joi, 26 iulie 2018

Legea nr. 176/2018 privind internshipul

In Monitorul oficial nr. 627 / 2018 a fost publicata Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

Programul de internship este activitatea specifică desfăşurată de intern pe o perioadă de timp limitată în cadrul unei organizaţii- gazdă, care are ca scop aprofundarea cunoştinţelor teoretice, îmbunătăţirea abilităţilor practice şi/sau dobândirea de noi abilităţi sau competenţe.

Aceasta lege reglementează modalitatea de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în scopul

a) dezvoltării abilităţilor profesionale ale internilor în îndeplinirea atribuţiilor şi responsabilităţilor din domeniul în care se organizează programul de internship; 
b) desfăşurării unor activităţi şi familiarizarea cu cerinţele organizaţiei-gazdă;
c) cunoaşterii de către interni a specificului activităţii organizaţiei-gazdă în cadrul căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi a exigenţelor acesteia; 
d) dobândirii de experienţă profesională, abilităţi practice şi/sau competenţe;
e) facilitării tranziţiei de la sistemul de educaţie către piaţa muncii.  


Internul este persoana care prestează o activitate specifică, precizată în fişa de internship, în cadrul unei organizaţii-gazdă, în baza unui contract de internship.

   
Organizaţia- gazdă poate încheia în mod simultan contracte de internship pentru un număr de interni care nu poate fi mai mare de 5% din numărul total al salariaţilor.
    
Contractul de internship se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship. Obligaţia de încheiere a contractului de internship în formă scrisă revine organizaţiei- gazdă. Durata maximă a contractului de internship este de 6 luni, fără posibilitatea prelungirii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu