miercuri, 2 ianuarie 2013

Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare

Pe site-ul ANAF se poate consulta Registrul persoanelor care aplica sistemul TVA la incasare >>>

Potrivit Normelor metodologice de aplicare a art. 145 din Codul fiscal, in situaţia în care furnizorul sau prestatorul este înscris în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare la data emiterii unei facturi dar omite să înscrie menţiunea ”TVA la încasare“, deşi operaţiunea respectivă nu este exclusă de la aplicarea sistemului TVA la încasare, beneficiarul are obligaţia să exercite dreptul de deducere în conformitate cu prevederile art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal.

Potrivit art. 145 alin. (1^1) din Codul fiscal dreptul de deducere a TVA aferente achiziţiilor efectuate de o persoană impozabilă de la o persoană impozabilă care aplică sistemul TVA la încasare conform prevederilor art. 134^2 alin. (3) - (8) este amânat până în momentul în care taxa aferentă bunurilor şi serviciilor care i-au fost livrate/prestate a fost plătită furnizorului/prestatorului său.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu