joi, 31 ianuarie 2013

OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale

In Monitorul oficial nr. 54 / 2013 a fost publicata OG nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

Aceasta ordonanta modifica sistemul de impozitare al microintreprinderilor prin scaderea plafonului la 65.000 de euro, eliminarea conditiei privind salariatii si introducerea obligativitatii acestui sistem de impunere.

Mai multe detalii aici >>>

OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

In Monitorul oficial nr. 53 / 2013 a fost publicata OUG nr. 1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.

Potrivit acestei ordonante in anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.

OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale

In Monitorul oficial nr. 53 / 2013 a fost publicata OG nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

Mai multe detalii aici >>>

miercuri, 30 ianuarie 2013

OG nr. 6 / 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale

In Monitorul oficial nr. 52 / 2013 a fost publicata OG nr. 6 / 2013 privind instituirea unor măsuri speciale pentru impozitarea exploatării resurselor naturale, altele decât gazele naturale.

Mai multe detalii aici >>>

OG nr. 5 / 2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural

In Monitorul oficial nr. 52 / 2013 a fost publicata OG nr. 5/2013 privind stabilirea unor măsuri speciale de impozitare a activităţilor cu caracter de monopol natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural.

Mai multe detalii aici >>>

HG nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 48 / 2013 a fost publicata HG nr. 20/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Mai multe detalii aici >>>

Ordinul ANAF nr. 24/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 45 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 24/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Mai multe detalii aici >>>

Ordinul MFP nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

In Monitorul oficial nr. 44 / 2013 a fost publicat Ordinul MFP nr. 40/2013 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Acest ordin se aplica de catre entitatile carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, de catre entitatile care aplica Sistemul simplificat de contabilitate, aprobat prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.239/2011, precum si de cele carora le sunt incidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2012.

Modele de jurnale pentru vanzari si cumparari adaptate cu TVA la incasare

Modele de jurnale pentru vanzari si cumparari adaptate cu TVA la incasare se pot descarca de aici >>>

Ordinul CNVM nr. 3/2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007

In Monitorul oficial nr. 43 / 2013 a fost publicat Ordinul CNVM nr. 3/2013 pentru aprobarea Instructiunii nr. 1/2013 de modificare si completare a Instructiunii nr. 2/2007 privind întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, aprobata prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2007.

Mai multe detalii aici >>>

marți, 29 ianuarie 2013

Salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata 2013

Potrivit HG nr. 23 / 2013 incepand cu data de 1 februarie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,44 lei/ora.

De asemenea incepand cu data de 1 iulie 2013, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore in medie pe luna in anul 2013, reprezentand 4,74 lei/ora.

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata de mai sus.

Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut mai sus, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

La data de 1 februarie 2013, HG nr. 1.225/2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata se abroga.

vineri, 18 ianuarie 2013

Declaratia-inventar nr. 172 privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate


In Monitorul oficial nr. 23 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 8/2013 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 172 "Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate".

Formularul 172 "Declaratie-inventar privind redeventele restante rezultate din contractele de concesiune, arenda si din alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola, aflate in sold la data de 15 noiembrie 2012 si neachitate" se completeaza si se depune de catre platitorii de redeventa, prevazuti la art. IV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2012 privind modificarea unor acte normative si pentru reglementarea unor masuri tranzitorii in domeniul executarii unor creante datorate statului, dupa ce acesta a fost avizat de Agentia Domeniilor Statului.

Declaratia 172 se depune pana la data de 25.02.2013 si se poate descarca de aici >>>
  
Mai multe detalii aici >>>

OG nr. 1 / 2013 - modificare Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 18 / 2013 a fost publicata OG nr. 1/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul impozitelor şi taxelor locale.

Potrivit acestei ordonante pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, autoritatile administratiei publice locale pot adopta hotarari privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor locale prevazute in Hotararea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile incepand cu anul 2013, cel mult pana la nivelurile prevazute prin hotararile autoritatilor administratiei publice locale respective, adoptate de catre acestea pentru anul 2012.

Hotararile pot fi adoptate in termen de cel mult 20 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, adica de la 12 ianuarie 2013.

Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor şi taxelor locale aprobate se compenseaza cu obligatii de plata catre bugetele locale cu termene de plata viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor.

joi, 17 ianuarie 2013

Declaratia 394 informativa privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national - norme care se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2013

In Monitorul oficial nr. 17 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1992/2012 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA.

Prevederile acestui ordin se aplica incepand cu operatiunile efectuate pe teritoriul national in luna ianuarie 2013.

Anexa nr. 2 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.596/2011 privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele inregistrate in scopuri de TVA, se modifica dupa cum urmeaza:
   - Punctele 1 si 3 vor avea urmatorul cuprins:
    "1. Declaratia se completeaza si se depune de catre:
    a) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal, si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) si (7) din Codul fiscal pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota prevazuta de lege. Declaratia se depune pentru orice operatiune taxabila pentru care, conform titlului VI din Codul fiscal, este emisa o factura, inclusiv pentru avansuri, precum si pentru operatiunile la care se aplica sistemul TVA la incasare.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost emise in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare».
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare;
    b) persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania, de la persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania, achizitii de bunuri sau servicii taxabile cu cota prevazuta de lege.
    Declaratia trebuie sa contina toate facturile care au fost primite in perioada de raportare, inclusiv cele care au inscrisa mentiunea «taxare inversa» sau «TVA la incasare».
    Declaratia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare. 

    3. In cazul in care, dupa depunerea declaratiei, persoana impozabila constata existenta unor omisiuni/erori in datele declarate sau in cazul in care una sau mai multe facturi sunt emise in cursul unei perioade de raportare, dar sunt primite de beneficiarul tranzactiei dupa data depunerii declaratiei, persoana impozabila trebuie sa depuna o noua declaratie corect completata, cu operatiunile care necesita modificarea si/sau operatiunile care nu au fost declarate, declaratie care inlocuieste declaratia informativa depusa initial.

miercuri, 9 ianuarie 2013

Pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013

In Monitorul oficial nr. 9 / 2013 a fost publicat Ordinul INS nr. 1940/2012 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intracomunitar cu bunuri in anul 2013.

Potrivit acestui ordin praguri valorice Intrastat pentru anul 2013 sunt de 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, de 500.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Operatorii economici care in cursul anului 2012 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene, a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite mai sus, trebuie sa completeze si sa transmita Institutului National de Statistica (INS) declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2013.

In cursul anului 2013 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intracomunitare de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2013. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2013 a expedierilor si/sau a introducerilor intracomunitare de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Pragurile valorice Intrastat pentru anul 2012 au fost: 900.000 lei pentru expedieri intracomunitare de bunuri si, respectiv, 300.000 lei pentru introduceri intracomunitare de bunuri.

Mai multe detalii aici >>>

Formularul (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit"

In Monitorul oficial nr. 9 / 2013 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1994/2012 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (012) "Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit".

Formularul 012 se depune incepand cu anul fiscal 2013 de catre contribuabilii, platitori de impozit pe profit, pentru efectuarea optiunii de aplicare a sistemului anual de declarare si de plata a impozitului pe profit, cu plati anticipate trimestriale, potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Potrivit art. 34 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, incepand cu data de 1 ianuarie 2013, contribuabilii, altii decat cei prevazuti la alin. (4) si (5) din Codul fiscal, pot opta pentru declararea si plata impozitului pe profit anual, cu plati anticipate, efectuate trimestrial. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit 101, adica 25 martie inclusiv a anului urmator.

Optiunea pentru sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, efectuate trimestrial, se efectueaza la inceputul anului fiscal. Optiunea efectuata este obligatorie pentru cel putin 2 ani fiscali consecutivi. Iesirea din sistemul anual de declarare si plata a impozitului pe profit cu plati anticipate, efectuate trimestrial, se efectueaza la inceputul anului fiscal. Contribuabilii comunica organelor fiscale teritoriale modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare si plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala, pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului fiscal respectiv.

Formularul 012 se poate descarca de aici >>>

Noul cont bancar al Administratiei Fondului pentru Mediu in care se incaseaza taxele si contributiile

Incepand cu data de 1 iulie 2012 a intrat in vigoare Ordinul nr. 823/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia bugetului de venituri si cheltuieli al Fondului pentru mediu, astfel ca noul cont bancar al Administratiei Fondului pentru Mediu, in care se incaseaza taxele si contributiile care se fac venit la bugetul Fondului pentru mediu, este: RO61TREZ70674181050XXXXX.

Codul fiscal al Administratiei Fondului pentru Mediu este 14715650.


Sursa: Administratia Fondului pentru Mediu www.afm.ro

marți, 8 ianuarie 2013

Ordinul MFP nr. 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

In Monitorul oficial nr. 852 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1708/2012 pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2013.

Acest ordin modifica:

-  Normele privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007;

- Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) si art. 1441 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006;

- Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006.

Ce trebuie sa contina factura potrivit Codului Fiscal in vigoare de la 1 ianuarie 2012

Potrivit art. 155 alin. (19) din Codul Fiscal in vigoare de la 1 ianuarie 2013, factura cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele informatii:

a) numarul de ordine, in baza uneia sau a mai multor serii, care identifica factura in mod unic;

b) data emiterii facturii;

c) data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data incasarii unui avans, in masura in care aceasta data este anterioara datei emiterii facturii;

d) denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau, dupa caz, codul de identificare fiscala ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;

e) denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul Fiscal, ale reprezentantului fiscal;

f) denumirea/numele si adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum si codul de inregistrare in scopuri de TVA sau codul de identificare fiscala al beneficiarului, daca acesta este o persoana impozabila ori o persoana juridica neimpozabila;

g) denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit in Romania si care si-a desemnat un reprezentant fiscal, precum si denumirea/numele, adresa si codul de inregistrare prevazut la art. 153 din Codul Fiscalale reprezentantului fiscal;

h) denumirea si cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum si particularitatile prevazute la art. 125^1 alin. (3) din Codul Fiscal in definirea bunurilor, in cazul livrarii intracomunitare de mijloace de transport noi;

i) baza de impozitare a bunurilor si serviciilor ori, dupa caz, avansurile facturate, pentru fiecare cota, scutire sau operatiune netaxabila, pretul unitar, exclusiv taxa, precum si rabaturile, remizele, risturnele si alte reduceri de pret, in cazul in care acestea nu sunt incluse in pretul unitar;

j) indicarea cotei de taxa aplicate si a sumei taxei colectate, exprimate in lei, in functie de cotele taxei;

k) in cazul in care factura este emisa de beneficiar in numele si in contul furnizorului, mentiunea «autofactura»;

l) in cazul in care este aplicabila o scutire de taxa, trimiterea la dispozitiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice alta mentiune din care sa rezulte ca livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;

m) in cazul in care clientul este persoana obligata la plata TVA, mentiunea «taxare inversa»;

n) in cazul in care se aplica regimul special pentru agentiile de turism, mentiunea «regimul marjei - agentii de turism»;

o) daca se aplica unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de arta, obiecte de colectie si antichitati, una dintre mentiunile «regimul marjei - bunuri second-hand», «regimul marjei - opere de arta» sau «regimul marjei - obiecte de colectie si antichitati», dupa caz;

p) in cazul in care exigibilitatea TVA intervine la data incasarii contravalorii integrale sau partiale a livrarii de bunuri ori a prestarii de servicii, mentiunea «TVA la incasare»;

r) o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci cand se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeasi operatiune.

Ordinul MFP nr. 1662/2012

In Monitorul oficial nr. 842 / 2012 a fost publicat Ordinul MFP nr. 1662/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului, prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile cuprinse in mesajul electronic de plati care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.801/2011.

Hotararea Camera Auditorilor din Romania nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii

In Monitorul oficial nr. 829 / 2012 a fost publicata Hotararea Camera Auditorilor din Romania nr. 53/2012 pentru aprobarea Procedurilor privind echivalarea testului de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu in baza titlului de doctor in domeniul contabilitatii.

Mai multe detalii aici >>>

vineri, 4 ianuarie 2013

Ordinul ANAF nr. 1913/2012privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Ordinul ANAF nr. 1913/2012privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest ordin modifica urmatoarele formulare:

- formularul 204 "Declaratie anuala de venit pentru asocierile fara personalitate juridica şi entitati supuse regimului transparentei fiscale", cod 14.13.01.13/2i
- formularul 205 "Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa şi caştigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/I

Aceste formulare se utilizeaza pentru declararea veniturilor realizate incepand cu 1 ianuarie 2012.

Noile formulare de pot descarca de aici >>>

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

In Monitorul oficial nr. 887 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Acest ordin modifica modelul si continutul urmatoarelor formularelor:
   a) 100 "Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat", cod 14.13.01.99/bs;
   b) 101 "Declaratie privind impozitul pe profit", cod 14.13.01.04;
   c) 104 "Declaratie privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor", cod 14.13.01.01/dv;
   d) 120 "Decont privind accizele", cod 14.13.01.03;
   e) 130 "Decont privind impozitul la titeiul din productia interna", cod 14.13.01.05.

Formularele prevazute la lit. a) si c) se utilizeaza pentru declararea impozitelor si taxelor datorate incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru definitivarea impozitului pe profit anual datorat pentru anul 2012, din activitatile desfasurate in asociere, de catre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pentru declararea redeventelor rezultate din contractele de concesiune, arenda si alte contracte de exploatare eficienta a terenurilor cu destinatie agricola datorate incepand cu trimestrul IV 2012.

Formularele prevazute la lit. b), d) si e) se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor anuale aferente anului fiscal 2012.

Modelul acestor formulare se poate descarca de aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1950 / 2012 se poate consulta aici >>>

joi, 3 ianuarie 2013

Codul fiscal si Normele metodologice 2013

ANAF a publicat pe site-ul propriu, Codul fiscal si Normele metodologice in vigoare de la 01.01.2013, care se pot consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 2423/2012 privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic

In Monitorul oficial nr. 799 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 2423/2012 privind modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 9.988/2006 pentru aprobarea normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei sumare si a documentului administrativ unic.

Ordonanta de urgenta nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara

In Monitorul oficial nr. 874 / 2012 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.

Aceasta OUG reglementeaza infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara. Autoritatea de Supraveghere Financiara(A.S.F.) se infiinteaza ca autoritate administrativa autonoma, de specialitate, cu personalitate juridica, independenta, autofinantata, care isi exercita atributiile prin preluarea tuturor atributiilor si prerogativelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private.

A.S.F. are sediul central in municipiul Bucuresti, Str. Foisorului, sectorul 3, si isi poate deschide reprezentante in orice alta localitate de pe teritoriul Romaniei, in functie de necesitati.

A.S.F. preia de la Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pe baza de protocoale de predare-preluare incheiate cu fiecare dintre acestea, in termen de 15 zile de la data numirii membrilor consiliului A.S.F., dar nu mai tarziu de 15 martie 2013, disponibilitatile banesti existente in conturi si patrimoniul stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, precum si celelalte drepturi si obligatii ce decurg din acestea.

miercuri, 2 ianuarie 2013

Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare

Pe site-ul ANAF se poate consulta Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare >>>

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a art. 145 din Codul fiscal, in situaţia în care furnizorul sau prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi dar omite să înscrie menţiunea ”TVA la încasare“, deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal.

Potrivit art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Sistemul TVA la incasare

Incepand cu data de 1 ianuarie 2013 se aplica sistemul TVA la incasare. Pentru a facilita intelegerea acestui sistem, Ministerul Finantelor Publice a publicat in Monitorul Oficial nr. 792 / 2012 Ordinul nr. 1519/2012 pentru aprobarea Ghidului privind aplicarea sistemului TVA la incasare.

Pentru detalii complete privind acest sistem click aici >>>

marți, 1 ianuarie 2013

Ordinul ANAF nr. 1822/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

In Monitorul oficial nr. 809 / 2012 a fost publicat Ordinul ANAF nr. 1822/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti.

Acest ordin se poate consulta aici >>>

Ordinul ANAF nr. 1823/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

In Monitorul oficial nr. 809 / 2012  a fost publicat Ordinul ANAF  nr. 1823/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.730/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili.

Acest ordin se poate consulta aici >>>