joi, 18 iulie 2019

Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

In Monitorul oficial nr. 587/2019 a fost publicata Legea nr. 136/2019 pentru abrogarea alin. (1), (2) şi (4) ale art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

Modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 575/2019 a fost publicata Legea nr. 132/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

luni, 15 iulie 2019

Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii

In Monitorul oficial nr. 563/2019 a fost publicata Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii.
  
Aceasta lege va intra in vigoare la 1 septembrie 2021.

Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

In Monitorul oficial nr. 561/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1886/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".
  
Prin acest ordin se revine la posibilitatea depunerii la ghiseu a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal"

In Monitorul oficial nr. 559/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1783/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului (085) "Opţiune privind aplicarea/încetarea aplicării prevederilor art. 278 alin. (5) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal".

Codul administrativ

In Monitorul oficial nr. 555/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Codul reglementează cadrul general pentru organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale.  
  
Codul administrativ se completează cu Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu alte reglementări de drept comun aplicabile în materie.


Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

In Monitorul oficial nr. 552/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 56/2019 pentru completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

miercuri, 10 iulie 2019

Procedura de mediere si documentele pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare

In Monitorul oficial nr. 549/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1757/2019 pentru aprobarea Procedurii de mediere, precum şi a documentelor pe care debitorii le prezintă în vederea susţinerii situaţiei economice şi financiare.

Acest ordin pune in aplicare procedura medierii in cazul executarii silite prevazute de Codul de procedura fiscala. Potrivit art. 230 din Codul de procedura fiscala executarea silită începe prin comunicarea somaţiei. Dacă în termen de 15 zile de la comunicarea somaţiei nu se stinge debitul sau nu se notifică organul fiscal cu privire la intenţia de a demara procedura de mediere, se continuă măsurile de executare silită.
  
Fac obiectul procedurii de mediere între organul fiscal şi debitor obligaţiile fiscale, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare, individualizate în somaţia pentru care a fost depusă notificarea.  
  
De la data la care debitorul notifică organului fiscal intenţia de mediere, se suspendă procedura de executare silită pentru obligaţiile fiscale. 
  

Procedura de mediere constă în:  

a) clarificarea situaţiei obligaţiilor fisscale  înscrise în somaţie, dacă respectivul debitor are obiecţii cu privire la acestea;  
b) analiza de către organul fiscal împreună cu debitorul a situaţiei economice şi financiare a debitorului în scopul identificării unor soluţii optime de stingere a obligaţiilor, inclusiv posibilitatea de a beneficia de înlesnirile la plată prevăzute de lege.
 

  
 

Norma nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private

In Monitorul oficial nr. 545/2019 a fost publicata Norma nr. 17/2019 pentru modificarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 34/2016 privind sistemul de raportare contabilă semestrială în domeniul pensiilor private.

Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă

In Monitorul oficial nr. 544/2019 a fost publicat Ordinul nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.
  
Potrivit acestui ordin declaraţiile privind obligaţiile la Fondul pentru mediu pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.  
  

Contribuabilii/Plătitorii la Fondul pentru mediu pot utiliza metoda de depunere a declaraţiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, ca metodă alternativă de depunere a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu. 
    

Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu, contribuabilii/plătitorii utilizează serviciul "Depunere declaraţii on-line" existent pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, www.afm.ro. 
  

Completarea şi transmiterea declaraţiilor online se efectuează în conformitate cu instrucţiunile de utilizare a serviciului "Depunere declaraţii on-line", utilizându-se formularele de declaraţii existente pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu. 
  

Data depunerii declaraţiei privind obligaţiile la Fondul pentru mediu este data înregistrării acesteia pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, astfel cum a fost comunicată contribuabilului/plătitorului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei. 
 

Depunerea electronică a declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu în cadrul serviciului "Depunere declaraţii on-line" se poate realiza de către următoarele persoane:  
   

a) reprezentant legal, deţinător al unei semnături electronice calificate; 
b) împuternicitul reprezentantului legal, deţinător al unei semnături electronice calificate. 

Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

In Monitorul oficial nr. 543/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 50/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje.

marți, 9 iulie 2019

Activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

In Monitorul oficial nr. 537/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 49/2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto.

Hotărârea nr. 423/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

In Monitorul oficial nr. 531/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 423/2019 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 855/2013

Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale

In Monitorul oficial nr. 529/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1699/2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală privind aprobarea modelelor unor formulare utilizate în domeniul colectării creanţelor fiscale.

Sistemul de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT"

In Monitorul oficial nr. 528/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populaţiei în situaţii de urgenţă "RO-ALERT".

Conform acestei ordonante, telefoanele mobile care nu au activată posibilitatea recepţionării mesajelor RO-ALERT în toate reţelele publice mobile de comunicaţii electronice nu pot fi comercializate pe teritoriul României. Nerespectarea acestei obligatii aduce amenzi de la 35.000 lei la 75.000 lei.
 

Ordinul nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar

In Monitorul oficial nr. 520/2019 a fost publicat Ordinul nr. 383/2019 pentru aprobarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar.

marți, 25 iunie 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor

In Monitorul oficial nr. 507/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 43/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investiţiilor.

Aceasta ordonanta de urgenta modifica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, si deci implicit si Codul fiscal.

Astfel ca de la 21 iulie 2019,  persoanele fizice vor beneficia de scutirea de impozit pe venit pt. veniturile realizate din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3) din Codul Fiscal, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:  

a) angajatorii desfăşoară activităţi în sectorul construcţii care cuprind:  

 
  (i) activitatea de construcţii definită la codul CAEN 41.42.43 - secţiunea F - Construcţii; 
  (ii) domeniile de producere a materialelor de construcţii, definite de următoarele coduri CAEN: 
    2312 - Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate; 
    2331 - Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică; 
    2332 - Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii din argilă arsă; 
    2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; 
    2362 - Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii; 
    2363 - Fabricarea betonului; 
    2364 - Fabricarea mortarului; 
    2369 - Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos; 
    2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei; 
    2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii; 
    1623 - Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii; 
    2512 - Fabricarea de uşi şi ferestre din metal; 
    2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice; 
    0811 - Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei; 
    0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; 
    2351 - Fabricarea cimentului; 
    2352 - Fabricarea varului şi ipsosului; 
    2399 - Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.; 
  

  (iii) 711 - Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică; 
   

b) angajatorii realizează cifră de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) şi alte activităţi specifice domeniului construcţii în limita a cel puţin 80% din cifra de afaceri totală. Pentru societăţile comerciale nou-înfiinţate, respectiv înregistrate la registrul comerţului începând cu luna ianuarie a anului 2019, cifra de afaceri se calculează cumulat de la începutul anului, inclusiv luna în care se aplică scutirea, iar pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie a fiecărui an se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat pe anul fiscal anterior. Pentru societăţile comerciale existente la data de 1 ianuarie al fiecărui an care au avut o cifra de afaceri din activităţile menţionate la lit. a) realizată cumulat pe anul fiscal anterior de peste 80% inclusiv, facilităţile fiscale se vor acorda pe toata durata anului în curs, iar pentru societăţile comerciale existente la aceeaşi dată care nu realizează această limită minimă a cifrei de afaceri se va aplica principiul societăţilor comerciale nou-înfiinţate. Această cifră de afaceri se realizează pe bază de contract sau comandă şi acoperă manoperă, materiale, utilaje, transport, echipamente, dotări, precum şi alte activităţi auxiliare necesare activităţilor menţionate la lit. a). Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producţia realizată şi nefacturată; 
   

 c) veniturile brute lunare din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obţinut din salarii şi asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depăşeşte 30.000 lei nu va beneficia de facilităţi fiscale; 
   

 d) scutirea se aplică potrivit instrucţiunilor la ordinul comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii şi justiţiei sociale şi al ministrului sănătăţii, prevăzut la art. 147 alin. (17), iar Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii; 
   

 e) mecanismul de calcul al cifrei de afaceri prevăzut la lit. b), în vederea aplicării facilităţii fiscale, se va stabili prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, care se va publica pe site-ul instituţiei.
 

  
 

joi, 13 iunie 2019

Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică

In Monitorul oficial nr. 479/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1369/2019 pentru aprobarea Procedurii de acordare a bonificaţiilor pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distanţă în anul 2018 a declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi pentru plata cu anticipaţie a obligaţiilor fiscale declarate în anul 2018 prin declaraţia unică.

Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia

In Monitorul oficial nr. 478/2019 a fost publicat Ordinul nr. 520/2019 privind modificarea anexelor la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţiile la Fondul pentru mediu" şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a acestuia. 

marți, 11 iunie 2019

Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

In Monitorul oficial nr. 457/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1443/2019 privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice"

In Monitorul oficial nr. 452/2019 a fost publicat Ordinul nr. 1437/2019 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 49/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului "Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice".

Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit

In Monitorul oficial nr. 429/2019 a fost publicat Ordinul nr. 5/2019 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 1/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea raportării contabile anuale pentru necesităţi de informaţii ale Ministerului Finanţelor Publice, aplicabile instituţiilor de credit.

luni, 10 iunie 2019

Noul model al Declaraţiei 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate

In Monitorul oficial nr. 404/2019 a fost publicat Ordinul nr. 2165/837/743/2019 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 112 "Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate".

joi, 30 mai 2019

Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 354/2019 a fost publicata Legea nr. 93/2019 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
  
Aceasta lege aduce modificari Legii nr. 53/2003 - Codul muncii prin modificarea Ordonanţei de urgenţă nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului

In Monitorul oficial nr. 340/2019 a fost publicata Legea nr. 89/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind recuperarea debitelor reprezentând indemnizaţie pentru creşterea copilului.

Hotărârea nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

In Monitorul oficial nr. 333/2019 a fost publicata Hotărârea nr. 262/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi.

luni, 27 mai 2019

Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi

In Monitorul oficial nr. 328/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 27/2019 pentru completarea art. 230 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţi.
  
Potrivit acestei ordonante asiguraţii care optează să beneficieze de unele servicii medicale acordate de furnizorii privaţi care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate şi ambulatoriu paraclinic, pot plăti o contribuţie personală pentru a acoperi diferenţa dintre tarifele serviciilor medicale acordate de furnizorii privaţi şi tarifele suportate din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate decontate de casele de asigurări de sănătate.  
   

Contribuţia personală pentru fiecare categorie de serviciu medical este afişată pe pagina de internet a furnizorilor privaţi de servicii medicale şi se plăteşte în mod direct de către asiguraţi cu acordul prealabil în scris al acestora. 
    
Prin contractul-cadru, aprobat prin hotărâre a Guvernului, se stabilesc serviciile medicale pentru care asiguraţii plătesc contribuţie personală în condiţiile de mai sus, modalitatea şi condiţiile acordării acestora, precum şi procedura de stabilire a nivelului contribuţiei personale.


Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative

In Monitorul oficial nr. 309/2019 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 26/2019 pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Aceasta ordonanta aduce modificari Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri astfel ca niciun zilier nu poate presta activităţi pentru acelaşi beneficiar pe o perioadă mai lungă de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul agriculturii, creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol; în cazul acestora, perioada nu poate depăşi 180 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.

Totodata la data de 20 decembrie 2019 se înfiinţează Registrul electronic de evidenţă a zilierilor, ca singura modalitate de transmitere a datelor privind evidenţa zilierilor. Sistemul informatic aferent Registrului electronic de evidenţă a zilierilor se achiziţionează de Inspecţia Muncii, în condiţiile legii. Metodologia de întocmire şi transmitere a registrului electronic de evidenţă a zilierilor, precum şi înregistrările care se efectuează în acesta se stabilesc prin ordin al ministrului muncii şi justiţiei sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 60 de zile de la înfiinţarea registrului electronic de evidenţă a zilierilor.  

Beneficiarul muncii prestate de zilieri are următoarele obligaţii:

a) să înfiinţeze Registrul de evidenţă a zilierilor conform modelului. Registrele de evidenţă a zilierilor se păstrează la sediul beneficiarului şi/sau la punctele de lucru, după caz;  
b) să completeze Registrul de evidenţă a zilierilor, înainte de începerea activităţii, conform instrucţiunilor;  
c) să prezinte Registrul de evidenţă a zilierilor organelor de control abilitate.
  
O alta modificare importanta este acea ca pentru veniturile realizate din activitatea prestată de zilieri se datorează contribuţia de asigurări sociale datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, conferind zilierului calitatea de asigurat în sistemul public de pensii.  
   
Se completeaza lista activitatiilor care se pot presta de zilieri, astfel ca lista completa este:  
   

a) agricultură, vânătoare şi servicii anexe - diviziunea 01;   
b) silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere - diviziunea 02;   
c) pescuit şi acvacultură - diviziunea 03;   
d) activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor - grupa 823;   
e) publicitate - grupa 731;   
f) activităţi de interpretare artistică - spectacole - clasa 9001, activităţi-suport pentru interpretarea artistică - spectacole - clasa 9002 şi activităţi de gestionare a sălilor de spectacole - clasa 9004;  
g) creşterea şi reproducţia animalelor semidomesticite şi a altor animale - clasa 0149;   

h) activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente - diviziunea 5621;  
i) activităţi de întreţinere peisagistică - plantarea, îngrijirea şi întreţinerea de parcuri şi grădini, cu excepţia facilităţii de locuit particulare - clasa 8130;  
j) restaurante - clasa 5610;  
k) baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor - clasa 5630;  
l) activităţi ale grădinilor zoologice, botanice şi ale rezervaţiilor naturale - clasa 9140.   

joi, 9 mai 2019

Modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere)

In Monitorul oficial nr. 308/2019 a fost publicat Ordinul nr. 635/1348/2019 privind modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România - nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011.
 
Acest ordin completează Clasificarea ocupaţiilor din România cu cu noile ocupaţii practicate în cadrul economiei naţionale:

1. inginer de dezvoltare a produselor software 251207
2. inginer în instrumentaţie de măsură 215242
3. inginer în realizarea, întreţinerea şi dezvoltarea aplicaţiilor web 251208
4. inginer în sisteme optice 214956
5. podiatru 226926
6. şef staţie OTF (operator transport feroviar) 132455
 
Totodata COR-ul se modifica astfel:

- se redenumeşte ocupaţia "administrator imobile" cu "administrator de condominii" şi păstrează acelaşi cod 515303 în grupa de bază 5153 "Administratori de clădiri".  
- se redenumeşte ocupaţia "şofer autobuz" cu "conducător auto transport rutier de persoane" şi păstrează acelaşi cod 833101 în grupa de bază 8331 "Şoferi de autobuze şi tramvaie".  
- se redenumeşte ocupaţia "şofer autocamion/maşină de mare tonaj" cu "conducător auto transport rutier de mărfuri" şi păstrează acelaşi cod 833201 în grupa de bază 8332 "Şoferi de autocamioane şi maşini de mare tonaj".   
- se mută ocupaţia "operator umplere recipiente GPL" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat" la codul 818305.  
- se mută ocupaţia "îmbuteliator fluide sub presiune" din grupa de bază 9329 "Muncitori în industria prelucrătoare neclasificaţi în grupele de bază anterioare" în grupa de bază 8183 "Operatori la maşinile de ambalat, îmbuteliat şi etichetat" la codul 818306.