miercuri, 26 octombrie 2011

Revisal - norme de completare

Pe site-ul www.inspectiamuncii.ro Inspectia Muncii a publicat informatii ajutatoare privind intocmirea si transmiterea registrului general de evidenta al salariatilor.

Aceste informatii sunt structurate astfel:

- generarea registrului utilizand aplicatia Revisal
- transmiterea on-line a registrului
- obtinerea parolei, modelul de solicitare
- raspunsuri la intrebari frecvente privind registrul 


Registrul se completeaza in ordinea angajarii salariatilor si cuprinde obligatoriu urmatoarele informatii:
 

a) elementele de identificare ale salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal - CNP, cetatenia si tara de provenienta - Uniunea Europeana - UE, non-UE, Spatiul Economic European - 
b) data angajarii; 
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative; 

e) tipul contractului individual de munca (CIM); 
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia; 
g) salariul, sporurile si cuantumul acestora; 
h) perioada si cauzele de suspendare a CIM, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale; 
i) data incetarii CIM.


Transmiterea registrului se efectueaza on-line la adresa: http://reges.inspectiamuncii.ro .

Sursa: Inspectia Muncii

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu