marți, 5 octombrie 2021

Modificarea procedurii de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice

In Monitorul oficial nr. 885/2021 a fost publicat Ordinul nr. 966/1.208/2021 pentru modificarea alin. (1) al art. 5 din Procedura de acordare a asistenței realizate de organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central în vederea completării și/sau depunerii, precum și transmiterii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice și al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1.938/4.735/2018.

Potrivit Codului de procedura fiscala, organul fiscal local în colaborare cu organul fiscal central acordă asistență în vederea completării și/sau depunerii declarației unice privind impunerea veniturilor persoanelor fizice pentru contribuabilii care au domiciliul fiscal în localitatea în care își are sediul organul fiscal local și nu există o unitate teritorială a A.N.A.F. Declarația astfel completată se transmite organului fiscal central competent în administrarea contribuabilului, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, fie de contribuabil, fie de organul fiscal local.

Prin acest ordin se extinde perioada in care funcționarul cu atribuții de asistență din cadrul organului fiscal central sau un alt funcționar din cadrul organului fiscal central va fi prezent la sediul organului fiscal local, de la 15 martie pana la împlinirea termenului de depunere a declarației unice, prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu