joi, 18 iulie 2019

Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

In Monitorul oficial nr. 587/2019 a fost publicata Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 575/2019 a fost publicata Legea nr. 132/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

luni, 15 iulie 2019

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

In Monitorul oficial nr. 563/2019 a fost publicata Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
  
Aceasta lege va intra in vigoare la 1 septembrie 2021.

Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

In Monitorul oficial nr. 561/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".
  
Prin acest ordin se revine la posibilitatea depunerii la ghiseu a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

In Monitorul oficial nr. 559/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal".

Codul administrativ

In Monitorul oficial nr. 555/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Codul reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.  
  
Codul administrativ se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.


Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 552/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

miercuri, 10 iulie 2019

Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

In Monitorul oficial nr. 549/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.

Acest ordin pune in aplicare procedura medierii in cazul executarii silite prevazute de Codul de procedura fiscala. Potrivit art. 230 din Codul de procedura fiscala executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.
  
Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.  
  
De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale. 
  

Procedura de mediere constă în:  

a) clarificarea situaţiei obligaţiilor fisscale  înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;  
b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
 

  
 

Norma nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

In Monitorul oficial nr. 545/2019 a fost publicata Norma nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

In Monitorul oficial nr. 544/2019 a fost publicat Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
  
Potrivit acestui ordin declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.  
  

Contribuabilii/Plătitorii la Fondul pentru mediu pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. 
    

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii utilizează serviciul "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. 
  

Completarea şi transmiterea declaraţiilor online se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line", utilizându-se formularele de declaraţii existente pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 
  

Data depunerii declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei. 
 

Depunerea electronică a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în cadrul serviciului "Depunere declaraţii on-line" se poate realiza de către următoarele persoane:  
   

a) reprezentant legal, deţinător al unei semnături electronice calificate; 
b) împuternicitul reprezentantului legal, deţinător al unei semnături electronice calificate.