miercuri, 2 iunie 2021

Ordinul nr. 758/2021 pentru modificarea Ordinului președintelui ANAF nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale

In Monitorul oficial nr. 519/2021 a fost publicat Ordinul nr. 758/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.117/2018 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și documentelor utilizate în activitatea de verificare a situației fiscale personale.

Acest ordin introduce formularul "Înștiințare pentru discuția finală". Acesta reprezintă documentul prin care persoana fizică este înștiințată cu privire la data, ora și locul prezentării concluziilor rezultate în cadrul procedurii de verificare a situației fiscale personale, cu privire la constatările și consecințele fiscale cuprinse în proiectul de raport de verificare fiscală, care se transmite obligatoriu împreună cu înștiințarea.

Înștiințarea pentru discuția finală se întocmește de către echipa de inspectori fiscali, în două exemplare, la finalizarea verificării situației fiscale personale, din care:

- exemplarul 1 se comunică persoanei fizice în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;
- exemplarul 2 se reține de echipa de inspectori fiscali și se va anexa la Raportul de verificare.

Formularul prevede exercitarea dreptului persoanei fizice de a fi ascultată, precum și precizări privind îndeplinirea procedurii de audiere în conformitate cu prevederile art. 9 și art. 145 alin. (2) din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.

La stabilirea termenelor din cuprinsul formularului, echipa de inspectori fiscali trebuie să fie rezonabilă, pentru a da posibilitatea persoanei fizice verificate să își exercite dreptul, astfel cum este prevăzut la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul "Înștiințare pentru discuția finală" conține următoarele informații:

- denumirea organului fiscal emitent: se completează cu denumirea exactă a organului fiscal și a structurii care emite formularul;
- numărul și data înregistrării formularului: se completează numărul și data emiterii formularului;
- numele și prenumele persoanei fizice supuse verificării;
- codul de identificare fiscală: codul numeric personal (CNP) sau numărul de identificare fiscală (NIF, pentru persoanele care nu dețin CNP);
- domiciliul fiscal al persoanei fizice supuse verificării.

Înștiințarea pentru discuția finală cuprinde și informații privind:

- data și ora la care este programată discuția finală;
- locul unde se va desfășura discuția finală, precum și modalitățile prin care se poate realiza întâlnirea;
- numele și prenumele unuia dintre membrii echipei de inspectori fiscali și datele de contact.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu