luni, 28 ianuarie 2019

Stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată

In Monitorul oficial nr. 38/2019 a fost publicat Ordinul nr. 51/2019 pentru stabilirea valorii de stingere a creanţelor fiscale prin operaţiunea de dare în plată.
  
Creanţele fiscale administrate de organul fiscal central, cu excepţia celor cu reţinere la sursă şi a accesoriilor aferente acestora, a drepturilor vamale şi a altor creanţe transmise spre colectare organului fiscal central, pot fi stinse, la cererea debitorului, oricând, cu acordul creditorului fiscal, prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile reprezentând construcţie şi teren aferent, precum şi terenuri fără construcţii, după caz, chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.   

Stingerea acestor creanţe fiscale se face:  
     

a) în cazul debitorilor pentru care nu s-a deschis procedura insolvenţei/debitorului garant persoană juridică, la valoarea cea mai mică, pentru fiecare bun imobil în parte, dintre valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidenţiată în contabilitate, reevaluată în conformitate cu ultimele reglementări legale în vigoare; 
     

b) în cazul debitorului garant persoană fizică, la valoarea stabilită prin evaluare a bunurilor imobile, în conformitate cu prevederile art. 232 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;  
   
c) în cazul debitorului pentru care s-a deschis procedura insolvenţei, la valoarea de lichidare din raportul de evaluare, stabilită potrivit art. 154 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare bun imobil în parte.  

Data stingerii creanţelor fiscale prin dare în plată este data procesului-verbal de trecere în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile.
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu