joi, 22 februarie 2018

Desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

In Monitorul oficial nr. 161 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1295/2018 privind desemnarea organelor de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, care a intrat in vigoare la data de 21 februarie 2018.

Potrivit acestui ordin organele de control abilitate de Ministerul Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, sunt organele de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.  
 
Prin exceptie, competenţa de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 pentru urmatorii operatori economici, revine persoanelor din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară:
  
a) regiile autonome, înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială;
b) companiile şi societăţile naţionale, precum şi societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic;
c) societăţile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine o participaţie majoritară; 
d) societăţile comerciale şi regiile autonome la care persoanele juridice de la lit. a)-c) deţin direct sau indirect o participaţie majoritară;  
e) institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, altele decât cele care funcţionează ca instituţii publice; 
f) alţi operatori economici, indiferent de forma de proprietate, pentru fundamentarea şi justificarea sumelor acordate de la bugetul general consolidat.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu