vineri, 29 decembrie 2017

De la 1 ianuarie 2018 amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic

In Monitorul oficial nr. 1.023 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 7166/2017 privind stabilirea obligaţiilor fiscale locale care se plătesc în contul unic, care intră în vigoare începând cu 1 ianuarie 2018.
  
Amenzile contravenţionale datorate la bugetele locale se plătesc în contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire", deschis pe codul de identificare fiscală al contribuabililor, la unităţile Trezoreriei Statului unde are deschis cont organul fiscal local la care aceştia sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe.
    
Contul unic "Sume încasate pentru bugetul local în contul unic, în curs de distribuire", deschis de organul fiscal local la unităţile Trezoreriei Statului unde are cont organul fiscal, va fi comunicat prin publicare pe site-ul fiecărui organ fiscal local. 
 

Ordinea de stingere a amenzilor contravenţionale achitate în contul unic este următoarea:
 
a) amenzile contravenţionale pentru care, conform legii, contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, dacă plata se face în termen de 48 de ore sau, după caz, în termen de două zile lucrătoare; 
     
b)
celelalte amenzi contravenţionale aplicate contribuabilului şi aflate în evidenţa organului fiscal la data plăţii, în ordinea vechimii lor. 

Dacă două sau mai multe amenzi contravenţionale au fost aplicate în aceeaşi zi, suma achitată de contribuabil stinge în mod proporţional din cuantumul fiecărei amenzi contravenţionale. 

În cazul în care amenzile contravenţionale nu se află în evidenţa organului fiscal local, contravenientul va preciza în ordinul de plată numărul şi data procesului-verbal de constatare a contravenţiei, emitentul acestuia şi sintagma "plată 48 ore" sau, după caz, "plată 2 zile lucrătoare". 

In plus, in cazul în care după stingerea tuturor amenzilor contravenţionale aflate în evidenţa organului fiscal local la data plăţii în contul unic rămân sume disponibile, acestea vor stinge restul creanţelor fiscale sau bugetare aflate în evidenţa organului fiscal local.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu