vineri, 15 septembrie 2017

Structura codurilor IBAN aferente conturilor de disponibilităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA

In Monitorul oficial nr. 730 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 2379/2017 pentru modificarea şi completarea Precizărilor privind structura codurilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli şi venituri bugetare, precum şi conturilor de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.271/2004.

Acest ordin precizeaza structura codurilor IBAN aferente conturilor de disponibilităţi prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, deschise la unităţile Trezoreriei Statului, aceasta fiind următoarea: 

a) pentru conturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA: 
RO zz TREZ yyy cccccc xxxx TVA,  
    în care: 
   - RO = codul de ţară; 
   - zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control; 
   - TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului; 
   - yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă; 
  - cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv: 
   - în cazul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - contul 50.50.01 «Disponibil al persoanelor impozabile reprezentând contravaloare TVA, conform OG nr. 23/2017»;  
   - în cazul instituţiilor publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal - conturile: 
       - 50.22.11 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul buget de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»; 
       - 50.22.12 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor sociale de stat aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»; 
       - 50.22.13 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul asigurărilor pentru şomaj aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017»; 
      - 50.22.14 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul FNUASS aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A. conform OG nr. 23/2017»; 
        - 50.22.15 «Disponibil al instituţiilor publice din sectorul bugetelor locale aferent activităţilor economice desfăşurate reprezentând contravaloare T.V.A conform OG nr. 23/2017». 
   - xxxx - 4 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X; 
   - TVA = şirul de caractere «TVA».  
   
b) pentru contul distinct de disponibil prevăzut la art. 6 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA: 
    RO zz TREZ yyy cccccc xxxxxxx 
    în care: 
   - RO = codul de ţară; 
   - zz = două caractere numerice de verificare, reprezentând cifra de control; 
   - TREZ = caracterele corespunzătoare codului BIC al Trezoreriei Statului; 
   - yyy = codul de identificare unic al unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului, prevăzut în anexă; 
  - cccccc = codul contului de disponibilităţi deschis potrivit planului de conturi al Trezoreriei Statului, respectiv contul 50.51.01 «Disponibil al persoanelor impozabile, conform OG nr. 23/2017»; 
   - xxxxxxx - 7 caractere reprezentând câmp haşurat cu litera X.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu