marți, 15 noiembrie 2011

Facilitati fiscale: Ordin CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011

In Monitorul oficial nr. 787 / 2011 a fost publicat Ordinul CNAS nr. 894 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Acest ordin se aplica  pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate, datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Pentru obligatiile de plata datorate ANAF se aplica Ordinul MFP nr. 2604 / 2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din OG nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.

Astfel potrivit ordinului CNAS nr. 894 / 2011 pentru datoriile fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acorda urmatoarele facilitati:

a) anularea penalitatilor de intarziere, precum si anularea unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente, daca obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, se platesc sau se compenseaza pana la data de 31 decembrie 2011;

b) reducerea cu 50% a penalitatilor de intarziere, precum si reducerea cu 50% a unei cote de 50% din majorarile de intarziere aferente acestor obligatii fiscale principale, daca obligatiile principale si dobanzile aferente, se platesc sau se compenseaza pana la data de 30 iunie 2012.

Pentru aplicarea acestor facilitati contribuabilii vor depune o cerere la organul competent (casele de asigurari de sanatate) prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiilor de mai sus. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent va comunica contribuabilului situatia si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata care pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de catre organul comptenet, se platesc sau se compenseaza obligatiile principale si dobanzile aferente, organul competent valideaza borderoul provizoriu de scadere.

Contribuabilul poate depune astfel de cereri ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a plati/compensa obligatiile.

Chiar daca contribuabilul nu a depus cererea dar a efectuat plata sau compensarea obligatiilor, poate solicita acordarea facilitatii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu