luni, 28 ianuarie 2019

Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

In Monitorul oficial nr. 44/2019 a fost publicata Legea nr. 30/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare.

Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 43/2019 a fost publicat Ordinul nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Decizia nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil

In Monitorul oficial nr. 42/2019 a fost publicata Decizia Comisiei de Insolvenţă la Nivel Central nr. 7/2018 privind aprobarea Criteriilor generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil.

Ordinul nr. 3369/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 41/2019 a fost publicat Ordinul nr. 3369/2018 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.442/2016 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

In Monitorul oficial nr. 40/2019 a fost publicat Ordinul nr. 50/2019 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea de către organul fiscal central a sumei reprezentând 2% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii şi a unităţilor de cult sau pentru acordarea de burse private, conform legii, sau a sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit şi a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat, în condiţiile legii, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare.

Stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

In Monitorul oficial nr. 38/2019 a fost publicat Ordinul nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată.
  
Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi a altor creanţe transmise spre colectare organului fiscal central, pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile reprezentând construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.   

Stingerea acestor creanţe fiscale se face:  
     

a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare; 
     

b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  
   
c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare bun imobil în parte.  

Data stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.
 

Declaraţia 207 informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi

In Monitorul oficial nr. 38/2019 a fost publicat Ordinul nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".

Declaraţia 205 informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit

In Monitorul oficial nr. 38/2019 a fost publicat Ordinul nr. 48/2019 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit" şi 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi".

marți, 22 ianuarie 2019

Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile

In Monitorul oficial nr. 35/2019 a fost publicat Ordinul nr. 10/2019 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice şi pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat

In Monitorul oficial nr. 30 / 2019 a fost publicata Legea nr. 23/2019 pentru completarea art. 114 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice şi a art. 55 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat.

Modificarea Codului Fiscal

In Monitorul oficial nr. 28 / 2019 a fost publicata Legea nr. 13/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

De la data de 13 ianuarie 2019 se va aplica cota redusa de TVA de 5% si pentru urmatoarele servicii:

- transportul de persoane cu trenurile sau vehiculele istorice cu tracţiune cu aburi pe linii înguste în scop turistic sau de agrement;    
- transportul de persoane utilizând instalaţiile de transport pe cablu - telecabină, telegondolă, telescaun, teleschi - în scop turistic sau de agrement;   
- transportul de persoane cu vehicule cu tracţiune animală, folosite în scop turistic sau de agrement;  
- transportul de persoane cu ambarcaţiuni folosite în scop turistic sau de agrement.

Ordinul nr. 3899/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS

In Monitorul oficial nr. 26 / 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3899/2018 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS.

joi, 17 ianuarie 2019

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare

In Monitorul oficial nr. 24 / 2019 a fost publicata Hotărârea nr. 1045/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare.

Hotărârea nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019

In Monitorul oficial nr. 22 / 2019 a fost publicata Hotărârea nr. 99/2018 privind acordarea vizei anuale pentru desfăşurarea activităţilor de audit financiar, altele decât auditul statutar, pentru auditorii financiari, membri ai Camerei Auditorilor Financiari din România, începând cu anul 2019.

Hotărârea nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 20 / 2019 a fost publicata Hotărârea nr. 98/2018 privind aprobarea Normelor de pregătire profesională continuă a auditorilor financiari conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar.

Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

In Monitorul oficial nr. 18 / 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele".
 

miercuri, 9 ianuarie 2019

Cotizaţiile, termenele de plată şi obligaţiile declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019

In Monitorul oficial nr. 7 / 2019 a fost publicata Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2019.

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

In Monitorul oficial nr. 4 / 2019 a fost publicata Legea nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
  
Potrivit acestei legi in cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvenţă, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă desemnat în procedură potrivit legii.
  
De asemenea, inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situaţia înscrierii inactivităţii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi, aceasta se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

In Monitorul oficial nr. 3 / 2019 a fost publicata Legea nr. 344/2018 privind modificarea şi completarea Legii nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată.
   
Aceasta lege introduce regula potrivit careia în cazul operaţiunilor efectuate prin instrumente de plată cu acces la distanţă de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică pot transfera sume din contul lor în contul persoanelor fizice, cu condiţia existenţei documentelor justificative legale în evidenţa plătitorilor. 
 

Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

In Monitorul oficial nr. 1.116 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene.

Modificare veniturilor neimpozabile din activităţi agricole

In Monitorul oficial nr. 1.110 / 2018 a fost publicata Legea nr. 354/2018 pentru completarea art. 105 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  
Aceasta lege introduce in categoria veniturilor neimpozabile din activităţi agricol si veniturile obtinute din cultura plantelor medicinale şi aromatice pana la 2 ha.

Statutul inspectorului de muncă

In Monitorul oficial nr. 1.107 / 2018 a fost publicata Legea nr. 337/2018 privind statutul inspectorului de muncă.

Deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

In Monitorul oficial nr. 1.105 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
   
În scopul încasării amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor-verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic, la Trezoreria operativă centrală şi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile:  
  

a) 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România";  
b) 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România".
  
Codurile IBAN aferente conturilor 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România" şi 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România" sunt generate fără secvenţă şi au următoarea structură:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx,

în care:
  
a) RO = codul de ţară;
b) zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
c) TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
d) yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului;
e) cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv codul contului 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România" şi al contului 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România";
f) xxxxxxx = 7 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.

Codurile IBAN aferente conturilor:
   a) 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România";
   b) 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România" se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. 


Modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 1.091 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3148/2018 pentru modificarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.612/2018.
  
Potrivit acestui ordin, se abroga poziţia nr. 25 "Impozit pe veniturile obţinute la jocuri de noroc practicate în România de persoane fizice nerezidente" din Nomenclatorul obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic.

marți, 8 ianuarie 2019

Stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018

In Monitorul oficial nr. 1.086 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2565/2018 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2018.
 
Potrivit acestui ordin, pentru semestrul II al anului 2018, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2006, cu completările ulterioare, şi ale Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi cuantumul de 15,18 lei.
 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei fiscale centrale

In Monitorul oficial nr. 1.082 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3733/2018 privind componenţa şi funcţionarea Comisiei fiscale centrale.

Convenţia între România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor

In Monitorul oficial nr. 1.079 / 2018 a fost publicata Legea nr. 309/2018 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Regatul Spaniei pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a protocolului la convenţie, semnate la Bucureşti la 18 octombrie 2017.

Stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA

In Monitorul oficial nr. 1.069 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3040/2018 privind stabilirea operaţiunilor care dau dreptul la debitarea contului de TVA.

 Acest ordin stabileste următoarele operaţiuni care dau dreptul la debitarea contului de TVA: 

a) înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti, de către organele de executare silită competente;
b) înfiinţarea popririi asupra sumelor datorate debitorului de către terţi, de organele de executare silită competente;
c) înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitorul le are de încasat de la autorităţi sau instituţii publice, de către organele de executare silită competente;
d) valorificarea bunurilor sechestrate/intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, de către organele de executare silită competente şi cele de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;
e) compensarea obligaţiilor reprezentând TVA de plată cu alte creanţe bugetare aprobate la restituire, în limita sumelor ce au fost compensate; 

f) alte situaţii în care TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii a fost achitată de titular intr-un alt cont decât un cont de TVA sau prin alte instrumente/mijloace de plată, acesta neavând obligaţia efectuării plăţii din contul de TVA.


Ordinul nr. 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă

In Monitorul oficial nr. 1.067 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3105/2018 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reţinere la sursă.

vineri, 4 ianuarie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

In Monitorul oficial nr. 1.062 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 109/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.
  
Potrivit acestei ordonante persoanele care se încadrează în categoria celor care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) -h), precum şi în cazul celor prevăzute la art. 180 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi au dreptul la pachetul de bază de la data depunerii declaraţiei, prevăzută la art. 147 alin. (1) sau art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015.

De asemenea, pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b)-h), precum şi pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează la data la care expiră termenul legal de depunere al declaraţiei, prevăzută la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, dacă nu depun o nouă declaraţie pentru perioada următoare.

Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

In Monitorul oficial nr. 1.060 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 108/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, referitoare la Programul «Start-up Nation - Romania».

Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

In Monitorul oficial nr. 1.058 / 2018 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene.
   
Aceasta ordonanta amana până la data de 1 ianuarie 2021 aplicarea prevederilor referitoare la voucherele de vacanţă din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Astfel, aceste vouchere vor ramane reglementate pana la aceasta data de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă.

Instrucţiunile de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1.037 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3659/2018 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare unitară a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Acest ordin precizeaza instrucţiunile în scopul aplicării unitare a prevederilor art. 291 alin. (2) lit. e) şi alin. (3) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, principalele elemente care stau la baza încadrării din punctul de vedere al TVA a operaţiunilor realizate de persoanele impozabile ca reprezentând:  
    
a) livrări de alimente, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%;  
b) prestări de servicii de restaurant sau catering, pentru care se aplică cota redusă de TVA de 5%, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea, care se încadrează la codul NC 22 03 00 10 şi pentru care se aplică, de asemenea, cota de TVA de 5%.

Normele metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat

In Monitorul oficial nr. 1.036 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1549/2018 privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calităţii de asigurat.
  
Acest ordin cuprinde inclusiv noul model al adeverintei de salariat eliberată de angajator care este prevazut mai jos:

    Denumirea angajatorului . . . . . . . . . . 
    Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică)..........  
    Nr. de înregistrare la registrul comerţului . . . . . . . . . . 
    Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .
 
ADEVERINŢĂ 
    Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP/CIS* . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . . seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitatea de salariat începând cu data de . . . . . . . . . . . 
   * CIS reprezintă numărul unic de identificare din sistemul de asigurări de sănătate, atribuit de către casele de asigurări de sănătate conform legii persoanelor din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi din Confederaţia Elveţiană, care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc, de regulă, zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână, precum şi coasiguraţilor (părinţii/soţul/soţia) aflaţi în întreţinerea acestora, înscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta. 
    Persoana mai sus menţionată figurează în evidenţele noastre cu următorii coasiguraţi (soţ/soţie, părinţi, aflaţi în întreţinere): 
   1. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .; 
   2. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . .; 
   3. nume, prenume . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . 
    Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile lucrătoare de la data emiterii. 
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete. 

Reprezentant legal,
. . . . . . . . . .