joi, 7 februarie 2013

Inregistrarea modificarii salariului minim in REVISAL

Potrivit art. 4 alin (2) din HG nr. 500 / 2011: Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

Astfel ca modificarea salariului minim potrivit HG nr. 23 / 2013 va trebui operata in REVISAL cel tarziu in data de 1 februarie 2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu