marți, 9 ianuarie 2018

Ordinul nr. 3726/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice

In Monitorul oficial nr. 1.038 / 2017 a fost publicat Ordinul nr. 3726/2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.695/2016 pentru aprobarea formularelor privind definitivarea impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice.
  
Acest ordin modifica modelul formularelor:
 
- 205 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, veniturile din jocuri de noroc şi câştigurile/pierderile din investiţii, pe beneficiari de venit", cod 14.13.01.13/l;
- 207 "Declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenţi", cod 14.13.01.13/v.n..

Totodata acest ordin introduce urmatoarele formulare fiscale:
 
- Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere, cod 14.13.07.13/v; 
- Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i; 
- Notificare privind completarea eronată a declaraţiei informative, cod 14.13.07.13/i.e; 
- Notificare privind neconcordanţele între veniturile declarate şi cele existente în evidenţa fiscală, cod 14.13.08.13/n; 
- Notificare privind nedepunerea la termen a declaraţiei de impunere conform art. 107 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cod 14.13.07.13/t.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu