joi, 26 iulie 2018

Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici

In Monitorul oficial nr. 623 / 2018 a fost publicat Ordinul nr. 2531/2018 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici, precum şi pentru modificarea şi completarea unor reglementări contabile.


Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică entităţilor cărora le sunt incidente Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014 şi care în exerciţiul financiar precedent (2017) au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei. 
   
Sistemul de raportare contabilă la 30 iunie 2018 a operatorilor economici se aplică, de asemenea, persoanelor cărora le sunt incidente Reglementările contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.844/2016 şi care în exerciţiul financiar precedent au înregistrat o cifră de afaceri mai mare de 220.000 lei.
   
Aceste prevederi se aplică inclusiv operatorilor economici al căror exerciţiu financiar este diferit de anul calendaristic.
   
Acest ordin modifica totodata si planul de conturi general prevazut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014. Astfel, in planul de conturi general denumirea contului 441 "Impozitul pe profit/venit" se modifică şi avea următorul cuprins: "Impozitul pe profit şi alte impozite".
    
De asemenea, in planul de conturi general se introduc conturile 4415 "Impozitul specific unor activităţi" (P), 6231 "Cheltuieli de protocol", 6232 "Cheltuieli de reclamă şi publicitate" şi 695 "Cheltuieli cu impozitul specific unor activităţi".
   
Raportările contabile la 30 iunie 2018 se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice până cel mai târziu la data de 16 august 2018.    
   
Entităţile care nu au desfăşurat activitate de la data înfiinţării până la 30 iunie 2018, cele care în tot semestrul I al anului 2018 s-au aflat în inactivitate temporară, cele înfiinţate în cursul anului 2018, precum şi persoanele juridice care se află în curs de lichidare, potrivit legii, nu întocmesc raportări contabile la 30 iunie 2018.   
    

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu