miercuri, 9 ianuarie 2019

Deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale

In Monitorul oficial nr. 1.105 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3893/2018 privind deschiderea contului unic pentru achitarea amenzilor contravenţionale potrivit prevederilor Legii nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale.
   
În scopul încasării amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice de către agenţii constatatori din cadrul organelor care au implementat seria de evidenţă unică a proceselor-verbale de contravenţie şi modalitatea de preluare şi transmitere în sistem informatic a datelor necesare creării titlului de creanţă electronic, la Trezoreria operativă centrală şi la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului se deschid conturile:  
  

a) 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România";  
b) 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România".
  
Codurile IBAN aferente conturilor 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România" şi 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România" sunt generate fără secvenţă şi au următoarea structură:

RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx,

în care:
  
a) RO = codul de ţară;
b) zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control;
c) TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului;
d) yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului;
e) cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv codul contului 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România" şi al contului 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România";
f) xxxxxxx = 7 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.

Codurile IBAN aferente conturilor:
   a) 50.09.01 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice cu domiciliu în România";
   b) 50.09.02 "Cont unic aferent amenzilor contravenţionale aplicate persoanelor fizice fără domiciliu în România" se publică pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice. 


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu