joi, 1 februarie 2018

Prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9%

In Monitorul oficial nr. 49 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 3132/472/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.155/868/2016 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol, care a intrat in vigoare la 18 ianuarie 2018.

Acest ordin modifica prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol pentru care se aplică cota redusă de TVA de 9% conform art. 291 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Acestea sunt:

 
1. Fertilizat 
2. Arat 
3. Discuit sau grăpat 
4. Pregătit pat germinativ cu combinator şi modelat sol 
5. Semănat sau plantat 
6. Tăvălugit 
7. Stropit, prăfuit - combatere boli şi dăunători, erbicidat 
8. Tratarea seminţelor utilizate la înfiinţarea culturilor agricole, cu produse de protecţie a plantelor 
9. Recoltat sau dislocat culturi 
10. Colectarea şi balotarea materialului vegetal, prin presare în baloţi 
11. Tocat resturi vegetale 
12. Prăşit culturi 
13. Executat sau deschis rigole în vederea modelării solului la legume 
14. Nivelatul terenului agricol, prin care se asigură o suprafaţă cât mai plană terenului de cultură, prin reducerea abaterilor de microrelief provocate de celelalte lucrări agricole 
15. Plantatul în biloane la cartof şi legume 
16. Decoletarea la sfecla de zahăr 
17. Înşirat, balotat, păpuşit la tutun 
18. Cosit 
19. Greblat 
20. Lucrări de însilozare şi depozitare a furajelor în ferme zootehnice 
21. Scarificare, respectiv afânare adâncă pe soluri compactate 
22. Desfundat terenul la adâncimi mari, pentru a favoriza creşterea rădăcinilor 
23. Săpat gropi pentru plantarea pomilor şi a viţei-de-vie 
24. Tocat coarde, crengi 
25. Lucrări de colectare, sortare, condiţionare, etichetare la legume şi fructe 
26. Operaţiuni de montare a spaţiilor protejate, respectiv sere şi/sau solare 
27. Curăţarea vegetaţiei nedorite şi distrugerea muşuroaielor de pe păşuni şi fâneţe 
28. Supraînsămânţări pe pajişti, amenajare surse de apă pentru animale pe pajişti, parcelarea pajiştilor 
29. Lucrări specifice de evacuare a dejecţiilor şi de asigurarea furajelor în/sau din fermele zootehnice 
30. Dezinfecţia, dezinsecţia şi deratizarea în fermele zootehnice, crame, depozite de păstrare a legumelor şi fructelor 
31. Tunsul oilor 
32. Sortarea, marcarea şi ambalarea ouălor 
33. Curăţatul copitelor sau ongloanelor la animale 
34. Decolmatat sau curăţat canale de irigaţii şi/sau de desecare 
35. Plantat culturi horticole viţă-de-vie, pomi 
36. Defrişare plantaţii viticole şi pomicole 
37. Instalare sistem de susţinere, conducere şi palisaj în plantaţii viticole şi pomicole 
38. Instalare sistem de irigare/fertirigare în plantaţii viticole şi pomicole 
39. Instalare sistem de protecţie antigrindină şi antiploaie în plantaţiile viticole şi pomicole 
40. Înfiinţarea şi menţinerea registrelor genealogice ale raselor de animale 
41. Determinarea calităţii genetice a animalelor 
42. Lucrările specifice domeniului îmbunătăţirilor funciare prevăzute de Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 157/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind calculul şi plata tarifelor pentru serviciile de îmbunătăţiri funciare, altele decât irigaţiile. 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu