) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt sau nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa intrarea in sistemul TVA la incasare, nu se aplica prevederile sistemului de TVA la incasare. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data intrarii in sistemul de TVA la incasare, care au fost ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data intrarii persoanei impozabile in sistem, se va aplica sistemul TVA la incasare pentru diferentele care vor fi facturate dupa data intrarii in sistemul de TVA la incasare al persoanei impozabile;
   
b) in cazul facturilor pentru contravaloarea totala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, indiferent daca acestea sunt ori nu incasate, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa iesirea din sistemul TVA la incasare, se continua aplicarea sistemului. In cazul facturilor pentru contravaloarea partiala a livrarii de bunuri sau a prestarii de servicii emise inainte de data iesirii din sistemul de TVA la incasare, pentru care faptul generator de taxa intervine dupa data iesirii persoanei impozabile din sistemul TVA la incasare, se va aplica sistemul de TVA la incasare numai pentru taxa aferenta contravalorii partiale a livrarilor/prestarilor facturate inainte de iesirea din sistem a persoanei impozabile.

Pentru determinarea TVA aferente incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, care devine exigibila, fiecare incasare totala sau partiala se considera ca include si taxa aferenta aplicandu-se urmatorul mecanism de calcul pentru determinarea sumei TVA, respectiv 24 x 100/124, in cazul cotei standard, si 9 x 100/109 ori 5 x 100/105, in cazul cotelor reduse.

In cazul evenimentelor mentionate la art. 138 din Codul fiscal, TVA este exigibila la data la care intervine oricare dintre evenimente, iar regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente.

In situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, in cazul evenimentelor mentionate la art. 138 din Codul fiscal , regimul de impozitare, cotele aplicabile si cursul de schimb valutar sunt aceleasi ca si ale operatiunii de baza care a generat aceste evenimente, dar pentru stabilirea exigibilitatii TVA se aplica urmatoarele prevederi:

a) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. a) din Codul fiscal:
    1. in cazul in care operatiunea este anulata total inainte de livrare/prestare, exigibilitatea TVA intervine la data anularii operatiunii, pentru contravaloarea pentru care a intervenit exigibilitatea TVA. Pentru contravaloarea pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA se opereaza anularea TVA neexigibile aferente;
    2. in cazul in care operatiunea este anulata partial inainte de livrare/prestare, se opereaza reducerea TVA neexigibile aferente contravalorii pentru care nu a intervenit exigibilitatea TVA, iar in situatia in care cuantumul TVA aferente anularii depaseste taxa neexigibila, pentru diferenta exigibilitatea TVA intervine la data anularii operatiunii;
b) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. b) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a);
c) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. c) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a) pct. 2;
d) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. d) din Codul fiscal se opereaza anularea TVA neexigibile aferente;
e) pentru situatia prevazuta la art. 138 lit. e) din Codul fiscal se aplica corespunzator prevederile lit. a).

in situatia livrarilor de bunuri/prestarilor de servicii pentru se aplica sistemul TVA la incasare, daca evenimentele mentionate la art. 138 din Codul fiscal intervin dupa cea de-a 90-a zi de la data emiterii facturii sau, dupa caz, de la data termenului-limita pentru emiterea acesteia, taxa este exigibila la data la care intervine evenimentul.


Dreptul de deducere a TVA pentru sistemul de TVA la incasare

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila de la o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8)  din Codul fiscal este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau.

Dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de o persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3)-(8) din Codul fiscal este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, chiar daca o parte din operatiunile realizate de persoana impozabila sunt excluse de la aplicarea sistemului TVA la incasare conform art. 134^2 alin. (6) din Codul fiscal. Aceste prevederi nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de bunuri, pentru importuri, pentru achizitiile de bunuri/servicii pentru care se aplica taxare inversa potrivit prevederilor art. 150 alin. (2)-(6), art. 1523 alin. (10) sau art. 160 din Codul fiscal.


Emiterea facturii de catre persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare

Persoanele impozabile care aplica sistemul de TVA la incasare au obligatia sa mentioneze in factura «TVA la incasare».


Alte reglementari si obligatii privind sistemul de TVA la incasare

Persoana impozabila care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 ianuarie inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri din anul calendaristic precedent nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. Nu are obligatia sa depuna notificarea persoana impozabila care a aplicat sistemul TVA la incasare in anul calendaristic precedent si care este obligata sa continue aplicarea sistemului TVA la incasare ca urmare a faptului ca cifra sa de afaceri nu a depasit in anul calendaristic precedent plafonul de 2.250.000 lei.

In situatia in care persoana impozabila prevazuta care trebuie sa aplice sistemul TVA la incasare, nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de inregistrare in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA. In perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia aplicarii sistemului TVA la incasare si data inregistrarii din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA, dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal, iar pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva se aplica regulile generale privind exigibilitatea taxei, prevazute la art. 134^2 alin. (1) si (2) din Codul fiscal.

Persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare si care depaseste in cursul anului calendaristic curent plafonul de 2.250.000 lei are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare perioadei fiscale in care a depasit plafonul, o notificare din care sa rezulte cifra de afaceri realizata, in vederea schimbarii sistemului aplicat. In situatia in care persoana impozabila care depaseste plafonul nu depune notificarea, aceasta va fi radiata din oficiu de organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, incepand cu data inscrisa in decizia de radiere din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare. Pentru livrarile de bunuri/prestarile de servicii efectuate de persoana impozabila in perioada cuprinsa intre data la care persoana impozabila avea obligatia de a nu mai aplica sistemul TVA la incasare si data radierii din oficiu de catre organele fiscale competente din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, se aplica regulile generale privind exigibilitatea TVA, iar dreptul de deducere a TVA aferente achizitiilor efectuate de persoana impozabila in perioada respectiva este amanat pana in momentul in care taxa aferenta bunurilor si serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost platita furnizorului/prestatorului sau, in conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^2) din Codul fiscal.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare Registrul este public si se afiseaza pe site-ul ANAF. Inscrierea si radierea in/din Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare se face de catre organul fiscal competent, pe baza notificarilor depuse de persoanele impozabile, pana la data de 1 a perioadei fiscale urmatoare celei in care a fost depusa notificarea, sau din oficiu. Prin exceptie, persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in cursul anului calendaristic, sunt inregistrate din oficiu de catre organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, de la data inregistrarii acestora in scopuri de TVA.


Conditii de exercitare a dreptului de deducere

Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, persoana impozabila trebuie ca pentru TVA datorata sau achitata, aferenta bunurilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie livrate ori serviciilor care i-au fost ori urmeaza sa ii fie prestate in beneficiul sau de catre o persoana impozabila, sa detina o factura emisa in conformitate cu prevederile art. 155, precum si dovada platii in cazul achizitiilor efectuate de catre persoanele impozabile obligate la aplicarea sistemului TVA la incasare, respectiv de catre persoanele impozabile care achizitioneaza bunuri/servicii de la persoane impozabile care au aplicat sistemul TVA la incasare.


Notificarea sistemului de TVA la incasare trebuie depusa pana la data 25 octombrie 2012


In anul 2013, persoana impozabila care are sediul activitatii economice in Romania, a carei cifra de afaceri in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv, determinata in functie de elementele prevazute la art. 134^2 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

In scopul aplicarii acestor prevederi, persoana impozabila care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 are obligatia sa depuna la organele fiscale competente, pana la data de 25 octombrie 2012 inclusiv, o notificare din care sa rezulte ca cifra de afaceri realizata in perioada 1 octombrie 2011-30 septembrie 2012 inclusiv nu depaseste plafonul de 2.250.000 lei. In situatia in care persoana impozabila nu depune notificarea, aceasta va fi inregistrata din oficiu de organele fiscale competente in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, pana la data de 1 ianuarie 2013, urmand a aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013.

Inscrierea in Registrul persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare, a persoanelor impozabile care aplica sistemul TVA la incasare incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se face de catre organele fiscale competente pana la data de 1 ianuarie 2013 pe baza notificarilor depuse.

OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 621 / 2012 a fost publicata OG nr. 15/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

OG nr. 15 / 2012 se aplica de la 1 ianuarie 2013 cu exceptile prevazute la art. III.

OG nr. 15 / 2012 poate fi consultata aici >>>

miercuri, 19 septembrie 2012

21 septembrie: Ziua Nationala a Contabilului Roman

In data de 21 septembrie 2012 se va sarbatori ca in fiecare an "Ziua Nationala a Contabilului Roman". Cu aceasta ocazie CECCAR va organiza la nivel national ample manifestari dedicate membrului fondator si presedinte al CECCAR – prof. univ. dr. Marin Toma.

Pentru programul complet si locatia manifestarilor click aici >>>

miercuri, 12 septembrie 2012

Ordinul ANAF nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 637 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1303/2012 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.438/2009 pentru aprobarea modelelor unor formulare utilizate in domeniul colectarii creantelor fiscale.

Acest ordin introduce 3 noi formulare:

- Adresa de infiintare a popririi asupra disponibilitatilor banesti;
- Adresa de instiintare privind infiintarea popririi asupra disponibilitatilor banesti;
- Decizie de ridicare a masurilor de executare silita asupra disponibilitatilor banesti.

Modificare dobanda datorata in cazul platii dividendelor dupa termenul legal

Potrivit art. IV din OUG nr. 47 / 2012 care modifica alineatul (2) al articolului 67 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale:

"(2) Dividendele se distribuie asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat, daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel. Acestea se platesc in termenul stabilit de adunarea generala a asociatilor sau, dupa caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data aprobarii situatiei financiare anuale aferente exercitiului financiar incheiat. in caz contrar, societatea comerciala datoreaza, dupa acest termen, dobanda penalizatoare calculata conform art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, daca prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor care a aprobat situatia financiara aferenta exercitiului financiar incheiat nu s-a stabilit o dobanda mai mare."

Potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011, rata dobanzii legale penalizatoare se stabileste la nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei plus 4 puncte procentuale.

Ordinul MFP nr. 1151/2012 - pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 629 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1151/2012 - pentru aprobarea formularelor si a instructiunilor necesare aplicarii prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare.

Acest ordin aproba modelul si continutul formularelor prevazute in anexele nr. 1 si 2:

a) 171 "Declaratie privind contributiile trimestriale datorate pentru medicamentele suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii, pentru perioada cuprinsa intre trimestrul IV al anului 2009 si trimestrul III al anului 2011";
b) "Decizie de anulare a penalitatilor de intarziere".

OG nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare se poate consulta aici >>>

Modificare Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati

In Monitorul oficial nr. 624 / 2012 a fost publicata OG nr. 23 / 2012  pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si a Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati.

Mai jos sunt cateva dintre modificarile aduse OG nr. nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, care au intrat in vigoare de la 2 septembrie 2012:

1.  Modificare art. 3.

Accesul la profesia contabila: la cerere se pot inscrie direct la stagiu absolventii cursurilor de master, organizate de facultatile de profil, pe baza protocoalelor de echivalare a disciplinelor de la examenele de master cu cele de la examenul de admitere in profesie, incheiate de universitati cu Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

2.  Modificare art. 4.

Recunoasterea calitatii de expert contabil sau contabil autorizat persoanelor fizice straine membre ale unor organisme de acreditare recunoscute pe plan international se obtine prin sustinerea unui interviu potrivit normelor elaborate in acest sens de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.

3. Modificare art. 4.

La cerere, persoanele care au calitatea de contabil autorizat si care, ulterior dobandirii acestei calitati, indeplinesc conditia privind studiile economice superioare,  au acces la profesia de expert contabil prin sustinerea unui examen de diferenta la disciplinele: Contabilitate, Expertiza contabila, Doctrina si deontologia profesiei contabile, Audit financiar si Evaluare economica si financiara a intreprinderilor. Aceste examene se sustin in cadrul sesiunilor de examene organizate pentru admiterea la stagiu a expertilor contabili.

4. Modificare art. 7.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activitatile de audit financiar, consultanta fiscala si evaluare numai dupa dobandirea, in conditiile legii, a calitatii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, dupa caz.

5.  Modificare art. 21 - membru activ/inactiv:

Trecerea unei persoane de la statutul de membru activ la statutul de membru inactiv al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se poate face pe baza de cerere scrisa a persoanei respective, din care sa rezulte situatia de incompatibilitate prevazuta prin lege speciala.

Trecerea unei persoane de la statutul de membru inactiv la statutul de membru activ al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se face prin indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
    (i) depunerea unei cereri scrise a persoanei respective la filiala la care este inregistrata;
    (ii) depunerea cazierului judiciar;
    (iii) efectuarea unui curs de 20 de ore, avand ca tematica legislatia specifica.

6. Modificare jurmanant:

«Jur sa aplic in mod corect si fara partinire legile tarii, sa respect prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania si ale Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si contabililor autorizati, sa pastrez secretul profesional si sa aduc la indeplinire cu constiinciozitate indatoririle ce imi revin in calitate de expert contabil/contabil autorizat.»

7. Modificare art. 26 referitor la persoanele fizice sau juridice straine care doresc sa exercite profesia contabila.

8. Modificare art. 28. 

 (1) Situatiile financiare anuale ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sunt supuse auditului statutar, conform legii.
 (2) Activitatea filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se controleaza de catre cenzori alesi de adunarile generale.

9. Modificare art. 33 referitor la Comisia superioara de disciplina.

Pe langa Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania functioneaza Comisia superioara de disciplina, compusa din 5 membri titulari si 5 supleanti. Membrii Comisiei superioare de disciplina sunt alesi de Conferinta nationala pentru un mandat de 4 ani dintre expertii contabili inscrisi in evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care se bucura de autoritate profesionala si morala deosebita.

Contestatiile impotriva hotararilor emise de Comisia superioara de disciplina se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Deciziile Consiliului superior pot fi contestate la Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Bucuresti.

10. Modificare art. 38.

Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se desfasoara sub supravegherea Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile.

11. Modificare art. 44.

Hotararile si deciziile de interes general adoptate de Consiliul superior, Biroul permanent si Conferinta nationala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 30 de zile de la adoptare. Hotararile si deciziile care nu sunt de interes general pentru membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania se publica pe site-ul Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, in termen de maximum 10 de zile de la adoptare.
   
Hotararile si deciziile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania referitoare la domeniile prevazute la art. 38 alin. (2) se publica dupa avizarea acestora de catre organismul de supraveghere in interes public.

Nepublicarea hotararilor si deciziilor in conditiile prevazute mai sus face ca acestea sa nu fie opozabile membrilor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania sau altor persoane fizice si juridice.

Suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

In Monitorul oficial nr. 623 / 2012 a fost publicata OG nr. 21/2012 pentru suspendarea aplicarii dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale.

Potrivit acestei ordonante aplicarea dispozitiilor Legii nr. 148/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 509 din 24 iulie 2012, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2013.

OG nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 621 / 2012 a fost publicata OG nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare la 1 septembrie 2012. Totusi anumire articole vor intra in vigoare doar de la 1 octombrie 2012 sau 1 ianuarie 2013.

Textul integral se poate descarca de aici >>>

vineri, 7 septembrie 2012

Ordin ANAF nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui ANAF nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 619 / 2012 a fost publicat Ordinul nr. 1235/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.294/2007 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic.

Potrivit acestui ordin, la anexa nr. 1 din Ordinul presedintelui ANAF nr. 1.294/2007, numerele curente 3 "Impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 131 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare" si 4 "Impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil" se abroga.

Obligatiile fiscale de mai sus, respectiv impozit pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003 si impozit pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, care nu au fost achitate de contribuabili pana la data intrarii in vigoare a acestui ordin, se vor achita in continuare in contul 20.47.01.01 "Sume incasate pentru bugetul de stat in contul unic, in curs de distribuire".

Acest ordin inlocuieste anexa 2 - NOMENCLATORUL obligatiilor fiscale datorate bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, care se platesc in contul unic 55.02 "Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire".

joi, 6 septembrie 2012

Legea nr. 76 / 2012: Modificare Legea nr. 31 / 1990 - legea societatilor

Potrivit Legii nr. 76 / 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134 / 2010 – Codul de procedura civila, ori de cate ori prin legi si prin alte acte normative se face trimitere la Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ori la "societatea comerciala/societatile comerciale", dupa caz, trimiterea se considera a fi facuta la Legea societatilor nr. 31/1990 ori, dupa caz, la "societatea/societatile reglementata/reglementate de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

In termen de 2 ani (1 februarie 2015) de la data intrarii in vigoare (1 februarie 2013) a  Legii nr. 76 / 2012, societatile inregistrate in registrul comertului care au in denumire sintagma "societate comerciala" sunt obligate a efectua demersurile necesare inlocuirii acestei sintagme cu termenul "societate". Pana la finalizarea acestor demersuri, societatea poate functiona cu denumirea inscrisa in registrul comertului la data intrarii in vigoare a Legii nr. 76 / 2012 (1 februarie 2013). Inregistrarea in registrul comertului a mentiunii privind modificarea actului constitutiv ca urmare a schimbarii denumirii societatii este scutita de taxa de inregistrare.

Aceasta prevedere va implica modificarea actului constitutiv al firmei.

miercuri, 5 septembrie 2012

Update: Aplicatia ordine de plata/foi varsamant

In data de 23.08.2012 a fost actualizata la versiunea 1.0.4 aplicatia ANAF pentru prelucrarea asistata, validarea si listarea ordinelor de plata/foi de varsamant conform cu Ordinul MFP nr. 246 / 2005 cu modificarile si completarile ulterioare si Ordin MEF nr. 1294 / 2007.

Descarca de aici >>>

Modificare OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In Monitorul oficial nr. 618 / 2012 a fost publicata OG nr. 16 / 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

Potrivit acestei ordonante data depunerii declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta pe portalul e-Romania este data inregistrarii acesteia pe portal, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor, cu conditia validarii continutului declaratiei. In cazul in care declaratia nu este validata, data depunerii declaratiei este data validarii astfel cum rezulta din mesajul electronic.

Totodata se prevede ca prin exceptie, in situatia in care declaratia fiscala a fost depusa pana la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzactionare a informatiilor rezulta ca aceasta nu a fost validata ca urmare a detectarii unor erori in completarea declaratiei, data depunerii declaratiei este data din mesajul transmis initial in cazul in care contribuabilul depune o declaratie valida pana in ultima zi lucratoare a aceleiasi luni.

Pentru toate modificarile aduse de catre OG nr. 16 / 2012 click aici >>>

vineri, 24 august 2012

Modificare Ordin MFP nr. 3055 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene

In Monitorul oficial nr. 603 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1118/2012 privind modificarea si completarea Reglementarilor contabile aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009.

Acest ordin modifica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene.

Mai jos sunt enumerate modificarile aduse:

- in categoria altor investitii detinute ca imobilizari se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit pe termen lung

- in categoria altor investitii pe termen scurt se evidentiaza distinct certificatele de emisii de gaze cu efect de sera cumparate cu scopul obtinerii de profit in urma vanzarii intr-o perioada scurta de timp

- se introduce subsectiunea 8.3.31 "Contabilitatea certificatelor verzi", cuprinzand punctele 170^1-170^4

- modificare prevederi contabile referitoare la creantele cesionate. Astfel in cazul cesionarii unei creante, diferenta dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului reprezinta venit la data constatarii drepturilor si obligatiilor, potrivit clauzelor contractuale. Pentru suma creantei preluate care se estimeaza ca nu poate fi recuperata, concomitent cu preluarea creantei se inregistreaza si deprecierea corespunzatoare, articol contabil 6814 «Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante» = 496 «Ajustari pentru deprecierea creantelor - debitori diversi»".

Noua Declaratie 112 - Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"

In Monitorul oficial nr. 600 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1045/2012 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Acest ordin aproba modelul si continutul formularului 112 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" care se utilizeaza pentru declararea impozitului pe venit si a contributiilor sociale datorate, incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la data de 25 august 2012 inclusiv.

Persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajator sau entitati asimilate angajatorului, prevazute la art. 296^3 si art. 296^19 alin (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, au obligatia depunerii declaratiei 112 prin mijloace electronice de transmitere la distanta.

Pentru perioadele de raportare cuprinse intre 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2012, "Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate" se completeaza si se rectifica, dupa caz, in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate".

Declaratia 112 valabila incepand cu obligatiile aferente lunii iulie 2012 se poate descarca de aici >>>

Mai multe detalii aici >>>

Graficul si modalitati de restituire a contributiei de asigurari sociale de sanatate retinute in perioada aprilie 2011-aprilie 2012 reprezentand diferenta dintre pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra intregului cuantum al pensiei si pensiile nete rezultate prin aplicarea procentului de contributie de asigurari sociale de sanatate asupra partii din pensie care depaseste nivelul de 740 lei

In Monitorul oficial nr. 598 / 2012 a fost publicata HG nr. 850/2012 pentru aprobarea graficului si modalitatii de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate.

Aceasta hotarare pune in aplicare OUG nr. 17 / 2012 privind stabilirea unor masuri de restituire a unor contributii de asigurari sociale de sanatate, stipuland graficul de restituire a sumelor retinute, in perioada septembrie 2012 - septembrie 2013, astfel:

Nr. crt. * Luna pentru care se face restituirea * Luna in care se face restituirea

 1. Aprilie 2011 Septembrie 2012
 2. Mai 2011 Octombrie 2012
 3. Iunie 2011 Noiembrie 2012
 4. Iulie 2011 Decembrie 2012
 5. August 2011 Ianuarie 2013
 6. Septembrie 2011 Februarie 2013
 7. Octombrie 2011 Martie 2013
 8. Noiembrie 2011 Aprilie 2013
 9. Decembrie 2011 Mai 2013
 10. Ianuarie 2012 Iunie 2013
 11. Februarie 2012 Iulie 2013
 12. Martie 2012 August 2013
 13. Aprilie 2012 Septembrie 2013

joi, 23 august 2012

Ordinul ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 587 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1180/2012 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare si functionare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare.

Acest ordin precizeaza ca in vederea inscrierii in Registrul operatorilor intracomunitari contribuabilii trebuie sa depuna la organul fiscal competent formularul (095) «Cerere de inregistrare in/radiere din Registrul operatorilor intracomunitari».

In situatia in care se solicita inregistrarea in Registrul operatorilor intracomunitari a unei societati comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, cererea de inregistrare 095 se depune insotita de urmatoarele documente:

a) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor, in cazul societatilor pe actiuni, inclusiv al celor in comandita pe actiuni;
b) certificatele de cazier judiciar eliberate de autoritatile competente din Romania ale administratorilor si ale asociatilor care detin minimum 5% din capitalul social al societatii, in cazul celorlalte forme de societati comerciale;
c) documentele prevazute la pct. 4 si 5 din Procedura, dupa caz;
d) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului din care sa rezulte repartizarea capitalului social intre asociati, valabil la data depunerii cererii.

Totodata acest ordin modifica sectiunea referitoare la "Radierea, din oficiu, a contribuabililor din Registrul operatorilor intracomunitari" si modelul Deciziei privind radierea, din oficiu, din Registrul operatorilor intracomunitari.

Mai multe detalii aici >>>

miercuri, 22 august 2012

Ordinul ANAF nr. 1135/2012 - Ordin pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In Monitorul oficial nr. 582 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1135/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu  regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Mai multe detalii aici >>>

Ordinul BNR nr. 10/2012 - pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei

In Monitorul oficial nr. 570 / 2012 a fost publicat Ordinul BNR nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila semestriala aplicabil entitatilor ce intra in sfera de reglementare contabila a Bancii Nationale a Romaniei.

Acest sistem de raportare se aplica:

a) institutiilor de credit prevazute la art. 3 lit. a)-e) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, cu modificarile si completarile ulterioare;

si

b) institutiilor prevazute la art. 2 lit. a)-d) si f) din Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2011 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

Ordinul ANAF nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular

In Monitorul oficial nr. 569 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1100/2012 privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.967/2011 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular.

Incepand cu data de 10.08.2012, cand a intrat in vigoare acest ordin, inregistrarea in scopuri de TVA a persoanei impozabile se considera valabila incepand cu data comunicarii deciziei de aprobare a inregistrarii in scopuri de TVA, pentru inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Mai multe detalii click aici >>>

Noul model al Declaratiei 112 valabil incepand cu luna iulie 2012

Potrivit anaf.ro Ministerul Finantelor Publice a publicat ordinul nr. 1045 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a declaratiei 112, care se depune incepand cu impozitele si contributiile aferente lunii iulie 2012, cu termen de depunere pana la 25.08.2012.

Mai multe detalii aici >>>

joi, 16 august 2012

Lista privind angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca

Potrivit art. 81 alin. (6) din Ordinul Casei Nationale a Asigurarilor de Sanatate nr. 32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, angajatorii au obligatia sa transmita casei de asigurari sociale de sanatate din raza sediului social lista nominala cu angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca.

Aceasta lista se transmite in termen de maximum 6 zile de la data la care au luat la cunostiinta de aparitia starii de incapacitate temporara de munca a salariatiilor.

Lista care se depune prin posta cu confirmarea primirii sau la registratura casei de asigurari sociale de sanatate cuprinde:

- datele de identificare ale angajatorului;
- numele persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca;
- datele de indentificare ale persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca;
- numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta;
- seria si numarul certificatului medical;
- perioada pentru care s-a acrodat concediul medical.

Totodata potrivit art. 81 alin. (1) din din Ordinul CNAS nr. 32/2006 salaratii aflati in incapacitate de munca trebuie sa ii anunte pe angajatori cu privire la aparitia starii de incapacitate temporara de munca in termen de 24 ore de la data acordarii concediului medical. Acest anunt trebuie sa contina si numele medicului prescriptor si unitatea in care functioneaza acesta. Daca starea de incapacitate temporara de munca a survenit intr-o zi declarata nelucratoare, anuntarea angajatorului se va efectua in prima zi lucratoare.

Astfel, angajatorii au obligatia depunerii listei persoanelor aflate in incapacitate temporara de munca in termen de 6 zile de la data la care asiguratii i-au anuntat despre aparitia starii de incapacitate temporara de munca.

Lista privind angajatii care sunt in incapacitate temporara de munca se depune ca urmare a modificarii Ordinului CNAS nr. 32/2006 de catre Ordinul CNAS nr. 470/2010 pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006.

luni, 13 august 2012

Actualizare Declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

In data de 13.08.2012 a fost actualizata declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate conform Ordinului comun al ministrului finantelor publice, ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului sanatatii nr. 1045 / 2012.

Pentru descarcare click aici >>>

miercuri, 8 august 2012

Decizia Comisiei Centrale Fiscale nr. 2 / 2011 - Modul de aplicare a TVA in cazul livrarilor taxabile de constructii si de terenuri

Potrivit Deciziei Comisiei Centrale Fiscale nr. 2 / 2011, in interpretarea si aplicarea unitara a art. 137 alin. (1) lit. a) si art. 140 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, si a pct. 23 alin. (1) si (2) din titlul VI al Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin HG nr. 44/2004, pentru livrarile taxabile de constructii si de terenuri, taxa pe valoarea adaugata colectata aferenta se determina in functie de vointa partilor rezultata din contracte sau alte mijloace de proba administrate conform OG nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, dupa cum urmeaza:

   a) prin aplicarea cotei de TVA la contravaloarea livrarii [conform prevederilor pct. 23 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 44/2004], in cazul in care rezulta ca:
   1. partile au convenit ca TVA nu este inclusa in contravaloarea livrarii; sau
   2. partile nu au convenit nimic cu privire la TVA;

   b) prin aplicarea procedeului sutei marite [prevazut la pct. 23 alin. (2) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adaugata", aprobate prin HG nr. 44/2004], in cazul in care rezulta ca partile au convenit ca TVA este inclusa in contravaloarea livrarii.

Potrivit art. 64 din Codul de procedura fiscala: Forta probanta a documentelor justificative şi evidentelor contabile - Documentele justificative şi evidentele contabile ale contribuabilului constituie probe la stabilirea bazei de impunere. in cazul in care exista şi alte acte doveditoare, acestea vor fi luate in considerare la stabilirea bazei de impunere. 

Astfel ca se poate deduce ca, chiar daca in contracte nu se specifica nimic cu privire la TVA, dar in factura se va mentiona ca operatiunea este scutita de TVA cf. art. 141 alin 2 lit. f din Codul fiscal, sau factura se va emite cu TVA, factura poate fi considerata mijloc de proba, iar TVA-ul se va colecta conform facturii emise.

Totusi este indicat ca in contractele de vanzare-cumparare de constructii si de terenuri sa se faca o mentiune cu privire la TVA. (Exemplu: 1000 euro + TVA sau 1.000 euro TVA inclus sau 1000 euro scutit de TVA cf. art. 141 alin 2 lit. f din Codul fiscal)

marți, 7 august 2012

Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 16 / 2012

In Monitorul oficial nr. 543 / 2012 a fost publicata Hotararea Camerei Auditorilor din Romania nr. 16 / 2012 pentru aprobarea Normelor privind atribuirea calităţii de membru, inscrierea, evidenţa, retragerea si suspendarea persoanelor fizice si autorizarea, inscrierea, evidenţa, retragerea si suspendarea persoanelor juridice in si din Registrul public al auditorilor financiari.

Update raportare financiara de la 30.06.2012 conform Ordin MFP nr. 879 / 2012

In data de 06.08.2012 a fost actualizat PDF-ul raportarii financiare de la 30.06.2012 conform Ordinului MFP nr. 879 / 2012 care se aplica persoanelor carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul MFP nr. 3055/2009 si care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Descarca de aici >>>

Congresul profesiei contabilie din Romania 2012

In data de 7-8 septembrie 2012 se va desfasura la Centrul International de Conferinte, Casino Sinaia, Congresul profesiei contabilie din Romania 2012 cu tema: "Guvernanta corporativa si profesia contabila; competenta si responsabilitate”.

Mai multe detalii aici >>>

Sursa: www.ceccar.ro

Legea nr. 148 / 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice

In Monitorul oficial nr. 509 / 2012 a fost publicata Legea nr. 148 / 2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin mijloace electronice.

Aceasta lege stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma electronica.

Facturile, bonurile fiscale si chitantele in forma electronica emise conform Legii nr. 148 / 2012 constituie documente justificative in intelesul Legii contabilitatii nr. 82/1991.

Aceasta lege se poate consulta aici >>>

marți, 31 iulie 2012

30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei - zi de sarbatoare legala

In Monitorul oficial nr. 509 / 2012 a fost publicata Legea nr. 147/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Potrivit acestei legi se introduce ca zi de sarbatoare legala si ziua de 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei.

Astfel ca zilele de de sarbatoare legala în care nu se lucreaza sunt:

    - 1 si 2 ianuarie;
    - prima si a doua zi de Pasti;
    - 1 mai;
    - prima si a doua zi de Rusalii;
    - Adormirea Maicii Domnului;
    - 30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul Romaniei;
    - 1 decembrie;
    - prima si a doua zi de Craciun;
    - doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

Prevederile de mai sus nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii. 

Prin hotarare a Guvernului se vor stabili programe de lucru adecvate pentru unitatile sanitare si pentru cele de alimentatie publica, in scopul asigurarii asistentei sanitare si, respectiv, al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este obligatorie. Salariatilor care lucreaza in aceste unitati, precum si la locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.

In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.

Codul Muncii mai prevede ca prin contractul colectiv de munca aplicabil se pot stabili si alte zile libere. 

miercuri, 25 iulie 2012

Deductibilitatea cheltuielilor si a TVA-ului aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului

In Monitorul oficial nr. 481 / 2012 a fost publicata HG nr. 670 / 2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004.

Aceasta hotarare aduce clarificari in ceea ce priveste deductibilitatea cheltuielilor si a TVA-ului aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului.


Deductibilitate cheltuieli la calculul impozitului pe profit

Potrivit art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal nu sunt cheltuieli deductibile:

- 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului, aflate in proprietatea sau in folosinta contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situatiile in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
2. vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru inchirierea catre alte persoane sau pentru instruire de catre scolile de soferi;
5. vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.


Cheltuielile care intra sub incidenta acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

Norme metodologice:

In sensul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. t) din Codul fiscal, regulile de deducere, termenii si expresiile utilizate, conditiile in care vehiculele rutiere motorizate, supuse limitarii fiscale, se considera a fi utilizate exclusiv in scopul activitatii economice sunt cele prevazute la pct. 45^1 din normele metodologice date in aplicarea art. 145^1 din Codul fiscal din titlul VI «Taxa pe valoarea adaugata».

Justificarea utilizarii vehiculelor, in sensul acordarii deductibilitatii integrale la calculul profitului impozabil, se
efectueaza pe baza documentelor justificative si prin intocmirea foii de parcurs care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

In cadrul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate supuse limitarii fiscale se cuprind cheltuielile direct atribuibile unui vehicul, inclusiv cele inregistrate ca urmare a derularii unui contract de leasing, cum sunt: impozitele locale, asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, inspectiile tehnice periodice, rovinieta, chiriile, partea nedeductibila din taxa pe valoarea adaugata, dobanzile, comisioanele, diferentele de curs valutar etc.

Aplicarea limitei de 50% pentru stabilirea valorii nedeductibile la determinarea profitului impozabil se efectueaza dupa aplicarea limitarii aferente taxei pe valoarea adaugata, respectiv aceasta se aplica si asupra taxei pe valoarea adaugata pentru care nu s-a acordat drept de deducere din punctul de vedere al taxei pe valoarea adaugata.

Exemplul 1. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice
- cheltuielile cu intretinerea si reparatiile - 2.000 lei,
- partea de TVA nedeductibila - 240 lei,
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile 2.240 lei (2.000 + 240)
- valoarea nedeductibila a cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile 2.240 x 50% = 1.120 lei

Exemplul 2. Determinarea valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii aferente unui vehicul care nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice
- cheltuieli privind combustibilii - 1.000 lei
- partea de TVA nedeductibila - 120 lei
- baza de calcul al valorii nedeductibile a cheltuielilor privind combustibilii 1.120 lei (1.000 + 120)
- valoarea nedeductibila a cheltuielilor privind combustibilii 1.120 x 50% = 560 lei."


Deductibilitatea TVA-ului

Potrivit art. 145^1. din Codul fiscal prin exceptie de la prevederile art. 145 se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Restrictia prevazuta mai sus nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.

Aceasta limitare nu se aplica urmatoarelor categorii de vehicule rutiere motorizate:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat;
b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari si de achizitii;
c) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru instruire de catre scolile de soferi;
e) vehiculele utilizate pentru inchiriere sau a caror folosinta este transmisa in cadrul unui contract de leasing financiar sau operational;
f) vehiculele utilizate ca marfuri in scop comercial.

Prevederile de mai sus se aplica inclusiv in situatia in care au fost emise facturi si/sau au fost platite avansuri, pentru contravaloarea partiala a bunurilor si/sau serviciilor, inainte de data de 1 iulie 2012, daca livrarea/prestarea intervine dupa aceasta data.

In cazul vehiculelor care nu fac obiectul limitarii dreptului de deducere conform celor de mai sus, fiind utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, precum si a celor exceptate de la limitarea deducerii, se vor aplica regulile generale de deducere stabilite la art. 145 si art. 146-147^1 din Codul fiscal.

Norme metodologice:

Prin cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile se intelege orice cheltuieli direct atribuibile unui vehicul, cum sunt cheltuielile de reparatii, de intretinere, cheltuielile cu lubrifianti, cu piese de schimb, cheltuielile cu combustibilul utilizat pentru functionarea vehiculului. Nu reprezinta cheltuieli legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile orice cheltuieli care nu pot fi direct atribuibile pentru un anumit vehicul. In sensul prezentelor norme, prin vehicul se intelege orice vehicul avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg si nu are mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.

In cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibila conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146-147^1 din Codul fiscal, nefiind aplicabila limitarea la 50% a deducerii taxei.

Utilizarea in scopul activitatii economice a unui vehicul cuprinde, fara a se limita la acestea: deplasari in tara sau in strainatate la clienti/furnizori, pentru prospectarea pietei, deplasari la locatii unde se afla puncte de lucru, la banca, la vama, la oficiile postale, la autoritatile fiscale, utilizarea vehiculului de catre personalul de conducere in exercitarea atributiilor de serviciu, deplasari pentru interventie, service, reparatii, utilizarea vehiculelor de test-drive de catre dealerii auto. Este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru acordarea deducerii, astfel cum rezulta si din Hotararea Curtii Europene de Justitie in Cauza C-268/83 D.A. Rompelman si E.A. Rompelman - Van Deelen impotriva Minister van Financien. In vederea exercitarii dreptului de deducere a taxei orice persoana impozabila trebuie sa detina documentele prevazute de lege pentru deducerea taxei si sa intocmeasca foaia de parcurs care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs.

In cazul vehiculelor utilizate pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca se considera ca vehiculul este utilizat in scopul activitatii economice atunci cand exista dificultati evidente in folosirea altor mijloace de transport adecvate, cum ar fi lipsa mijloacelor de transport in comun, decalajul orarului mijloacelor de transport in comun fata de programul de lucru al persoanei impozabile. Reprezinta vehicule utilizate de angajator pentru transportul angajatilor la si de la locul de munca vehiculele utilizate pentru transportul angajatilor de la resedinta acestora/locul convenit de comun acord la locul de munca, precum si de la locul de munca la resedinta angajatilor/locul convenit de comun acord. Prin angajati se intelege salariatii, administratorii societatilor comerciale, directorii care isi desfasoara activitatea in baza contractului de mandat, potrivit legii si persoanele fizice rezidente si/sau nerezidente detasate, potrivit legii, in situatia in care persoana impozabila suporta drepturile legale cuvenite acestora.

Utilizarea unui vehicul in folosul propriu de catre angajatii unei persoane impozabile ori pentru a fi pus la dispozitie in vederea utilizarii in mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decat desfasurarea activitatii sale economice, este denumita in continuare uz personal. Transportul la si de la locul de munca al angajatilor in alte conditii decat cele mentionate mai sus, este considerat uz personal al vehiculului. Se considera ca un vehicul nu este utilizat exclusiv in scopul activitatii economice, in sensul art. 145^1 alin. (1) din Codul fiscal, in situatia in care, pe langa utilizarea in scopul activitatii economice, vehiculul este utilizat ocazional sau de o maniera continua si pentru uz personal. Daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de acesta. Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs. Prin limitarea la 50% a dreptului de deducere a taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule, se intelege limitarea deducerii taxei care ar fi deductibila in conditiile prevazute la art. 145 si la art. 146-1471 din Codul fiscal.

In cazul vehiculelor prevazute la art. 145^1 alin. (3) lit. b)-f) din Codul fiscal, taxa aferenta cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si taxa aferenta cheltuielilor legate de aceste vehicule este deductibila conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146-1471 din Codul fiscal, nefiind aplicabila limitarea la 50% a deducerii taxei, utilizarea acestora si pentru uz personal fiind considerata neglijabila cu exceptia situatiei in care se poate face dovada unei practici abuzive. In situatia prevazuta la art. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal este obligatoriu ca persoana impozabila sa utilizeze exclusiv vehiculul pentru servicii de urgenta, servicii de paza si protectie si servicii de curierat, in vederea deducerii taxei aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului si a taxei aferente cheltuielilor legate de aceste vehicule conform regulilor generale prevazute la art. 145 si la art. 146-1471 din Codul fiscal. Totusi, in cazul vehiculelor prevazute la art. 145^1 alin. (3) lit. a) din Codul fiscal, nu se aplica limitarea dreptului de deducere a taxei daca acestea sunt utilizate si pentru alte activitati economice ale persoanei impozabile, inclusiv pentru activitatile prevazute la art. 1451 alin. (3) lit. b)-f) din Codul fiscal.

In scopul aplicarii art. 145^1 alin. (3) lit. a), b) si d) din Codul fiscal, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) vehiculele utilizate exclusiv pentru:

(i) servicii de urgenta reprezinta vehiculele care pot fi inzestrate sau nu cu echipamente tehnice specifice, ce deservesc personalul specializat in vederea unor interventii de urgenta, cum sunt cele asupra retelelor de gaz, energie electrica, apa, canalizare;
(ii) servicii de paza si protectie reprezinta vehiculele utilizate in vederea asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta materiala a acestora, precum si protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor;
(iii) servicii de curierat reprezinta vehiculele care servesc la primirea, transportul si distribuirea scrisorilor, coletelor si pachetelor;

b) vehiculele utilizate de agentii de vanzari reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane
impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu prospectarea pietei, desfasurarea activitatii de merchandising, negocierea conditiilor de vanzare, derularea vanzarii bunurilor/serviciilor, asigurarea de servicii postvanzare si monitorizarea clientilor. Exercitarea dreptului de deducere in conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limiteaza la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de vanzari;

c) vehiculele utilizate de agentii de achizitii reprezinta vehiculele utilizate in cadrul activitatii unei persoane impozabile de catre angajatii acesteia care se ocupa in principal cu negocierea si incheierea de contracte pentru cumpararea de bunuri si servicii, intretinerea bazei de date a furnizorilor potentiali sau existenti, intocmirea documentelor administrative pentru cumparari, analizarea cererilor de cumparare si propunerea ofertei celei mai bune, urmarirea performantelor furnizorilor pentru a atinge obiectivele de calitate, costuri, termene. Exercitarea dreptului de deducere in conformitate cu prevederile art. 145^1 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal se limiteaza la cel mult un vehicul utilizat de fiecare agent de achizitii;

d) vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plata reprezinta vehiculele care contribuie in mod esential la prestarea directa a serviciilor cu plata si fara de care serviciile nu pot fi efectuate.

Utilizarea vehiculului pentru activitatile exceptate prevazute la art. 145^1 alin. (3) din Codul fiscal rezulta, in
functie de fiecare situatie in parte, din informatii cum sunt: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada ca persoana impozabila are personal angajat cu calificare in domeniile prevazute de exceptii, foile de parcurs care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: categoria de vehicul utilizat, scopul si locul deplasarii, kilometrii parcursi, norma proprie de consum carburant pe kilometru parcurs. sau orice alte dovezi care pot fi furnizate.

Incadrarea vehiculelor in categoriile prevazute de art. 145^1 din Codul fiscal se realizeaza de fiecare persoana impozabila luand in considerare criteriile prevazute de Codul fiscal si de prezentele norme metodologice. Daca situatia de fapt constatata de organul fiscal este diferita de situatia prezentata de persoana impozabila in ce priveste exercitarea dreptului de deducere a taxei pentru vehicule conform art. 145^1 din Codul fiscal, organul fiscal este indreptatit sa aprecieze, in limitele atributiilor si competentelor ce ii revin, relevanta starilor de fapt fiscale si sa adopte solutia admisa de lege, intemeiata pe constatari complete asupra tuturor imprejurarilor edificatoare in cauza, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.