marți, 9 ianuarie 2018

Personalul ANAF va primi premii din sumele colectate suplimentar

In Monitorul oficial nr. 1.043 / 2017 a fost publicata Ordonanţa de urgenţă nr. 116/2017 privind unele măsuri bugetare şi pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, care a intrat in vigoare la 29 decembrie 2017.
  
Potrivit acestei ordonante incepând cu anul 2018, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin înfiinţarea unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, poate reţine, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor şi hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând: 
  

- impozite, taxe şi contribuţii, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; 
- obligaţii fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită; 
- valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; 
- repararea prejudiciului material şi sume confiscate prin hotărâri judecătoreşti pronunţate în materie penală care au la bază sesizări ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită. 
   
Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exerciţiu financiar, cu condiţia ca actele prevăzute mai sus prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în acelaşi exerciţiu financiar. 
   
În situaţia în care exerciţiul financiar în care se sting sumele diferă de exerciţiul financiar în care actele prevăzute mai sus rămân definitive în sistemul căilor de atac, constituirea veniturilor se face din veniturile bugetare ale exerciţiului financiar în care cele două condiţii, respectiv stingerea şi rămânerea definitivă, sunt îndeplinite cumulativ.
  
Aceste venituri proprii ale activităţii ANAF se utilizează pentru acordarea de premii personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu