luni, 8 ianuarie 2018

Legea prevenirii nr. 270/2017

In Monitorul oficial nr. 1.037 / 2017 a fost publicata Legea prevenirii nr. 270/2017, care va intra in vigoare de la 17 ianuarie 2018.
  
Scopul acestei legi este de a reglementa o serie de instrumente care să asigure prevenirea săvârşirii de contravenţii. 
  
Toate autorităţile/instituţiile publice cu atribuţii de control, constatare şi sancţionare a contravenţiilor au obligaţia, corespunzător domeniilor aflate în responsabilitatea acestora, ca, în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a acestei legi, să elaboreze şi să difuzeze materiale documentare şi ghiduri şi să aloce pe pagina de internet secţiuni special dedicate informării publice privind: 
 

a) legislaţia în vigoare referitoare la constatarea şi sancţionarea contravenţiilor; 
b) drepturile şi obligaţiile acestor autorităţi/instituţii publice în desfăşurarea activităţilor de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi drepturile şi obligaţiile persoanelor care sunt supuse acestor activităţi; 
c) indicarea, distinct, a faptelor contravenţionale pentru care autoritatea/instituţia publică are competenţe de constatare şi aplicare a sancţiunilor contravenţionale, precum şi a sancţiunilor şi/sau a altor măsuri aplicabile. 
  
În aplicarea acestei legi, contravenţiile, precum şi modelul planului de remediere care se anexează la procesul- verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care se va adopta în cursul lunii ianuarie 2018.
  

În cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărârea Guvernului precizata mai sus, agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi. În această situaţie nu se aplică sancţiuni contravenţionale complementare.
   

Agentul constatator nu întocmeşte un plan de remediere, caz în care se aplică doar sancţiunea avertismentului, în următoarele situaţii: 
  
a) în cazul în care, în cursul derulării controlului, contravenientul îşi îndeplineşte obligaţia legală; 
b) în cazul în care contravenţia săvârşită nu este continuă. 
     
Sancţiunea avertismentului se aplică şi în situaţia în care sancţionarea contravenţiilor prevăzute de hotărârea Guvernului (care se va adopta în cursul lunii ianuarie 2018) stabileşte expres excluderea de la aplicare a avertismentului. 
  
Responsabilitatea îndeplinirii măsurilor de remediere revine persoanei care, potrivit legii, poartă răspunderea contravenţională pentru faptele constatate. 
  
Modelul planului de remediere care se anexează la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii este prevăzut în hotărârea de Guvern care se va adopta în cursul lunii ianuarie 2018.
 
Agentul constatator are obligaţia să verifice în registrul unic de control şi în evidenţele autorităţii/instituţiei publice din care face parte, dacă contravenientul a beneficiat de prevederile legii prevenirii.
  
În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de remediere, autoritatea / instituţia publică cu atribuţii de control are obligaţia să reia controlul şi să completeze partea a II-a a planului de remediere anexat la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii şi, dacă este cazul, registrul unic de control, cu menţiuni privind modalitatea de respectare a măsurilor de remediere dispuse. În situaţia în care, cu ocazia reluării controlului, se constată neîndeplinirea de către contravenient a obligaţiilor legale conform măsurilor de remediere stabilite, în termenul acordat, agentul constatator încheie un alt proces-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii, prin care se constată săvârşirea de contravenţii şi se aplică sancţiunea/sancţiunile contravenţionale, altele decât avertisment, cu respectarea legislaţiei care stabileşte şi sancţionează contravenţiile prevăzute în hotărârea Guvernului care se va adopta în cursul lunii ianuarie 2018.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu