miercuri, 9 ianuarie 2019

Modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal

In Monitorul oficial nr. 4 / 2019 a fost publicata Legea nr. 346/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
  
Potrivit acestei legi in cazul contribuabilului aflat în procedura simplificată de insolvenţă, a contribuabilului care a intrat în faliment sau a contribuabilului pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare, inactivitatea fiscală declarată pentru situaţiile prevăzute la art. 92 alin. (1) lit. a)-c) şi e)-g) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se înscrie în cazierul fiscal al practicianului în insolvenţă desemnat în procedură potrivit legii.
  
De asemenea, inactivitatea fiscală a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică înscrisă anterior radierii acestora în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului reprezentat. În situaţia înscrierii inactivităţii fiscale ulterior radierii persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali sau al reprezentanţilor desemnaţi, aceasta se scoate din evidenţă la data împlinirii unui termen de un an de la data înscrierii.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu