marți, 3 aprilie 2018

Plafon TVA: Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

In Monitorul oficial nr. 260 / 2018 a fost publicata Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Potrivit acestei legi, persoana impozabilă stabilită în România conform art. 266 alin. (2) lit. a) din Codul Fiscal, a cărei cifră de afaceri anuală, declarată sau realizată, este inferioară plafonului de 88.500 euro, al cărui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data aderării şi se rotunjeşte la următoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA. 

Acest nou plafon a intrat in vigoare incepand cu 1 aprilie 2018.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu