luni, 30 decembrie 2013

Ordinul MFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului

In Monitorul oficial nr. 807 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2006/2013 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004 pentru aprobarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, care va intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014.

Cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate pentru anul 2014: Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014

In Monitorul oficial nr. 805 / 2013 a fost publicata Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014.

Aceasta lege precizeaza  ca pentru anul 2014, cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) 5,2% pentru cota datorată de angajatori, prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
b) 10,7% pentru cota datorată de persoanele prevăzute la art. 259 alin. (6) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
c) 5,5% pentru celelalte categorii de persoane care au obligaţia plăţii contribuţiei direct sau cu plata din alte surse.

Ordinul ANAF nr. 3763/2013 - Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal"

In Monitorul oficial nr. 799 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3763/2013 - Ordinul nr. 3763/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 892/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 208 "Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal" şi 209 "Declaraţie privind veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Noile formulare 208 si 209 se pot consulta aici >>>


Ordinul ANAF nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 798 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3760/2013 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Hotărâre nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014

In Monitorul oficial nr. 791 / 2013 a fost publicata HG nr. 992/2013 privind stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi eliberate străinilor în anul 2014.

Aceasta hotarare stabileşte un număr total de 5.500 de autorizaţii de muncă ce pot fi eliberate în anul 2014 străinilor care doresc să se încadreze în muncă sau să presteze muncă în România în baza deciziei de detaşare a unui angajator persoană juridică străină, defalcate pe tipuri de autorizaţii de muncă.

Potrivit OUG nr. 56 / 2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, prin strain se intelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

Ordinul MFP nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice

In Monitorul oficial nr. 789 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2008/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 28^4 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005

In Monitorul oficial nr. 789 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 2007/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, care va intra in vigoare de la 01.01.2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Programul de asistenţă pus la dispoziţie de Ministerul Finanţelor Publice se pate descarca de aici >>>

miercuri, 18 decembrie 2013

Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014

In Monitorul oficial nr. 775 / 2013 a fost publicata Legea nr. 340/2013 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014.

Potrivit acestei legi:

- câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 este de 2.298 lei;
- cuantumul ajutorului de deces se stabileşte în cazul:
   a) asiguratului sau pensionarului, la 2.298 lei;
   b) unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, la 1.149 lei.

Totodata in anul 2014 valoarea punctului de pensie este de 790,7 lei.

Cotele de contribuţii sociale obligatorii pentru anul 2014 sunt cele prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. a), d), e) şi f) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la art. 296^18 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 571/2003, este inclusă şi cota de 4,5% aferentă fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată.

Cota contribuţiei prevăzute la art. 28 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul 2014, este suma cotelor contribuţiilor la bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute la art. 296^18 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 571/2003

HG nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere

In Monitorul oficial nr. 775 / 2013 a fost publicata HG nr. 965/2013 pentru stabilirea zilelor de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 ca zile libere.

Potrivit acestei hotarari pentru salariaţii din sectorul public, zilele de 27 şi 31 decembrie 2013 şi 3 ianuarie 2014 se stabilesc ca zile libere.

vineri, 13 decembrie 2013

Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013

In Monitorul oficial nr. 762 / 2013 a fost publicata Legea nr. 329/2013 privind ratificarea Acordului dintre România şi Republica India pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la New Delhi la 8 martie 2013, care a intrat in vigoare la 13 decembrie 2013.

Ordinul ANAF nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare

In Monitorul oficial nr. 765 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3751/2013 privind competenţa de efectuare a activităţilor de analiză de risc şi selectare a persoanelor fizice care vor fi supuse verificării fiscale prealabile documentare, care a intrat in vigoare in 9 decembrie 2013.

Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale

In Monitorul oficial nr. 762 / 2013 a fost publicata Legea nr. 328/2013 pentru aprobarea participării României la Forumul global privind transparenţa şi schimbul de informaţii în scopuri fiscale.

marți, 10 decembrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3713/2013 nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"

In Monitorul oficial nr. 753 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3713/2013 nr. 3713/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal", care a intrat in vigoare in 4 decembrie 2013.

Formularul (089) "Declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 160 alin. (2) lit. e) pct. 2 din Codul fiscal"  se poate descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>> 

Ordinul ANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 752 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3721/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care a intrat in vigoare in 4 decembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 748 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1920/2013 privind procedura de actualizare a garanţiilor potrivit art. 206^54 alin. (4^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care a intrat in vigoare in 3 decembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 4 decembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane

In Monitorul oficial nr. 731 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1906/1228/2474/2013 de reglementare a interpretării Deciziei Tribunalului Uniunii Europene (camera a şasea) în cauza T-89/10 privind recuperabilitatea TVA eligibile în cadrul Programului operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, care a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii

In Monitorul oficial nr. 728 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili

In Monitorul oficial nr. 728 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, care va intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul BNR nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011

In Monitorul oficial nr. 729 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 4/2013 privind modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2011, care a intrat in vigoare la data de 27 noiembrie 2013.

joi, 28 noiembrie 2013

Reglementarile contabile aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009 vor fi modificate de la 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 727 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1898/2013 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009.

Modificarea reglementarilor contabile se va produce incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri

In Monitorul oficial nr. 724 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1891/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 500/2007 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată şi de eliberare a garanţiei pentru importurile de bunuri.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 26 noiembrie 2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013

In Monitorul oficial nr. 709 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1877/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 4/2013.

Aceasta decizie se poate consulta aici >>>

Potrivit art. 6 din Codul fiscal, Ministerul Finanţelor Publice înfiinţează o Comisie fiscală centrală, care are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a Codului fiscal.

Potrivit Ordinului MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale:

Art. 7. - (1) Deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisie, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
   (2) Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

joi, 21 noiembrie 2013

Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 709 / 2013 a fost publicata Legea nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 117/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va intra in vigoare in data de 22 noiembrie 2013.

Aceasta lege se poate consulta aici >>>

HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 705 / 2013 a fost publicata HG nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, care a intrat in vigoare in data de 18 noiembrie 2013.

Ordinul ANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 704 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care a intrat in vigoare in data de 18 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare: Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 703 / 2013 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, care va intra in vigoare in data de 1 ianuarie 2014.

Codul fiscal actualizat se poate consulta aici >>>

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil in anul 2014

In Monitorul oficial nr. 703 / 2013 a fost publicata Hotărâre nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.

Potrivit acestei hotarari incepând cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,059 lei/oră.

Totodata incepând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lună în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui prevăzut mai sus, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei.

luni, 18 noiembrie 2013

Tichetele de masă emise pe suport electronic: Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

In Monitorul oficial nr. 701 / 2013 a fost publicata Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, care va intra in vigoare in data 14 februarie 2014.

Potrivit acestei legi, tichetele de masă sunt emise fie pe suport hârtie, fie pe suport electronic si sunt destinate exclusiv alocaţiei individuale de hrană reglementate de prezenta lege, fiind suportate integral pe costuri de angajator.

In continuare in textul legii se precizeaza ca tichetele de masă în format electronic sunt bonuri de valoare pe suport electronic, iar angajatorul are libertatea de a decide dacă acordă tichete de masă şi sub ce formă, în urma consultării cu salariaţii, prin organizaţiile sindicale legal constituite sau prin reprezentanţii salariaţilor, după caz.

Tichetele de masă emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar, pot fi alimentate exclusiv cu valoarea nominală a tichetelor de masă acordate de către angajator şi pot fi utilizate doar pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare.

Aceasta lege modifica prevederea anterioara stabilita prin art. 6 alin (3), potrivit careia salariatul poate utiliza într-o zi maximum două tichete de masă.

În cazul în care suma corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă pe suport hârtie, utilizarea acestora este considerată integrală. Se interzice acordarea unui rest de bani la tichetul de masă pe suport hârtie.

Debitarea sumelor corespunzătoare produselor alimentare solicitate de salariat, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic, se realizează la valoarea respectivelor produse alimentare.Procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă

In Monitorul oficial nr. 695 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor", cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utilizării în activitatea de control a inspectorilor antifraudă din cadrul Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală, care a intrat in vigoare in data de 13 noiembrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Modificare şi completare Clasificarea ocupaţiilor din România

In Monitorul oficial nr. 692 / 2013 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnicenr. 2176/2013 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011. Acest ordin a intrat in vigoare in data de 13 noiembrie 2013.


Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei

In Monitorul oficial nr. 691 / 2013 a fost publicata Legea nr. 286/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei.

joi, 14 noiembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă

In Monitorul oficial nr. 688 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1819/2013 de aprobare a metodologiei privind scoaterea din evidenţa contabilă a creanţelor reprezentând sume datorate Fondului de contrapartidă constituit în baza Hotărârii Guvernului nr. 794/1997 privind constituirea, administrarea şi utilizarea Fondului de contrapartidă.Circulara BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 683 / 2013 a fost publicata Circulara BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare, incepând cu data de 6 noiembrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 4,00% pe an.


marți, 12 noiembrie 2013

Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Hotărârea Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 41/2013 pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2013 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din România.

Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Decizia Oficiului Naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor  nr. 2742/2013 privind forma şi conţinutul Raportului de tranzacţii suspecte, ale Raportului de tranzacţii cu numerar şi ale Raportului de transferuri externe, care a intrat in vigoare in 5 noiembrie 2013.

Legea nr. 280/2013 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 679 / 2013 a fost publicata Legea nr. 280/2013 aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, care a intrat in vigoare in 8 noiembrie 2013.

Aceasta lege modifica Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 in sensul ca abroga punctul 10 al articolului 20 care stipula ca "Din cuprinsul ordonanţei de urgenţă a Guvernului (nr. 77 / 2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc) se elimină sintagma <jocurile bingo organizate prin intermediul sistemelor reţelelor de televiziune>."

Ordinul ANAF nr. 3449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală

In Monitorul oficial nr. 678 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3449/2013 privind sigiliile aplicate în cadrul activităţii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


vineri, 8 noiembrie 2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013

In Monitorul oficial nr. 668 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013.

Aceasta decizie completeaza Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.635/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 14 octombrie 2011, astfel:

- După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

    "(4) Plăţile realizate de către operatorii de apă - canal către contractori, conform prevederilor acordurilor de împrumut subsidiare şi ale acordurilor de implementare, executate în numele Oficiului de Plăţi şi Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, nu sunt considerate avansuri încasate de companiile de apă pentru serviciile efectuate în scopul realizării investiţiei în beneficiul U.A.T. şi, în consecinţă, nu determină exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată, conform art. 1342 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare."

Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012

In Monitorul oficial nr. 665 / 2013 a fost publicata Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Republica Orientală a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit şi pe capital, semnată la Bucureşti la 14 septembrie 2012.

Lista conventiilor de evitare a dublei impuneri >>>

miercuri, 6 noiembrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 664 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (9^1) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care a intrat in vigoare in data de 30 octombrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar

In Monitorul oficial nr. 663 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în certificarea plăţii accizelor în cazul vehiculelor achiziţionate intracomunitar, care a intrat in vigoare in data de 29 octombrie 2013.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>


Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 661 / 2013 a fost publicata Legea nr. 277/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, care a intrat in vigoare in data de 1 noiembrie 2013.

joi, 31 octombrie 2013

Ordinul ANAF nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

In Monitorul oficial nr. 659 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3329/2013 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare.
 
Acest ordin se poate consulta aici >>>
In Monitorul oficial nr. 658 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1743/2013 privind stabilirea ratelor de dobânzi practicate de Trezoreria Statului.

Potrivit acestui ordin incepând cu data de 1 noiembrie 2013, ratele dobânzilor aplicate de Trezoreria Statului la disponibilităţile păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului care, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sunt purtătoare de dobânzi, precum şi la depozitele la termen constituite de titularii acestora se stabilesc după cum urmează:
  
a) rata dobânzii la vedere acordată la disponibilităţile păstrate în conturi la Trezoreria Statului se stabileşte la 0,25% pe an;
b) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de o lună se stabileşte la 1,00% pe an;
c) rata dobânzii acordată la depozitele pe termen de 3 luni se stabileşte la 1,25% pe an.

Ordinul ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 658 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare. Acest ordin a intrat in vigoare la 25 octombrie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 30 octombrie 2013

Valorea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013

In Monitorul oficial nr. 657 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2209/2013 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2013.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,35 lei.

Valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă valabila pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie

In Monitorul oficial nr. 657 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 2210/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2013.

Potrivit acestui ordin pentru semestrul II al anului 2013, începând cu luna noiembrie, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificările ulterioare, este de 430 lei.

Procedura de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale

In Monitorul oficial nr. 648 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1714/2013 - Ordinul nr. 1714/3246/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare şi de virare la bugetul de stat şi bugetele asigurărilor sociale a sumelor încasate în numerar de către compartimentele de specialitate ale unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi a modului de colaborare şi de realizare a schimbului de informaţii dintre organele fiscale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi organele fiscale din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale.

Procedura se poate consulta aici >>>

luni, 28 octombrie 2013

Ordinul MFP nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004

In Monitorul oficial nr. 646 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1711/2013 privind modificarea şi completarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, care a intrat in vigoare la 21 octombrie 2013.

Potrivit art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1485/2012 până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004.

Prin excepţie, pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, precum si timbru de mediu pt. autovehicule, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, se aplică în mod corespunzător.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul MFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora

In Monitorul oficial nr. 645 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acestora.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice

In Monitorul oficial nr. 642 / 2013 a fost publicata Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice.

joi, 17 octombrie 2013

Republicare: Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor

In Monitorul oficial nr. 635 / 2013 a fost republicata Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor.

OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 631 / 2013 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii.

Modificare Cod fiscal din 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 621 / 2013 a fost publicata Legea 262 / 2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2014.

Modificarile se pot consulta aici >>>

joi, 10 octombrie 2013

Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă

In Monitorul oficial nr. 620 / 2013 a fost publicata Ordonanţă de urgenţă nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

Aceasta ordonanta de urgenta va intra in vigoare incepand cu data de 25.10.2013 si se aplică şi procedurilor de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă aflate în derulare la data intrării sale în vigoare, cu excepţia dispoziţiilor art. 183-203, care se aplică doar cererilor introduse după data intrării în vigoare a acesteia.

La data intrării în vigoare a OUG nr. 91/2013 se va abroga Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006.

Modificare Cod Fiscal

In Monitorul oficial nr. 620 / 2013 a fost publicata Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative, care a intrat in vigoare in data de 7 octombrie 2013.

 Aceasta lege abroga art. II din OUG nr. 55 / 2013 care prevedea ca:

" Prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere. "


Acest art. II din OUG nr. 55 / 2013 a fost de fapt inlocuit prin adaugarea la art. I din acelasi act normativ, a urmatorului paragraf care modifica Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 «(1^1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care au fost numite în calitate de membru în cadrul Consiliului A.S.F. sau în cadrul autorităţilor care se reorganizează potrivit art. 1 alin. (2).»"

vineri, 4 octombrie 2013

Hotărâre CAFR nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică

In Monitorul oficial nr. 613 / 2013 a fost publicata Hotărâre CAFR nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică.


Modificare Declaraţia 100 privind obligaţiile de plată la bugetul de stat

In Monitorul oficial nr. 609 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 3136/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Vezi aici modificarile >>>

Circulara BNR nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 29 / 2013 a fost publicata Circulara BNR nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României, care prevede ca incepând cu data de 1 octombrie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a BNR este de 4,25% pe an.

miercuri, 25 septembrie 2013

Modificare: Codul fiscal se modifica de la 1 ianuarie 2014

In Monitorul oficial nr. 593 / 2013 a fost publicata OUG nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta modifica Codul fiscal incepand cu data de 1 ianuarie 2014.

Comunicatul Fondului de Garantare a Depozitelor nr. 1/2013 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

In Monitorul oficial nr. 589 / 2013 a fost publicat Comunicatul Fondului de Garantare a Depozitelor nr. 1/2013 - Comunicatul nr. 1/2013 privind lista instituţiilor de credit participante la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Bancile participante la fond se pot consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale

In Monitorul oficial nr. 583 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Acest ordin pune in aplicare art. V din OUG nr. 50/2013, potrivit caruia contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, pot solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

miercuri, 18 septembrie 2013

Modificare: Declaratia 394 valabila incepand cu luna august 2013

In Monitorul oficial nr. 582 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.596/2011 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA.

Potrivit acestui ordin in declaraţie nu se înscriu facturile emise prin autofacturare şi bonurile fiscale care îndeplinesc condiţiile unei facturi simplificate conform prevederilor art. 155 alin. (11), (12) şi (20) din Codul fiscal. Prevederea referitoare la bonurile fiscale se va aplica numai până la data de 31 decembrie 2014.

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu operaţiunile efectuate pe teritoriul naţional în luna august 2013.

Mai multe detalii aici >>>

marți, 17 septembrie 2013

Ordinul MFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator

In Monitorul oficial nr. 575 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de creaţie de programe pentru calculator.


vineri, 13 septembrie 2013

Ordinul MJ nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor

In Monitorul oficial nr. 572 / 2013 a fost publicat Ordinul MJ nr. 1891/2013 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru scăderea din evidenţa contabilă a valorii pagubelor produse în gospodăriile agrozootehnice din sistemul administraţiei penitenciare prin calamităţi naturale şi boli transmisibile ale animalelor.

HG nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 573 / 2013 a fost publicata HG nr. 677/2013 privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiei publice specifice de inspector antifraudă în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Ordinul MFP nr. 1436/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie

In Monitorul oficial nr. 543 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1436/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine şi specialităţi de panificaţie.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul ONJN nr. 164/2013 privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker

In Monitorul oficial nr. 555 / 2013 a fost publicat Ordinul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc nr. 164/2013 privind aprobarea condiţiilor de emitere a biletelor de intrare la jocurile de noroc caracteristice activităţii cluburilor de poker.

Modificare legislatie fond de mediu: Ordonanţa nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

In Monitorul oficial nr. 553 / 2013 a fost publicata Ordonanţă nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.

Modificare Cod fiscal si Cod de procedura fiscala: Ordonanţa nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 553 / 2013 a fost publicata Ordonanţă nr. 28/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Aceasta ordonanta modifica Codul fiscal si  Codul de procedura fiscala.

joi, 12 septembrie 2013

Modificare: Declaraţia 311 privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 549 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal".

Acest ordin a intrat in vigoare la 29 august 2013, cand se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 418/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) "Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) -e) din Codul fiscal".

Mai multe detalii aici >>>

Modificare: Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

In Monitorul oficial nr. 549 / 2013 a fost publicata OUG nr. 82/2013 pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, care a intrat in vigoare la 29 august 2013.

Modificare: Declaraţia 307 privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

In Monitorul oficial nr. 548 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată".

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 29 august 2013, data cad se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 640/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (307) "Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată".

Mai multe detalii aici >>>

Examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013

In Monitorul oficial nr. 539 / 2013 a fost publicata Hotărârea CCF nr. 9/2013 privind susţinerea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal - sesiunea octombrie 2013.

Potrivit acestei hotarari  examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal va avea loc în municipiul Bucureşti la data de 5 octombrie 2013.

Mai multe detalii aici >>>

marți, 27 august 2013

HG nr. 613 / 2013: Modificare norme Cod fiscal

In Monitorul oficial nr. 528 / 2013 a fost publicata HG nr. 613/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Aceasta hotarare a intrat în vigoare la data de 22 august 2013, cu excepţia prevederilor art. I lit. D pct. 1, 3, 6, 10 şi 11 care intră în vigoare la data de 1 septembrie 2013.

Codul fiscal actualizat se poate consulta aici >>>

marți, 20 august 2013

Codul de procedură penală intră în vigoare la data de 1 februarie 2014

Potrivit art. 103 din Legea nr. 255 / 2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, intră în vigoare la data de 1 februarie 2014.

Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale

In Monitorul oficial nr. 515 / 2013 a fost publicata Legea nr. 255/2013 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii procesual penale, care va intra in vigoare in 1 februarie 2014.

Ordinul MFP nr. 1352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă

In Monitorul oficial nr. 514 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1352/2013 pentru aprobarea programului de lucru al personalului Trezoreriei Statului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă.


luni, 19 august 2013

Ordinul BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României

In Monitorul oficial nr. 513 / 2013 a fost publicat Ordinul BNR nr. 3/2013 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 10/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor ce intră în sfera de reglementare contabilă a Băncii Naţionale a României.

Acest ordin se aplică începând cu raportarea contabilă de la 30 iunie 2013, al cărei termen de depunere este până la data de 16 august 2013.

Ordinul ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere

In Monitorul oficial nr. 505 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere.

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 9 august 2013, si se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice

In Monitorul oficial nr. 504 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală la persoane fizice.

Acest ordin a intrat in vigoare in data de 9 august 2013, si se poate consulta aici >>>

vineri, 16 august 2013

Ordinul ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice"

In Monitorul oficial nr. 501 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane juridice".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1024/2013 - Ordinul nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale"

In Monitorul oficial nr. 501 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale".

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit

In Monitorul oficial nr. 500 / 2013 a fost publicata Decizia Consiliului pt. Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 26/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea activităţii Camerei Auditorilor Financiari din România de autorizare a auditorilor statutari şi firmelor de audit.

Lege nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă - republicare

In Monitorul oficial nr. 498 / 2013 a fost republicata Lege nr. 279/2005(r2) privind ucenicia la locul de muncă.

joi, 15 august 2013

Ziua de 16 august 2013 e zi liberă pentru salariaţii din sectorul public

In Monitorul oficial nr. 513 / 2013 a fost publicata HG nr. 590 / 2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liberă.

Potrivit acestei hotarari, pentru salariaţii din sectorul public, ziua de 16 august 2013 este zi liberă.

Această zi se va recupera fie în ziua de 24 august 2013, fie se va prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 30 septembrie 2013.

luni, 12 august 2013

Ordinul MFP nr. 1081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală

In Monitorul oficial nr. 1081 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1081/2013 pentru abrogarea unor ordine privind modelul şi conţinutul unor documente şi formulare utilizate în activitatea de inspecţie fiscală.

Acest ordin se poate consulta aici >>>


Ordinul MMFPSPV nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii

In Monitorul oficial nr. 491 / 2013 a fost publicat Ordinul MMFPSPV nr. 1681/2013 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestărilor de servicii efectuate în domeniile de activitate ale Inspecţiei Muncii.

Din 5 august 2013 timbrul de mediu se plateste si atunci când autovehiculele sunt dobândite prin partaj

Incepand cu data de 5 august 2013, OG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a abrogat art. 8 litera f) din OUG nr. 9 / 2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule.

Astfel ca timbrul de mediu se plateste si atunci cand autovehiculele sunt dobândite prin partaj.

Codul fiscal modificat din nou de OG nr. 16/2013

In Monitorul oficial nr. 490 / 2013 a fost publicata OG nr. 16/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Vezi aici OG nr. 16/2013 >>>

joi, 8 august 2013

Formularul 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"

In Monitorul oficial nr. 485 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 "Decizie de impunere anuală pentru stabilirea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate", care a intrat in vigoare in 2 august 2013.

Formularul 630 se poate descarca de aici >>>

Ordinul ANAF nr. 938/2013 se poate consulta aici >>>

HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 473 / 2013 a fost publicata HG nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care intra in vigoare la 1 august 2013.

La data intrării în vigoare a acestei hotărâri se abrogă HG nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi HG nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor.

Aceasta hotarare se poate consulta aici >>>


joi, 1 august 2013

Ordinul MFP nr. 1023/2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003

In Monitorul oficial nr. 471 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1023/2013 pentru modificarea anexei nr. 7 la Normele metodologice privind perceperea, încasarea, utilizarea, evidenţa şi controlul destinaţiei sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment, precum şi procedura de solicitare şi comunicare a opţiunilor titularilor de drepturi de autor sau ale titularilor de drepturi conexe dreptului de autor ori, după caz, ale moştenitorilor acestora, aprobate prin Ordinul ministrului culturii şi cultelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 2.823/1.566/2003.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor

In Monitorul oficial nr. 463 / 2013 a fost publicata Norma ASF nr. 3/2013 - Norma nr. 3/2013 pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a societăţilor din domeniul asigurărilor.

Formularul raportarii contabile se poate descarca de aici >>>

miercuri, 31 iulie 2013

Legea nr. 250/2013: Angajatorii vor fi obligati să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante

In Monitorul oficial nr. 457 / 2013 a fost publicata Legea nr. 250/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale.

Potrivit art. I pct. 2 din aceasta lege in termen de 90 de zile de la 27.07.2013 angajatorii vor fi obligati să comunice agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă teritoriale, ocuparea locurilor de muncă vacante care au fost comunicate potrivit art. 10 alin (1) din Legea nr. 76 / 2002, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

vineri, 26 iulie 2013

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici

In Monitorul Oficial nr. 455 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1013 / 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici.

Formularul raportarii contabile se poate descarca de aici >>> 

Raportările contabile la 30 iunie 2013 se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2013.

Potrivit acestui ordin, sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplică persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV‐a a Comunităților Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.055/2009 şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, societăților cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăților comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 1.286/2012 şi care în exercițiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.

Pentru întocmirea raportărilor contabile la 30 iunie 2013, încadrarea în criteriu se efectuează pe baza indicatorilor determinați din situațiile financiare anuale ale exercițiului financiar precedent, respectiv a balanței de verificare încheiate la finele exercițiului financiar precedent. Aceleaşi prevederi se aplică şi în cazul entităților care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit Legii contabilității nr. 82/1991.

Pentru asigurarea informațiilor destinate sistemului instituțional al statului, prevederile acestui ordin se aplică şi subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, indiferent de exercițiul financiar ales, în condițiile legii. Subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European verifică încadrarea în criteriul privind cifra de afaceri pe baza indicatorilor determinați conform raportării anuale la 31 decembrie 2012.

Operatorii economici prevăzuți de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico‐financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009, vor asigura şi respectarea prevederilor acesteia.

Instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare, definite potrivit reglementărilor legale, înscrise în Registrul general, instituțiile de plată şi instituțiile emitente de monedă electronică, definite potrivit legii, care acordă credite legate de serviciile de plată şi a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, respectiv emitere de monedă electronică şi prestare de servicii de plată, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, precum şi entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vor depune la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice raportări contabile la 30 iunie 2013 în formatul şi în termenele prevăzute de reglementările emise de Banca Națională a României, respectiv de Autoritatea de Supraveghere Financiară pentru domeniul asigurare, asigurare‐reasigurare şi reasigurare, pentru domeniul pensiilor private şi pentru domeniul pieței de capital.

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

‐ art. IV din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.869/2010 pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile;
‐ Ordinul viceprim‐ministrului, ministrul finanțelor publice, nr. 879/2012 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2012 a operatorilor economic.

Art. IV din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.869/2010 prevedea ca incepând cu data de 1 ianuarie 2011, entităţile care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri sub echivalentul în lei al sumei de 35.000 euro nu mai depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice raportări contabile în cursul exerciţiului financiar. Pentru determinarea plafonului cifrei de afaceri se utilizează cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data încheierii exerciţiului financiar precedent.

Ordinul MFP nr. 1013 / 2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2013 a operatorilor economici se poate consulta aici >>>

joi, 25 iulie 2013

Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013

In Monitorul oficial nr. 451 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 966/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 2/2013.

Potrivit acestei decizii: Pentru recuperarea cheltuielilor de şcolarizare cuprinse în titlurile executorii transmise organelor fiscale în vederea executării silite, în condiţiile art. 141 alin. (10)-(11) din Ordonanţa uvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către instituţii publice finanţate total sau parţial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, după caz, de către instituţii publice finanţate integral din venituri proprii sau de către instituţii publice finanţate total sau parţial de la bugetul local, organele fiscale nu calculează obligaţii fiscale accesorii potrivit prevederilor Ordonanţei guuvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia cazului în care prin titlul executoriu se prevede altfel.

miercuri, 24 iulie 2013

Codul fiscal s-a modificat din 22 iulie 2013

In Monitorul oficial nr. 442 / 2013 a fost publicata Legea nr. 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe .Acest act normativ a intrat in vigoare in data de 22 iulie 2013.
Aceasta lege modifica art. 251 si 283 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. 

1. Art. 251 alin. (8^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, referitor la calculul impozitului pe cladiri pentru persoane fizice se modifica astfel:

(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitecturalambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.
   
Potrivit art. 281 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.
     
2. Art. 283 alineatul (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal se modifică astfel:
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, pot institui taxa pentru reabilitare termică a blocurilor de locuinţe şi locuinţelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contribuţie a proprietarilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente"

In Monitorul oficial nr. 439 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 877/2013 privind aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente".

Depunerea declaraţiei

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţia de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, se completează şi se depune de către contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente.
   
Declaraţia se completează cu ocazia primei înregistrări fiscale, de regulă cu ocazia declarării primului sediu permanent pe teritoriul României, iar declaraţia de menţiuni se completează ori de câte ori se modifică datele declarate anterior.

Declaraţia se depune, direct sau prin împuternicit, la registratura organului fiscal competent ori la poştă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislaţia în vigoare.
   
Organul fiscal competent este organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul permanent desemnat.
   
Declaraţia se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute de formular. Un exemplar al declaraţiei se depune la organul fiscal competent şi un exemplar se păstrează de contribuabil.
   
Atenţie! Pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, declaraţia va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi lista sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor (anexa la formularul 013).
   
Atenţie! În situaţia în care contribuabilul nerezident desfăşoară activităţi în România şi prin sedii fixe potrivit titlului VI din Codul fiscal, iar sediul fix desemnat să îndeplinească obligaţiile contribuabilului nerezident, prevăzute de titlul VI din Codul fiscal, constituie şi sediu permanent în sensul art. 8 din Codul fiscal, atunci sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de titlul II din Codul fiscal.

Formularul 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" se poate descarca de aici >>>

Legea nr. 221/2013 - modificare OG nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor

In Monitorul oficial nr. 434 / 2013 a fost publicata Legea nr. 221/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale şi prorogarea unor termene şi de modificare şi completare a unor acte normative. Acest act normativ a intrat in vigoare in data de 20 iulie 2013.

Aceasta lege modifica articolul 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în domeniul evaluării bunurilor, in sensul ca se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

    "(2) Răspunderea penală pentru producerea de prejudicii pentru utilizarea, în orice formă, a unor date false în raportul de evaluare, cât şi prin incorecta aplicare a standardelor de evaluare adoptate de Uniune revine exclusiv evaluatorului.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), răspund penal alături de evaluator persoanele ce se încadrează în dispoziţiile art. 25 sau ale art. 26 din Codul penal."

Ordinul ANAF nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 432 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 878/2013 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin modifica:

- Declaraţia privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04
- anexa  nr. 6 la ordin  nr. 1.950/2012 "Instrucţiuni de completare a formularului 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs"
- anexa nr. 7 la ordin  nr. 1.950/2012 "Instrucţiuni de completare a formularului 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04"

Potrivit acestui ordin, la anexa nr. 7 la ordin  nr. 1.950/2012, capitolul II "Completarea declaraţiei", punctul 1, după primul paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:

    "Rubricile privind «Perioada» se completează, astfel:
    - 1 ianuarie-30 iunie, pentru anul 2013, în cazul sediilor permanente care închid perioada impozabilă la data de 30 iunie 2013 şi, respectiv, 1 iulie-31 decembrie, în cazul sediului permanent desemnat pentru perioada impozabilă 1 iulie-31 decembrie 2013, pentru persoanele juridice străine care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România;
    - 1 februarie-31 decembrie, pentru anul 2013, în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la data de 31 decembrie 2012 au îndeplinit condiţiile prevăzute la art. 112^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi, începând cu 1 februarie 2013, au fost obligate la plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, iar în cursul anului devin plătitoare de impozit pe profit, potrivit art. 112^6 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    - perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii au început să desfăşoare activităţile prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi sfârşitul anului de raportare, în cazul contribuabililor plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care în cursul anului încep să desfăşoare activităţi de natura celor prevăzute la art. 112^2 alin. (6) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit (de exemplu, 1.07-31.12)". Modelul noi declaratii 101 se poate consulta aici >>>

sâmbătă, 20 iulie 2013

Hotărârea CAFR nr. 13/2013 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012

In Monitorul oficial nr. 427 / 2013 a fost publicata Hotărârea CAFR nr. 13/2013 privind adoptarea Standardelor internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012.

Standardele internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare şi servicii conexe, emise de Federaţia Internaţională a Contabililor (IFAC), ediţia 2012, sunt aplicabile de către auditorii financiari din România, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România.

Aceste standarde sunt cuprinse în Manualul de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe, emis de Consiliul pentru Standarde internaţionale de audit şi asigurare (IAASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), sunt traduse, adoptate şi incluse în Manualul de reglementări internaţionale de control al calităţii, audit, revizuire, alte misiuni de asigurare şi servicii conexe editat de Camera Auditorilor Financiari din România.

Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale

In Monitorul oficial nr. 421 /2013 a fost publicata Legea nr. 186/2013 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Aceasta lege a intrat in vigoare la 14 iulie 2013.

La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, cu modificările ulterioare.

Potrivit art. 250 din Codul fiscal nu se datoreaza impozit pe clădirile din parcurile industriale, ştiinţifice şi tehnologice. Totodata potrivit art 257 din Codul fiscal nu se datoreaza impozit pentru terenul parcurilor industriale, ştiinţifice şi tehnologice.

OG nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

In Monitorul oficial nr. 415 / 2013 a fost publicata OG nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri.

Potrivit acestei ordonante de la 12 iulie 2013, facilităţile acordate prin program nu se consideră acordate necuvenit şi nu se recuperează în situaţia în care calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută, deoarece societatea cu răspundere limitată înfiinţată de întreprinzătorul debutant nu se mai încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

sâmbătă, 13 iulie 2013

Ordinul MFP nr. 821/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale

In Monitorul oficial nr. 410 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 821/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de criză financiară a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situaţiilor de insolvenţă a unităţilor administrativ-teritoriale.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 608/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule

In Monitorul oficial nr. 406 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 608/2013 privind constituirea Evidenţei autovehiculelor înmatriculate sau transcrise care intră sub incidenţa timbrului de mediu pentru autovehicule.

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

miercuri, 10 iulie 2013

Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate

In Monitorul oficial nr. 405 / 2013 a fost publicata Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate, care a intrat in vigoare la data de 8 iulie 2013.

Legea nr. 217/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 401 / 2013 a fost publicata Legea nr. 217/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Potrivit acestei legii persoanele cu venituri din pensii care depăşesc 740 lei datorează contribuţia lunară pentru asigurările sociale de sănătate calculată potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor

Aici puteti consulta punctul de vedere oficial ANAF referitor la regimul fiscal al tichetelor cadou oferite de angajatori salariaţilor >>>

joi, 4 iulie 2013

Nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României valabila din 2 iulie 2013

In Monitorul oficial nr. 397 / 2013 a fost piblicata Circulară BNR nr. 17/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.

Potrivit acestei circulare incepând cu data de 2 iulie 2013, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 5,00% pe an.


OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

In Monitorul oficial nr. 392 / 2013 a fost publicata OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Acest act normativ a intrat in vigoare la 29 iunie 2013.

La data intrării în vigoare aacestei ordonanţe de urgenţă se abrogă:

a) Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/1995, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul MFP nr. 851/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice

In Monitorul oficial nr. 390 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 851/2013 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice.

OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 389 / 2013 a fost publicata OUG nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Acest act normativ a intrat in vigoare in 29 iunie 2013.

Potrivit acestei ordonante Agenţia Naţională de Administrare Fiscală se reorganizează ca urmare a fuziunii prin absorbţie şi preluarea activităţii Autorităţii Naţionale a Vămilor şi prin preluarea activităţii Gărzii Financiare, instituţie publică care se desfiinţează.

OUG nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen

In Monitorul oficial nr. 388 / 2013 a fost publicata OUG nr. 71/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru prorogarea unui termen.

Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe

In Monitorul oficial nr. 388 / 2013 a fost publicata Legea nr. 214/2013 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative conexe.

Ordinul MFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

In Monitorul oficial nr. 385 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operaţiuni efectuate de către contribuabilii care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, aprobate prin Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 27/2010

HG nr. 411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

In Monitorul oficial nr. 384 / 2013 a fost publicata HG nr. 411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII

miercuri, 3 iulie 2013

ANAF: Adrese neautentice de înfiintare a popririlor

ANAF precizeaza intr-un comunicat de presa ca exista adrese neautentice de înfiintare a popririlor asupra disponibilitatilor banesti ale unor contribuabili. Vezi comunicatul de presa aici >>>

joi, 27 iunie 2013

Ordinul ANAF nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul ANAF nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare. Acest ordin a intrat in vigoare in 17 iunie 2013.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

marți, 25 iunie 2013

Ordinul ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

Ordinul ANAF nr. 606/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Acest ordin se poate consulta aici >>>miercuri, 19 iunie 2013

Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

In Monitorul oficial nr. 348 / 2013 a fost publicata Legea nr. 179/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.

Ordinul ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 345 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, care a intrat in vigoare in 12 iunie 2013.

Acest ordin pune in aplicare:

- art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare si pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare
- art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Acest ordin aproba:

- procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic;
- "Cerere privind grupul fiscal unic", cod 14.13.03.02/g.f.;
- instrucţiunile de completare a cererii privind grupul fiscal unic;
- "Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.;
- "Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic", cod 14.13.02.02/g.f.m.

Potrivit art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, este considerat drept grup fiscal unic un grup de persoane impozabile stabilite în România care, independente fiind din punct de vedere juridic, sunt în relaţii strânse una cu alta din punct de vedere organizatoric, financiar şi economic.

Totodata potrivit Codului fiscal persoanele impozabile care fac parte dintr-un grup fiscal unic conform prevederilor art. 127 alin. (8) nu aplica sistemul de TVA la încasare.

Ordinul ANAF nr. 607/2013 se poate consulta aici >>>

vineri, 14 iunie 2013

Declaraţia 221 privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit, modificata din 11 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 341 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 641/2013 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Acest ordin a intrat in vigoare in 11 iunie 2013.

Acest ordin inlocuieste formularul 221 "Declaraţie privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit" prevazut de Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Noul formular care se depune până la data de 25 iunie 2013, în condiţiile prevăzute la art. V din Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, se poate descarca de aici >>>

joi, 13 iunie 2013

Numarul de evidenta a platii se completeaza pentru obligaţii fiscale stabilite de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii

In Monitorul oficial nr. 774 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1485/2012 privind modificarea si completarea Instructiunilor de completare a numarului de evidenta a platii, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.870/2004. Acest act normativ a intrat in vigoare in data de 16 noiembrie 2012.

Incepând cu data intrării în vigoare a acestui ordin până la data de 31 decembrie 2013 se suspendă prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.256 din 27 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Totusi, prin excepţie de la prevederile de mai sus pentru contribuabilii care aleg să plătească o obligaţie fiscală stabilită de organele de inspecţie fiscală, precum şi amenzi de orice fel stabilite potrivit legii, dispoziţiile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.870/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Numarul de evidenta a platii se genereaza aici >>>

Acest act normativ se poate consulta aici >>>

miercuri, 12 iunie 2013

marți, 11 iunie 2013

Cota de impozit pe venit de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere

In Monitorul oficial nr. 331 / 2013 a fost publicata OUG nr. 55/2013 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea unor acte normative. Acest act normativ a intrat in vigoare in date de 6 iunie 2013.

Aceasta ordonanta precizeaza ca prin derogare de la prevederile art. 43 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (care stabileste cota de impozit de 16%), cota de impozit pe venit este de 85% pentru veniturile reprezentând salarii/indemnizaţii/sume compensatorii acordate, în condiţiile legii, cu ocazia încetării contractului de muncă, raportului de serviciu sau mandatului, angajaţilor cu funcţii de conducere sau persoanelor care sunt numite în calitate de membru în consilii de administraţie şi consilii de conducere.

Ordinul ANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic

In Monitorul oficial nr. 326 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 618/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 323 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 608/2013 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale

In Monitorul oficial nr. 323 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 688/2013 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale.

Potrivit acestui ordin deciziile de aplicare unitară a legislaţiei fiscale, emise de Comisia fiscala centrala, nu au impact asupra actelor administrative fiscale rămase definitive şi irevocabile în sistemul căilor de atac şi nu au valoare de date suplimentare în sensul art. 105^1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Soluţiile adoptate prin decizii ale Comisiei fiscale centrale şi aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a actului normativ avut în vedere la soluţionarea fiecărei speţe.

Potrivit Codului de procedura fiscala:  Comisia fiscală centrală constituită potrivit art. 6 din Codul fiscal are responsabilităţi de elaborare a deciziilor cu privire la aplicarea unitară a prezentului cod, a legislaţiei subsecvente acestuia, precum şi a legislaţiei care intră în sfera de aplicare a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata valabil de la 1 iulie 2013

Potrivit HG nr. 23 / 2013 incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de mai sus.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut mai sus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

La data de 1 februarie 2013, HG nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost abrogata.

sâmbătă, 8 iunie 2013

Amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Aceasta ordonanta de urgenta introduce posibilitatea pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, sa poata solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

Amânarea la plată se acordă în limita sumei de încasat de la autorităţile competente şi în ordinea vechimii obligaţiilor fiscale. Limita sumei de încasat se analizează în funcţie de obligaţiile fiscale ce pot forma obiectul deciziei de amânare la plată.

Amânarea la plată nu se acordă:
  
a) contribuabililor pentru care s-a deschis procedura insolvenţei;
b) contribuabililor pentru care a început executarea silită de către un alt creditor prin poprirea sumelor de încasat de la autorităţile competente;
c) contribuabililor care au în derulare o eşalonare la plată în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Procedura de amanare este prevazuta de art. V al acestei ordonanta de urgenta si se poate consulta aici >>>

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale. Aceasta ordonanta de urgenta:

- modifica Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

- modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 22 martie 2011

- introduce posibilitatea pentru contribuabilii care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene în baza contractelor de finanţare încheiate cu acestea, sa poata solicita amânarea la plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, inclusiv a obligaţiilor accesorii, administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sau transmise spre recuperare acestei autorităţi.

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se poate consulta aici >>>

Modificarea de la 1 iulie 2013 a modului de calcul al penalităţii de întârziere

In Monitorul oficial a fost publicata OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale.

Potrivit acestei ordonante de urgenta incepand cu data de 1 iulie 2013 penalităţile de întârziere reprezintă sancţiunea pentru neîndeplinirea obligaţiilor de plată la scadenţă şi se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Nivelul penalităţii de întârziere este de 0,02% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligaţia de plată a dobânzilor.

Aceste prevederi intră în vigoare la data de 1 iulie 2013 şi se aplică obligaţiilor de plată scadente după data de 1 iulie 2013. Pentru obligaţiile de plată cu scadenţa până la data de 1 iulie 2013 care se sting după această dată, se aplică nivelul de penalitate de întârziere potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 1 iulie 2013.

Nivelul dobanzii dobânzii ramane in continuare neschimbat, de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Astfel ca cele doua cumulate, dobanda si penalitatea, insumeaza la nivelul unui an 21,9%.

OUG nr. 50/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscale se poate consulta aici >>>


Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora

In Monitorul oficial nr. 320 / 2013 a fost publicata Legea nr. 170/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

Modificari ale impozitului pe profit de la 1 iunie 2013

In Monitorul oficial nr. 310 / 2013 a fost publicata Legea nr. 168/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale. Aceasta lege a intrat in vigoare de la 1 iunie 2013.

Aceasta lege aduce urmatoarele modificari la impozitul pe profit:

I.  Se abroga articolul 21 alineatul (3), litera b) din Codul fiscal care preciza ca sunt limitate la deductibilitate cheltuielile cu indemnizaţia de deplasare acordată salariaţilor pentru deplasări în România şi în străinătate, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituţiile publice.

II. La articolul 24 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

"e1) În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică şi pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul retratării mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale;".

III. Se modifica modul in care se calculeaza pragul de deductibiliate a amortizarii de 1.500 lei/luna.

Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:
    1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
    2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;
    3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
    4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi." 


IV. Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

Se introduce urmatorul articol:

    Art. 29^1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine.
    (2) Sediile permanente care aplică dispoziţiile alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013-30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.
    (3) Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit prezentului titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele condiţii:
    a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale;
    b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii veniturilor fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale.
    (4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer.
    (5) Sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.
    (6) În situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile fiscale potrivit titlului VI constituie şi sediu permanent în sensul art. 8, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.

Stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

In Monitorul oficial nr. 276 / 2013 a fost publicata HG nr. 186/2013 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 96/2011.

Potrivit acestei hotarari finanţarea în perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocaţii financiare nerambursabile, denumite în continuare A.F.N., pentru cel puţin 1.100 de microîntreprinderi «S.R.L. -D» pe an, în perioada 2010-2012, şi pentru cel puţin 550 de microîntreprinderi «S.R.L.-D» pe an, în perioada 2013-2020, se asigură din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.

Reglementari referitoare la stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Beneficiaza de prevderile OUG nr. 6/2011, întreprinzătorul tânăr, denumit si întreprinzător debutant, care este persoana fizică majoră si îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate juridică deplină de exerciţiu, are vârsta de până la 35 de ani, împliniţi cel mai târziu în ziua înregistrării cererii de înmatriculare a societăţii cu răspundere limitată în registrul comerţului;
b) anterior datei înmatriculării societăţii în registrul comerţului nu a mai deţinut şi nu deţine calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European;
c) înfiinţează pentru prima dată o societate cu răspundere limitată în condiţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă;
d) completează o declaraţie pe propria răspundere, sub sancţiunea legii penale, că îndeplineşte condiţiile prevăzute la lit. b), pe care o depune la registrul comerţului odată cu cererea de înmatriculare a societăţii.


Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) este societate cu răspundere limitată care funcţionează pe durată nedeterminată, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b) se încadrează în categoria microîntreprinderilor în condiţiile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
c) este înfiinţată de un întreprinzător debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 întreprinzători debutanţi asociaţi;
d) este administrată de asociatul unic, de unul sau mai mulţi administratori dintre asociaţi;
e) are în obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevăzute de clasificarea activităţilor din economia naţională în vigoare (CAEN Rev. 2). În cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societăţii următoarele: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.

Microîntreprinderea aparţinând întreprinzătorului debutant beneficiază de următoarele facilităţi:

a) acordarea de către A.I.P.P.I.M.M. a unei alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul în lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinanţare. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;

b) garanţii acordate de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea condiţiilor prevăzute în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi ale F.N.G.C.I.M.M., până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul în lei;

c) scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Aceasta perioadă constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea şi calculul drepturilor prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează câştigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plăteşte contribuţia individuală de asigurări sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acordă pentru veniturile salariale lunare care depăşesc cuantumul câştigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;

d) scutirea de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la oficiile registrului comerţului pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;

e) consiliere, instruire şi sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.