miercuri, 1 februarie 2012

Declaratia potrivit Legii nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

Potrivit art. 10 din Legea nr. 346 / 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, in vederea incheierii asigurarii pentru accidente de munca si boli profesionale si a stabilirii cotei contributiei datorate, angajatorul are obligatia de a comunica asiguratorului, printr-o declaratie pe propria raspundere, domeniul de activitate conform Clasificarii Activitatilor din Economia Nationala - CAEN, numarul de angajati, fondul de salarii, precum si orice alte informatii solicitate in acest scop.

Aceasta declaratie se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii personalitatii juridice sau a inceperii raporturilor de munca ori de serviciu intre parti, dupa caz.

Declaratia se depune si in cazul modificarii uneia sau mai multor informatii deja declarate, angajatorul avand obligatia sa anunte asiguratorul in termen de 15 zile de la data modificarilor.

Modelul declaratiei este prevazut in anexa nr. 1 la Ordinul MMSSF nr. 450 / 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale.

Declaratia pe propria raspundere se depune la sediul casei teritoriale de pensii pe raza careia angajatorul isi are sediul social.

Declaratia pe propria raspundere se depune pe suport electronic, insotita de cea pe suport hartie. Declaratia pe propria raspundere va purta semnaturile persoanelor autorizate, precum si stampila angajatorului.

Nedepunerea la termen a declaratiei pe propria raspundere, precum si nerespectarea obligatiei de comunicare a modificarilor survenite in legatura cu datele prevazute de aceasta constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei.

Modelul declaratiei se poate consulta aici >>>

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu