joi, 4 ianuarie 2018

Plata defalcată a TVA, modificari in vigoare de la 1 ianuarie 2018

In Monitorul oficial nr. 1.036 / 2017 a fost publicata Legea nr. 275/2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, care a intrat in vigoare la 31 decembrie 2017.

Potrivit modificarii aduse de aceasta lege au obligaţia să deschidă şi să utilizeze cel puţin un cont de TVA persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, pentru încasarea şi plata TVA, şi instituţiile publice înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal pentru încasarea TVA, care se află în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
 

a) la 31 decembrie 2017 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor, dacă aceste obligaţii nu sunt achitate până la data de 31 ianuarie 2018;
  
b) începând cu data de 1 ianuarie 2018 înregistrează obligaţii fiscale reprezentând TVA, restante conform art. 157 din Codul de procedură fiscală, neachitate în termen de 60 de zile lucrătoare de la scadenţă, cu excepţia celor a căror executare silită este suspendată în condiţiile art. 235 din Codul de procedură fiscală, în cuantum mai mare de 15.000 de lei în cazul contribuabililor mari, 10.000 de lei în cazul contribuabililor mijlocii, 5.000 de lei pentru restul contribuabililor; 
  
c) se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. 
 
Totusi, persoanele impozabile şi instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, altele decât cele prevăzute mai sus, pot opta pentru plata defalcată a TVA. Persoanele care optează pentru aplicarea plăţii defalcate a TVA notifică organul fiscal competent în acest sens. 

Persoanele impozabile, cu excepţia instituţiilor publice, înregistrate în scopuri de TVA, au obligaţia să plătească contravaloarea TVA aferente achiziţiilor de bunuri şi servicii într-un cont de TVA al furnizorului/prestatorului care aplică mecanismul plăţii defalcate a TVA. 
  
În cazul furnizorilor/prestatorilor care aplică plata defalcată a TVA şi care nu au comunicat contul de TVA beneficiarilor (înregistrati în scopuri de TVA), beneficiarii au obligaţia să plătească suma reprezentând TVA aferentă achiziţiilor în contul de TVA al furnizorului/prestatorului deschis la Trezoreria Statului. 

Aceasta lege precizeaza ca persoanele impozabile care optează pentru aplicarea mecanismului privind plata defalcată a TVA după 1 ianuarie 2018 beneficiază de o reducere cu 5% a impozitului pe profit/pe veniturile microîntreprinderilor aferent perioadei în care aplică sistemul. De aceeaşi facilitate beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2018, şi persoanele care au optat pentru aplicarea mecanismului plăţilor defalcate a TVA în anul 2017.

Registrul persoanelor care aplica TVA defalcata se poate consulta aici >>>.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu