vineri, 29 decembrie 2017

Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal

In Monitorul oficial nr. 1.027 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3725/2017 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal.
     
Potrivit acestui ordin
contribuţia asiguratorie pentru muncă se înscrie, cu data de 1 ianuarie 2018, în vectorul fiscal al contribuabililor care, la data de 31 decembrie 2017, au calitatea de angajatori sau sunt asimilaţi acestora. Aceasta modificare a vectorului fiscal se realizează, din iniţiativa organului fiscal competent, până la data de 15 ianuarie 2018. 
 

Acest ordin aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare a următoarelor formulare:  
 
a) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1; 
b) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n; 
c) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România (016), cod 14.13.01.10.11/c.R.; 
d) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2; 
e) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3; 
f) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4; 
g) Cerere de înregistrare/modificare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16; 
h) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c; 
i) Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b; 
j) Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5; 
k) Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal (700), cod 14.13.01.10.01; 
l) Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1; 
m) Certificat de înregistrare fiscală, cod 14.13.20.99/2. 

Acest ordin abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal si Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.372/2017 pentru aprobarea modelului, conţinutului, precum şi a instrucţiunilor de completare a formularului (700) "Declaraţie pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligaţii fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal".  
 
 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu