joi, 1 februarie 2018

Noi reguli privind incadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator

In Monitorul oficial nr. 52 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1168/2017 / 492/2018 / 3024/2018 / 3337/2017 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator, care a intrat in vigoare la data de 1 februarie 2018, şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii februarie 2018. 
  
Noile conditii impuse angajaţilor operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), pt.a putea beneficia de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Codul fiscal, sunt cumulativ următoarele:
        
a) posturile pe care sunt angajaţi corespund listei cuprinzând ocupaţiile menţionate în anexa la ordin; 
b) postul face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare; 
c) deţin o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau de scurtă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată sau deţin o diplomă de bacalaureat şi urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior acreditate şi prestează efectiv una dintre activităţile prevăzute în anexă la ordin; 
d) angajatorul a realizat în anul fiscal precedent şi a înregistrat distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării; 
e) veniturile anuale prevăzute la lit. d) au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.  
  
Ocupaţiile specifice activităţilor de creare de programe pentru calculator sunt:
   
- administrator baze de date
- analist
- inginer de sistem în informatică
- inginer de sistem software
- manager de proiect informatic
- programator
- proiectant de sisteme informatice
- programator de sistem informatic
- programator ajutor
- analist ajutor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu